PL EN


2017 | 52(1) Filologia | 89-103
Article title

“THIS GENTEEL ESCAPISM…”. ART AS FLIGHT FROM LIFE IN IAN McEWAN’s AMSTERDAM, ON CHESIL BEACH AND ATONEMENT

Content
Title variants
PL
“This Genteel Escapism…”. Sztuka jako ucieczka od życia w utworach Iana Mcewana Amsterdam, On Chesil Beach i Atonement
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article is an attempt to settle a matter of what art demands from the artist and whether the artist has a right to sacrifice others for the sake of their work. It discusses the escapist attitude to life of the artists who are characters of Ian McEwan’s three novels. Amsterdam, On Chesil Beach and, to a lesser extent, Atonement present this particular art-artist relation. The article also demonstrates McEwan’s accomplished use of auditory images as well as musicology terms as character and atmosphere-building elements which make the narration harmonise with the narrative.
PL
Artykuł jest próbą ustalenia, czego sztuka wymaga od artysty oraz czy artysta ma prawo poświęcić innych dla dobra swojego dzieła. Autorka rozważa w nim eskapistyczny stosunek do życia artystów – bohaterów trzech powieści Iana McEwana. Amsterdam, Na Plaży Chesil oraz, w mniejszym stopniu, Pokuta prezentują tę szczególną relację sztuka – artysta. W artykule ukazano także mistrzowskie posługiwanie się McEwana obrazami dźwiękowymi, jak również terminologią z zakresu muzykologii, jako elementami budującymi postaci i tworzącymi atmosferę, co sprawia, że narracja harmonizuje z fabułą powieści.
Year
Pages
89-103
Physical description
Contributors
References
 • Jarniewicz J. (2008), Na Plaży Chesil, McEwan, Ian (translation M.P.), http://wyborcza.pl/1,76842,5009180.html [dostęp: 15.06.2016].
 • Leith W. (1998), Form and Dysfunction, “The Observer”, 20 September.
 • Malcolm D. (2002), Understanding Ian McEwan, University of South Carolina Press, Columbia.
 • McEwan I. (2008), On Chesil Beach, Vintage, London.
 • McEwan I. (2005), Amsterdam, Vintage, London.
 • McEwan I. (2002), Atonement, Vintage, London.
 • McEwan I. (1997), In Between the Sheets, Vintage, London.
 • Nicklas P. (Ed.) (2009), Ian McEwan: Art and Politics, Universitätsverlag Winter Heidelberg, Heidelberg.
 • Puschmann-Nalenz B. (2009), Ethics in Ian McEwan’s Twenty-First Century Novels. Individual and Society and the Problem of Free Will, (in:) Niclas P. (Ed.), Ian McEwan: Art and Politics, Universitätsverlag Winter Heidelberg, Heidelberg.
 • Roberts R. (2010), A T hing One Does: A Conversation with Ian McEwan, (in:) Roberts R. (Ed.), Conversations with Ian McEwan, University Press of Mississippi, Jackson.
 • Roberts R. (Ed.) (2010), Conversations with Ian McEwan, University Press of Mississippi, Jackson.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46853938-a510-4b41-9f5d-070e99496d01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.