PL EN


2001 | 1(5) | 109-130
Article title

Działania innowacyjne w niemiecko-polskim euroregionie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule ukazano funkcjonalny i normatywny wymiar integracji w polsko-niemieckim Euroregionie Pro Europa Viadrina (EPEV), który jest głównym instytucjonalnym podmiotem integracji na tamtejszym pograniczu. Próbuję odpowiedzieć na pytania o uwarunkowania sąsiedztwa, o swoistość euroregionu jako organizacji, poziom osiągniętej integracji, więź i tożsamość oraz perspektywy rozwoju dobrego sąsiedztwa. W kontekście swojego badania proponuję podejście do zagadnienia integracji w dwóch wymiarach i sugeruję pojęcia przydatne w odniesieniu do praktyki uprawomocniania ładu opartego na partnerstwie.
Keywords
Contributors
References
 • Bast-Haider K., Drauschke P., 1999, "Zarys problemów historyczno-ekonomicznych w niemieckiej części Euroregionów Nysa i Pro Europa Viadrina" (w:) Z. Kurcz (red.), Pogranicze Polski z Niemcami a inne pogranicza Polski, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Bokszański Z., 1999, "Tożsamość narodowa w perspektywie transformacji systemowej" (w:) J. Mucha (red.), Społeczeństwo polskie w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Chojnacki M., 2000, "Soziologische Bemerkungen zur deutsch-polnischen Nachbarschaft" (w:) H. Rösch (red.), Stereotypisierung des Fremden, Berlin: News & Media.
 • Dyoniziak R., 1999, "Problemy pogranicza a kwestia tożsamości kulturowej" (w:) L. Gołdyka (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje, Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.
 • Eckart K., 1998, "Euroregionen im Osten Deutschlands", Deutsche Studien 35, Heft 138.
 • Euroregion Pro Europa Viadrina. Koncepcja rozwoju i działania, 2000, Viadrina. Stan na 15 listopada 1999.
 • Franzke J., 2000, "Brandenburg und die EU-Osterweiterung", Perspektive 21, Heft 10.
 • Golka M., 1999, "Pogranicza - transgraniczność - transkulturowość" (w:) L. Gołdyka, Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje, Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.
 • Grathoff R., 1994, "Von der Phänomenologie der Nachbarschaft zur Soziologie des Nachbarn" (w:) W. Sprondel (red.), Die Objektivität der Ordnungen und ihre kommunikative Konstruktion, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Henning R.U., 1999, "Die brandenburgisch-polnische Grenzregion", Perspektive 21, Heft 7.
 • Jajeśniak-Quast D., Stokłosa K., 2000, Geteilte Städte an der Oder und Neisse, Berlin: Berlin Verlag, A. Spitz.
 • Koźmiński A.K., 1998, "Kultura menedżerska", Master of Business Administration, nr 6.
 • Kłoskowska A., 1998, "Od pragmatycznych aspektów globalizacji i integracji kultur do wspólnot narodowych współczesnego świata", Kultura i Społeczeństwo, t. XLII, nr 3.
 • Krätke S.,1999, "Regional Integration or Fragmentation? The German-Polish Border Region in a New Europe", Regional Studies, 33. 7.
 • Kriger M.O., Hanson B.J., 1999, "A value-based paradigm for creating truly healthy organizations", Journal of Organizational Change Management, 12, nr 4.
 • Lisiecki S., 1996, "Der Bewusstseinswandel der Grenzbewohner in Słubice und Frankfurt (Oder)", (w:) H. Schulz, A. Nothnagle (red.), Grenze der Hoffnung, Potsdam: Verlag für Berlin-Brandenburg.
 • Malendowski W., Ratajczak M., 1998, Euroregiony. Pierwszy krok do integracji europejskiej, Wrocław: Atla 2.
 • Mayhew A., 1999, "Der lange Weg in die EU", Deutschland, nr 5.
 • Misiak W., 1999, "Innowacyjność opracowań naukowych w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych obszarów transgranicznych" (w:) L. Gołdyka, Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje, Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.
 • Morhard B., 1999, "Instytucjonalno-polityczna kooperacja ponadgraniczna w polsko-niemieckim regionie przygranicznym" (w:) Rola i znaczenie informacji europejskiej w budowaniu pozytywnego wizerunku procesów integracyjnych na polsko-niemieckim pograniczu, materiały z konferencji w Zielonej Górze 10-11 grudnia 1999, Zielona Góra.
 • Morhard B., 2000, Das deutsch-polnische Grenzgebiet als Sonderfall europäischer Regionalpolitik. Maszynopis rozprawy doktorskiej zapowiedzianej do druku w Springer Verlag.
 • Narkiewicz-Niedbalec E., 1997, "Aksjologiczne orientacje młodzieży polskiej i niemieckiej" (w:) L. Gołdyka, Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje, Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.
 • Pollack D., Pickel S., 1999, "Junge Erwachsene in Frankfurt (Oder) - besser als ihr Ruf", Frankfurter Rundschau z 21 czerwca, nr 166.
 • Romiszewska I., 1999, "Gospodarka" (w:) M. Rutkowska (red.), Słubice 1945-1995, Słubice: Urząd Miasta Słubice.
 • Ribhegge H., 1997, "Perspektiven der Beschäftigungsentwicklung in Ostbrandenburg..." (w:) D. Höhner (red.), Grenzüberschreitende Beschäftigung, Frankfurt (Oder): Scripvaz.
 • Serwis Informacyjny CBOS, 1993, nr 9.
 • Singer R., Szydłak K., Euroregion Pro Europa Viadrina. Entwicklungs- und Handlungskonzept. 1. Fassung, Frankfurt (O) und Gorzów Wlkp. Stan na 1 maja 1999.
 • Stadtmüller E., 1998, Granica leku i nadziei. Polacy wobec Niemiec w latach dziewięćdziesiątych, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Starosta P., 1999, "Tożsamość regionalna w perspektywie socjologicznej" (w:) A. Matczak (red.), Badania nad tożsamością regionalną. Stan i potrzeby, Łódź-Ciechanów: Krajowa Rada Regionalnych Towarzystw Kultury.
 • Szczepański M.J., 1997, "Region pogranicza kulturowego w perspektywie socjologicznej" (w:) L. Gołdyka, Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje, Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.
 • Turowski J., 1993, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Walczak-Duraj D., 1996, Wykłady z podstaw socjologii, Pabianice: Omega - Praksis.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4679397b-a153-45a7-b72b-71cb7077bf3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.