PL EN


2018 | 24 | 137-152
Article title

Twórczość dla dzieci i młodzieży służąca edukacji prawnej na tle szeroko podejmowanych działań w tym zakresie

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem referatu jest przedstawienie zagadnień dotyczących edukacji prawnej dzieci i młodzieży w Polsce, realizowanej za pomocą literatury dla dzieci, na tle szeroko pojętych działań edukacyjnych w tym zakresie. Na wstępie warto zauważyć, że pod pojęciem edukacji prawnej dzieci i młodzieży rozumiem zarówno jednorazowe, jak i długotrwałe objęte jakimś programem działania mające na celu kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw respektu i szacunku wobec gwarantowanych przepisami praw wszystkich ludzi na każdym etapie ich życia i rozwoju, przekazywanie w przystępny sposób wiedzy o prawach wszystkich ludzi z uwzględnieniem praw dziecka oraz przekazywanie wiedzy dotyczącej różnych dziedzin prawa1, terminologii prawnej, zawodów prawniczych i instytucji, które stanowią prawo oraz stoją na straży przestrzegania jego przepisów. Zdefiniowane powyżej zagadnienie omówione zostanie w odniesieniu do programów edukacji szkolnej, poradników wydawanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, materiałów tworzonych przez środowiska prawnicze na potrzeby edukacji prawnej dzieci i młodzieży, a także poprzez analizę twórczości dla dzieci traktującej o zagadnieniach prawnych.
Keywords
Year
Issue
24
Pages
137-152
Physical description
Contributors
author
 • Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
References
 • 12 ważnych praw. Polscy autorzy o prawach dzieci, Poznań 2015.
 • Biosca A., Stop czyli jak bezpiecznie poruszać się po drogach: pierwszy poradnik dla dzieci, Zielona Góra 2012.
 • Czerwińska-Rydel A., Piątkowska R., Moje prawa – ważna sprawa!, Łódź 2014.
 • Dlaczego edukacja prawna jest tak ważna? Wywiad z Sędzią Anną Marią Wesołowską, „In Gremio” 2017, nr 109.
 • Jagodzińska D., Szerzenie świadomości prawnej wśród najmłodszych na podstawie książki Dzieciom wyjawię co piszczy... w prawie Krystyny Sapiehy, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2015, nr 3347.
 • Kasdepke G., Mam prawo! Czyli nieomal wszystko, co powinniście wiedzieć o prawach dziecka a nie macie kogo spytać, Warszawa 2007.
 • Każdy człowiek ma prawa. Ilustrowana Deklaracja Praw Człowieka dla Dzieci, Warszawa 2009.
 • Kolorowy Kodeks Drogowy dla dzieci, Warszawa 2009.
 • Kożuchowska-Warywoda M., Dzień Edukacji Prawnej 15 marca 2017 roku, „In Gremio” 2017, nr 106.
 • Krzyżanek J., Dzieciaki z ulicy Tulipanowej czyli prawa małych i dużych, Kielce 2015.
 • Moja karta rowerowa, Toruń 2009.
 • Nowak T., Trudne słowa – prosta sprawa czyli o Senacie prawie wszystko, Warszawa 2008.
 • Radosh N., Łakomecki M., Przychodzi uczeń do prawnika... część dla młodzieży gimnazjalnej, Poznań 2015.
 • Radosh N., Łakomecki M., Przychodzi uczeń do prawnika... część dla młodzieży ponadgimnazjalnej, Poznań 2015.
 • Roguski M., Edukacja prawna – jak się to robi w Gryfinie, „In Gremio” 2017, nr 108.
 • Sapieha K., Dzieciom wyjawię co piszczy... w prawie, Łódź 2011.
 • Schupp K., Spójrz w lewo, spójrz w prawo: historyjki o ruchu drogowym, Kielce 2002.
 • Skworz J., Nieznajomość prawa szkodzi, Poznań 2016.
 • Skworz J., Twarde prawo, ale prawo, Poznań 2017.
 • Smyczek S., Edukacja prawna przez zabawę, „In Gremio” 2017, nr 108.
 • „Świerszczyk” 1999, nr 6; 2000, nr 18; 2000, nr 20; 2000, nr 22; 2001, nr 17; 2002, nr 17; 2005, nr 3.
 • Vademecum młodego obywatela: słownik edukacji obywatelskiej, red. A. Karwińska, Kraków 2014.
 • Wißkirchen Ch., Bezpieczni na drodze: historia interaktywna z praktycznymi informacjami, Bielsko-Biała 2015.
 • Wszyscy ludzie rodzą się wolni. Ilustrowana Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Warszawa 2009.
 • Zubrzycka E., Jak przechodzić przez ulicę?, Sopot 2008.
 • Dudak A., Istota i znaczenie edukacji prawnej w kształtowaniu społeczeństwa otwartego, „Przegląd Pedagogiczny” 2014, nr 2, s. 65–73,
 • http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1705.
 • http://dutek.pl/.
 • http://szkoly.szczecin.pl/news/407.
 • http://malymedyk.ump.edu.pl/.
 • www.ump.edu.pl/dydaktyka/maly-medyk.
 • http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/488201,dzieciom-wyjawie-co-piszczy-w-prawieksiazka-prawnicza-dla-dzieci.html.
 • http://szczecin.naszemiasto.pl/artykul/szczecin-ruszyl-uniwersytet-dzieciecy-malypoliglota-zdjecia,2793654,artgal,t,id,tm.html?sesja_gratka=c1728041afb09e39c-539fd8ed4228c8d.
 • http://szczecin.naszemiasto.pl/artykul/szczecin-studia-dla-dzieci-ruszyly-zapisy, 2766382,art,t,id,tm.html.
 • https://pe.szczecin.pl/chapter_201199.asp?soid=E187645A03D34FAAA677D-9892C2E6247.
 • https://pe.szczecin.pl/chapter_201199.asp?soid=F5CE974AF43A412799D1793463E8F12C.
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Powszechna_deklaracja_praw_cz%C5%82owieka.
 • https://uniwersytetdzieci.pl/.
 • O ewolucji praw przyznawanych dziecku, oprac. M. Talarczyk, 28 grudzień 2004 r., http://raf-an.nazwa.pl/sp32/szklarski/images/stories/dokumenty/pedagog/ewolucja_praw_dziecka.pdf.
 • Oferta Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, www.uniwersytet-dzieciecy.pl.
 • Woźniakowska-Fajst D., Edukacja prawna – możliwości, szanse, bariery, Warszawa 2012, http://Raport_Edukacja_prawna _obywateli.pdf.
 • www.dzienniklodzki.pl/artykul/370385,w-lodzi-powstala-pierwsza-ksiazka-oprawie,id,t.html.
 • www.poltext.pl/b1596-bezpieczenstwo-mlodziezy.htm.
 • www.pum.edu.pl/dum.
 • www.zs.waw.pl/105/pedagog-szkolny/133-skrzynka-korczakowska.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4689fc73-6491-49fe-aa62-d7587fb5e64f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.