PL EN


2017 | 2 | 53-56
Article title

Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) w opiece nad pacjentem po embolizacji tętniaka kompleksu tętnicy łączącej przedniej (ACoA).

Content
Title variants
EN
Application of the International Classification for Nursing Practise (ICNP®) in the care of the patient after anterior communicating artery (ACoA) aneurysm embolization.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy zamieszczono propozycję planu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po embolizacji tętniaka kompleksu tętnicy łączącej przedniej z krwawieniem podpajeczynówkowym opracowanego na podstawie indywidualnego studium przypadku za pomocą wskaźników jakości wyników opieki pielęgniarskiej według C-HOBIC. Proces pielęgnowania opiera się na terminologii klasyfikacji ICNP® – Międzynarodowa Klasyfikacja Opieki Pielęgniarskiej.
EN
In the presented paper a plan of the care of the patient after anterior communicating artery (ACoA) aneurysm embolisation with subdural haemorrhage was propsed, based on an individual case study using C-HOBIC nursing performance quality indicators. The developed nursing care plan was based on the terminology of ICNP® – the International Classification for Nursing Practise.
Year
Issue
2
Pages
53-56
Physical description
Dates
published
2017-04-10
Contributors
 • Uniwersytecki Szpital Kiniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
 • Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Przylądek Nadziei"
author
 • Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
References
 • 1. Dyszkiewicz S, Danielewicz B, Czepko R. Leczenie operacyjne chorych z pękniętymi tętniakami dalszego odcinka tętnicy mózgu przedniej. Prz Lek 2004.
 • 2. Ząbek M. Krwawienie podpajęczynówkowe. W: Zarys neurochirurgii. Ząbek M, red. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1999.
 • 3. Kisilowska M. Założenia i istota ICNP®. W: Górajek-Jóźwik J, red. Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studiów medycznych. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007.
 • 4. Górajek-Jóźwik J. Diagnoza pielęgniarska. W: Ślusarska B, Zarzycka D, Zahradniczek K, red. Podstawy pielęgniarstwa. T. I. Założenia teoretyczne. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2004.
 • 5. Górajek-Jóźwik J, Gaworska-Krzemińska A, Glińska J, i wsp., red. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®. Wersja 1.0. Lublin: Wydawnictwo Makmed; 2009.
 • 6. Brosowska B, Dobrowolska B, Gaworska-Krzemińska A, i wsp., red. Współpraca z pacjentami i ich rodzinami – w trosce o przestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Katalog pojęć ICNP®. Lublin: Wydawnictwo Makmed; 2010.
 • 7. Whitfield P, Thomas E, Summers F. Urazy głowy. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2013.
 • 8. Andrzejewska L. Zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską u chorych po operacyjnym leczeniu tętniaka naczyń mózgowych. Pielęg Chir Angiol 2008.
 • 9. Pielęgniarstwo Środowiskowe. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej, katalog [cyt. 04.04.2017]. Dostępny na URL: http://www.telenrscare.umed.pl/pliki/Katalog-ICNP-Piel%C4%99gniarstwo-%C5%9Arodowiskowe1.pdf.
 • 10. International Classification for Nursing Practice (ICNP®), katalog [cyt. 04.04.2017]. Dostępny na URL: http://www.icn.ch/ICNP-Browser-NEW.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-42-12
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46760289-711c-42cc-8153-8a4d04610f3e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.