PL EN


Journal
2013 | 11 | 2(21) | 35-52
Article title

Zmierzch literackiej sztuki przedstawiania

Authors
Content
Title variants
EN
The decline of the literary art of the representation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The decline of the art of the representation in the conception proposed in the article means first of all the change of the function and position of the mimesis in relation to aesthetic experience. If previously aesthetic experience was subordinated to representation, at present the representation has been subordinated to aesthetic experience. The decline of the of the art of representation suggests that the source of the literature perceived first of all as the form of the cognitive consciousness runs short. A rediscovery of art of revealing and participation – inseparable, however, from the art of the literary representation and mimetic mapping of the reality – today takes over the dominant part of the Polish literature of the high level, giving new functions to the representation.
Contributors
References
 • Bachtin Michaił (1986), Estetyka twórczości słownej, przeł. Danuta Ulicka, opracowanie przekładu i wstęp Eugeniusz Czaplejewicz, Warszawa.
 • Czubała Henryk (2002), Sztuka autoreklamy czy autoreklama sztuki. O rolach pisarza postmodernisty, [w:] Anna les Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Folia 11, Studia Historico-Litteraria I, Kraków, s. 189–203.
 • Czubała Henryk (2009), Realizm metafizyczny. Literatura w poszukiwaniu formy pojemnej, Kraków.
 • Czubała Henryk (2013), Magazyn dla kobiet jako opowieść, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura V, Kraków, s. 178–189.
 • Gawroński Alfred (1984), Dlaczego Platon wykluczył poetów z Państwa? U źródeł współczesnych badań nad językiem, przedmowa Zygmunt Kubiak, Warszawa.
 • Grigorova Margreta (2010), Mapa i ruch, czyli dialog Nomadów i „taniec z mapami” na przykładzie książki „Bieguni” Olgi Tokarczuk w odniesieniu do twórczości Ryszarda
 • Kapuścińskiego, [w:] Literatura polska w świecie, red. Roman Cudak, Katowice, t. III,
 • s. 37–56.
 • Hauser Arnold (1970), Filozofia historii sztuki, przeł. Danuta Danek i Janina Kamionkowa,
 • Warszawa.
 • Heidegger Martin (1998), Nietzsche, t. I, przeł. Andrzej Gniazdowski, Piotr Graczyk,
 • Wawrzyniec Rymkiewicz, Mateusz Werner, Cezary Wodziński; naukowo opracował i wstępem opatrzył Cezary Wodziński, Warszawa, [tu:] Podejrzenie „uczłowieczenia” bytu, s. 335–364.
 • Heidegger Martin (2001), Kantowski sposób pytania o rzecz, [w:] Tenże, Pytanie o rzecz.
 • Przyczynek do Kantowskiej nauki o zasadach transcendentalnych, przeł. Janusz Mizera, Warszawa.
 • Husserl Edmund, Die Frage nach dem Ursprung der Geometrie als intentional-historisches
 • Problem, „Revue International de Philosophie” styczeń 1939.
 • Kennedy Robert SJ, Dar niewiedzy, przeł. Joanna Janisiewicz, „Style i Charaktery” 2013, nr
 • 4, s. 118–122.
 • Kołakowski Leszek (2003), Husserl i poszukiwanie pewności, przeł. Piotr Marciszuk,
 • Kraków.
 • Lévinas Emmanuel (1998), Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. Małgorzata
 • Kowalska, wstęp Barbara Skarga, przekład przejrzał Jacek Migasiński, Warszawa.
 • Merleau-Ponty Maurice (1976), Wyznanie wiary, [w:] tenże, Proza świata. Eseje o mowie,
 • wybrał i opracował Stanisław Cichowicz, Warszawa.
 • Merleau-Ponty Maurice (2001), Fenomenologia percepcji, przeł. Małgorzata Kowalska i
 • Jacek Migasiński, posłowiem opatrzył Jacek Migasiński, Warszawa.
 • Jacek Migasiński (1997), Metafizyka intercielesności (Maurice Merleau-Ponty), [w:] tenże, W
 • stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku, Wrocław.
 • Miłosz Czesław (2011), Zen codzienny, [w:] tenże, Wiersze wszystkie, Kraków, s. 1042.
 • Miłosz Czesław (2011), Portret z kotem, [w:] tenże, Wiersze wszystkie, Kraków, s. 91.
 • Tokarczuk Olga (2007), Podmiot, [w:] taż, Gra na wielu bębenkach, Kraków.
 • Przyboś Julian (1961), Próba całości, Warszawa.
 • Reale Giovanni (2008), Historia filozofii starożytnej, t. II Platon i Arystoteles, przeł. Edward
 • Iwo Zieliński, Lublin.
 • Morawski Stefan (wybór i wstęp) (1987), Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentyczny?, t. I i
 • II, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-3317
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-467718aa-decc-4e39-97e4-e45cfed44f99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.