PL EN


2009/2010 | 6-7 | 213-226
Article title

Teologia naturalna Stokesa

Authors
Content
Title variants
EN
Natural Theology of Stokes
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia teologię naturalną w ujęciu angielskiego matematyka i fizyka George’a Gabriela Stokesa (1819-1903). W Teologii naturalnej Stokes przedstawił się jako zwolennik naturalizmu. Głównym celem dzieła jest wyjaśnienie egzystencji Boga i ustalenie idealnego systemu norm moralnych w oparciu o ludzki intelekt. Stokes bronił kreacjonizmu, przedstawiając swoim zdaniem jeden z najsilniejszych argumentów na rzecz idei projektu. Jest nim struktura naszego układu słonecznego oraz budowa naszej planety, które umożliwiły pojawienie się życia na Ziemi. Możemy zaliczyć poglądy Stokesa do kreacjonizmu ewolucjonistycznego, ponieważ akceptuje on osiągnięcia Darwina, jednocześnie nie rezygnując z idei projektu. Zdaniem Stokesa ewolucjonizm wcale nie niszczy kreacjonizmu, lecz jedynie wymusza pewne jego modyfikacje. Nawet przy założeniu słuszności ewolucjonizmu pozostaje miejsce dla istoty zdolnej do zaprojektowania i stworzenia świata.
EN
The article presents an account of natural theology formulated by English mathematician and physicist George Gabriel Stokes (1819-1903). In his Natural Theology Stokes presented himself as a proponent of naturalism. The main purpose of that work was explaining the existence of God and establishing of ideal system of moral norms based on human intellect. Stokes defended creationism presenting one of the strongest – in his opinion – design arguments. It is the structure of our solar system and of our planet which enabled emergence of life on earth. Because he accepts achievements of Darwin, while not rejecting the idea of design, we can regard the views of Stokes as evolutionary creationism. According to Stokes, theory of evolution did not destroy creationism but forced only certain modifications of it. Even assuming the validity of evolutionary theory there remains a place for existence of a being able to design and create the world.
Year
Volume
6-7
Pages
213-226
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Memoir and Scientific Correspondence of the Late Sir George Gabriel Stokes, vol. I-II, ed. Joseph Larmor, The University Press, Cambridge 1907.
 • J.J. O’CONNOR et al., „George Gabriel Stokes”, http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Stokes.html.
 • George Gabriel STOKES, Mathematical and Physical Papers, vol. I-V, The University Press, Cambridge 1880-1905.
 • Victor KATZ, „The History of Stokes’ Theorem”, Mathematics Magazine, May 1979, vol. 52, no. 3, s. 146-156.
 • Peter M. HARMAN, The Natural Philosophy of James Clerk Maxwell, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 • Oliver DARRIGOL, Worlds of Flow: A History of Hydrodynamics from the Bernoullis to Prandtl, Oxford University Press, Oksford 2005.
 • George Gabriel STOKES, „On the Theories of the Internal Friction of Fluids in Motion, and of the Equilibrium and Motion of Elastic Solids”, w: George Gabriel STOKES, Mathematical and Physical Papers, vol. I, s. 75-129.
 • George Gabriel STOKES, „On the Effect of the Internal Friction of Fluids on the Motion of Pendulums”, w: George Gabriel STOKES, Mathematical and Physical Papers, vol. III, s. 1-141.
 • George Gabriel STOKES, Natural Theology. The Gifford Lectures, Adam and Charles Black, London 1891-1893.
 • William Kingdon CLIFFORD, „On Some of the Conditions of Mental Developments”, w: Lectures and Essays, vol. I, Macmillan & Co., London 1901, s. 79-119.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4682b799-3418-4852-90cc-b79cfcd04777
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.