PL EN


2014 | 61 | 1: Praca Socjalna | 137-154
Article title

Społeczeństwo i rodzina we wzajemnej służbie

Title variants
EN
Society and Family in Mutual Service
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The family is the basic unit of society, the natural environment and human life first. It is this element of society, without which society could not really exist. The quality of families making up society determines the quality of social life and its development in a spirit of service. The family is a small community that is not able to tackle all your needs in terms of personal development of its members and the implementation of the tasks for which it was esta­blished. Therefore, the society based on the principle of subsidiarity and solidarity should support the family, the need to secure and protect its identity. For its part, the knowledge of his family according to society also has a duty towards him, among which the forefront of the work for its development, as well as the education of their children to live in the community and to society. Social concern must be expressed also by volunteering as a form of service to the unemployed , the poor and disadvantaged.
PL
Rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa, naturalnym i pierwszym środowiskiem życia człowieka. Jest tym elementem życia społecznego, bez którego społeczeństwo w zasadzie nie mogłoby istnieć. Od jakości rodzin tworzących społeczeństwo zależy jakość życia społecznego i jego rozwój w duchu wzajemnej służby. Rodzina jest małą społecznością, która nie jest w stanie zaradzić wszystkim swoim potrzebom związanym z rozwojem osobowym swoich członków i realizacją zadań, do których została powołana. W związku z tym społeczeństwo, opierając się na zasadzie pomocniczości i solidarności, powinno wspierać rodzinę, zabezpieczać jej potrzeby i chronić jej tożsamość. Ze swej strony rodzina, mając świadomość swej zależności od społeczeństwa, ma także obowiązki wobec niego, wśród których na pierwszy plan wysuwa się praca na rzecz jego rozwoju, jak również wychowanie dzieci do życia w społeczeństwie i odpowiedzialności za społeczeństwo. Społeczna troska powinna wyrażać się także poprzez wolontariat – jako jedną z form służby wobec osób bezrobotnych, ubogich i pokrzywdzonych.
Contributors
 • Katedra Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pa­wła II, mbrzezinski@kul. lublin.pl
References
 • Bejma U., Zasada pomocniczości, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa–Łomianki 1999, s. 498-499.
 • Benedykt XVI, Encyklika „Caritas in veritate” (29 czerwca 2009 r.).
 • Goffi T., Piana G. (edd.), Corso do morale. Koinonia, Brescia 1984.
 • Grześkowiak A., Samorząd lokalny wobec rodziny, w: A. Grześko¬wiak, W trosce o rodzinę, Częstochowa 1996, s. 88-107.
 • JanPaweł II, Encyklika „Centesimus annus” (1 maja 1991 r.).
 • JanPaweł II, Adhortacja apostolska „Christifideles laici” (30grudnia 1988r.).
 • JanPaweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” (22listopada 1981r.).
 • JanPaweł II, Homilia podczas Mszy św. na lotnisku w Legnicy, 2 czerwca 1997r., w: Z. Wietrzak (red.), Leksykon wypowiedzi Jana Pawła II do Polaków, Kraków 2006, s. 69-70.
 • JanPaweł II, Homilia podczas Mszy św. z okazji 1000-lecia kanonizacji św. Wojciecha. Sopot, 5 czerwca 1999 r., w: Z. Wietrzak (red.), Leksykon wypowiedzi Jana Pawła II do Polaków, Kraków 2006, s. 354-355.
 • JanPaweł II, List do Rodzin (2 lutego 1994 r.).
 • JanPaweł II, Przemówienie do ludzi morza na Skwerze Kościuszki. Gdynia, 11czerwca 1987r., w: Z. Wietrzak (red.), Leksykon wypowiedzi Jana Pawła II do Polaków, Kraków 2006, s. 350-353.
 • JanPaweł II, Przemówienie do II grupy biskupów polskich z wizytą „ad limina”. Rzym, 15 stycznia 1993 r., w: Z. Wietrzak (red.), Leksykon wypowiedzi Jana Pawła II do Polaków, Kraków 2006, s. 411-412.
 • Majdański K., Wspólnota życia i miłości. Zamysł Boży o małżeństwie i ro¬dzinie, Łomianki 2001.
 • Maryniarczyk A., Prawa rodziny – między treścią prawa naturalnego aprawem stanowionym, w: W. Wieczorek, M. Brzeziński (red.), 25 lat Karty Praw Rodziny – aktualność i wartość przesłania, Lublin 2008, s.24-42.
 • Papieska Rada ds. Rodziny, Rodzina i prawa człowieka (9 grudnia 1991 r.), w: M.Brzeziński (red.), W trosce o dobro małżeństwa i rodziny, t.I: Dokumenty Papieskiej Rady ds. Rodziny, Lublin 2010, s. 287-310.
 • Trujillo A. L., La famiglia e la dottrina sociale della Chiesa, w: A.L.Trujillo, La grande sfida. Famiglia, dignità della persona e umanizzazione, Roma 2004, s. 676-688.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4685d564-1d3d-49b1-8b74-1ec07ee2480d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.