PL EN


2015 | 1(43) | 42-53
Article title

Zarządzanie ryzykiem w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego

Content
Title variants
EN
Risk Management in the Area of Human Capital Development
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Podejmowane działania skierowane na rozwój kapitału ludzkiego z jednej strony są olbrzymią szansą dla firmy, z drugiej zaś stwarzają potencjalne ryzko destabilizacji procesu zarządzania w niej. Działania w zakresie zarządzania ryzykiem należałoby wdrażać jedynie wtedy, kiedy przyczyniają się one do kreowania wartości dodanej przedsiębiorstwa.
EN
The undertaken measures aimed at development of human capital are, on the one hand, an enormous chance for the firm, while, on the other hand, they produce potential risk of destabilisation of the process of management therein. Measures in the area of risk management should be implemented only when they contribute to creation of enterprise’s value added.
Keywords
Year
Issue
Pages
42-53
Physical description
Contributors
 • Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
References
 • Biegański M. (2001), Hedging i nowoczesne usługi finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Biegański M., Janca A. (red.) (2001), Hedging i nowoczesne usługi finansowe,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Bielecki W.T. (2001), Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Bizon-Górecka J. (2001), Strategie zarządzania ryzykiem w organizacji gospodarczej, „Przegląd Organizacji”, nr 1.
 • Büschgen H. (1997), Przedsiębiorstwo bankowe, t. 2, Poltext, Warszawa.
 • Dziawgo D. (1998), Credit-rating. Ryzyko i obligacje ma międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Enterprise Risk Management Integrated Framework (2004), Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commis-sion, American Institute of Certified Public Accountants, http://www.aicpa.org [dostęp: listopad 2014].
 • Jedynak P., Szydło S. (2011), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Kimbrough R.L., Componation P.J. (2009), The Relationship Between Organizational Culture and Enterprise Risk Management, “Engineering Management Journal”, Vol. 21.
 • Lipka A. (2002), Ryzyko personalne: szansy i zagrożenie zarządzania zasobami ludzkimi, Poltex, Warszawa.
 • Listwan T. (red.) (2000), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Sinkey J.F. (1992), Commercial Bank Financial Management, Macmillan Publishing Co., New York.
 • Sudoł S. (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, Toruń.
 • Tarczyński W., Majsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
 • Thornhill W.T. (1989), Effective risk management for financial institutions, Administration Institute, Illinois.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46864b69-b2a9-4c72-a138-5a19a4eed134
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.