PL EN


2013 | 5(41) | 2 | 117-132
Article title

Diagnozowanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci - nowe perspektywy i ponadczasowe dylematy

Authors
Title variants
EN
Diagnosis of opportunities and development needs of children - new perspectives and timeless dilemmas
Languages of publication
PL
Abstracts
Recognizing the individual needs and abilities of students is a very important issue in the planning and organization of the educational process. Knowledge gathered about students, their needs and abilities, preferred learning styles and environmental components can contribute to raising the quality of education and upbringing. The main problem addressed by the author is recognizing of the extent to which early childhood education teachers are prepared to explore the psychophysical abilities and learning needs of the child to recognize the risk of specific learning difficulties (including dyslexia risk) at the first stage of education. The central idea has become recognition of the knowledge and views of teachers in carrying out diagnostic procedures, symptoms of specific learning difficulties and methods of working with children with developmental dyslexia. The study was conducted using quantitative and qualitative methods. The study used the method of a diagnostic survey with the technique of the questionnaire and individual interviews. In the study took part professionally active teachers of early childhood education.
Year
Volume
Issue
2
Pages
117-132
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
References
 • Arciszewska E.: Innowacje pedagogiczne – co jest, a co nie jest innowacją?, „Nowa Szkoła” 10(2008).
 • Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukacje˛ uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?, Warszawa: MEN 2010.
 • Gruszczyk - Kolczyńska E.: Wychowanie przedszkolne i edukacja bwczesnoszkolna: wprowadzone zmiany oraz ich konsekwencje. Raport eksperta
 • Ministra Edukacji, w: E. Ogrodzka-Mazur (red.), Edukacja małego dziecka, Cieszyn–Kraków: Wyd. IMPULS 2010.
 • Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna, Warszawa: Wydawnictwo Żak 2006.
 • Kamińska - Juckiewicz M.: Zmiany programowe w edukacji przedszkolnej – tendencje i oczekiwania, w: M. Karwowska-Struczyk (red.), Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – badania, opinie, inspiracje, Warszawa: Wydawnictwo Żak 2011.
 • Konferencja prasowa z dnia 26.05.2010 w sprawie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – www.znp.edu.pl z dnia 23.11.2010 r.
 • Kwieciński Z.: Między patosem a dekadencja˛. Studia i szkice socjopedagogiczne, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP 2007.
 • Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Szyling G., Bronk D., Dyrda J.: Poznawanie ucznia, w: D. Klus-Stańska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa: WAIP 2009.
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami, Założenia projektowanych zmian, Warszawa: MEN 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-468a5488-1f29-4922-85c0-8266ae3c4a30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.