PL EN


2017 | 17 | 3 | 21-30
Article title

Optimization of student-fencers’ tactical training

Content
Title variants
PL
Optymalizacja treningu taktycznego studentów-szermierzy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Purpose. To work out and experimentally test the effectiveness of tactical training means and methods in the initial stages of student- fencers’ accelerated training. Methods. In the experiment 2nd year students from two academic groups at the university (n=50) participated. In their first year students undertook fencing training twice a week (2 hours per session). The first group (n=24) was an experimental group (EG), the second (n=26) the control (CG). At the beginning of the experiment the technical-tactic fitness of the students in both groups was approximately equal. The experiment lasted 7 months. All the students gave their written consent to participate in the experiment. Results. It was found that the exercises for distant manoeuvring, for non-defensive duels and for combat actions accelerate the formation of a personal combat style where the coach’s instructions are accurately carried out. They also motivate sportspeople to achieve the correct execution of techniques. It was also found that a fencer’s tactical thinking is formed and becomes a special combat skill where they are applied in relevant duel conditions. These requirements can be satisfied by athletes only after special training. We worked out exercises, which reflect almost the entire spectrum of tactical training for fencers. Conclusions. We have proposed a particular suite of fencing exercises to improve tactical thinking, and to expand the arsenal of combat actions as well as the circle of combat situations, preparatory actions, attacks and defences; behaviour in unexpected situations and sense of distance.
PL
Cel. Celem artykułu jest przedstawienie metod przydatnych przy wypracowaniu i przetestowaniu skuteczności środków i metod szkolenia taktycznego studentów na początkowym etapie przyspieszonego szkolenia szermierki. Metody. W doświadczeniu wzięły udział 2 grupy studentów 2 roku (n = 50). W pierwszym roku studenci ćwiczyli szermierkę dwa razy w tygodniu (2 godzinny trening). Pierwsza grupa (n = 24) była grupą eksperymentalną (EG), drugą (n = 26) – kontrolą (CG). Na początku eksperymentu sprawność techniczno-taktyczna studentów obu grup była w przybliżeniu równa. Doświadczenie trwało 7 miesięcy. Wszyscy uczestnicy wyrazili zgodę na udział w eksperymencie. Wyniki. Stwierdzono, że ćwiczenia w walce na odległość, pojedynki bez działań obronnych i bojowych, zgodnie z precyzyjnym wypełnieniem instrukcji trenera przyspieszają kształtowanie osobistego stylu walki. Motywują one także sportowców do prawidłowego wykonywania technik. Stwierdzono również, że myślenie taktyczne szermierzy jest kształtowane i staje się specjalną umiejętnością walki w przypadku odpowiedniego zastosowania w warunkach pojedynku. Wymagania te mogą zostać spełnione przez sportowców dopiero po specjalnym przeszkoleniu. Autorzy opracowali ćwiczenia, które odzwierciedlają praktycznie całe spektrum treningu taktycznego szermierzy. Wnioski. Autorzy zaoferowali specjalne kompleksy ćwiczeń szermierczych w celu poprawy myślenia taktycznego, rozszerzenia arsenału działań bojowych, a także kręgu sytuacji bojowych, akcji przygotowawczych, sposobów ataku i obrony, a także zachowania w nagłych sytuacjach i poczucia dystansu.
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
21-30
Physical description
Contributors
  • H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (Ukraine)
  • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz (Poland)
author
  • Matej Bel University, Banska Bystrica (Slovakia)
author
  • Chernigiv National T.G. Shevchenko Pedagogical University (Ukraine)
  • University of Rzeszow, Rzeszow (Poland)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4675f4be-67c1-4631-9ef3-6a8a4b2f1163
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.