PL EN


2013 | 6 | 3(20) | 13-28
Article title

Ewolucja polityki wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule scharakteryzowano środowisko bezpieczeństwa ChRL. W ujęciu retrospektywnym i perspektywicznym przedstawiono politykę zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa realizowaną przez kolejne generacje przywódców. Zdefiniowano najważniejsze zagrożenia, a także przeprowadzono analizę przyczyn oraz skutków zagrożeń militarnych i niemilitarnych. Przedstawiono rolę i zadania Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w kształtowaniu narodowego bezpieczeństwa. Wskazano na rolę jaką odgrywa Szanghajska Organizacja Współpracy w kształtowaniu regionalnego bezpieczeństwa oraz na relacje polityczne, gospodarcze i militarne pomiędzy najważniejszymi państwami tego regionu. Zaprezentowano główne kierunki polityki zagranicznej Chin w kształtowaniu bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym.
Keywords
Contributors
  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
References
  • Brunet A, Guichard J. P., Chiny światowym hegemonem? Imperializm ekonomiczny państwa środka. Przeł. Bilik A., Wydawnictwo Studio Emka. Warszawa 2011
  • Chińska polityka zagraniczna i jej uwarunkowania, red. Marszałek-Kawa J., Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2008
  • Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach Międzynarodowych, red. P. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa 2011
  • Leonard M., Zrozumieć Chinym red. Kostarczyk A., NADIR Media Lazar. Warszawa 2009
  • Seitz K., Chiny powrót olbrzyma, Wydawnictwo Akademickie DIALOG. Warszawa 2008
  • Weggel O., Chiny, Przeł. Koźbial, Wydawnictwo Cyklady. Warszawa 2006
  • Zwoliński A., Chiny, historia, teraźniejszość. Wydawnictwo WAM. Warszawa 2007
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-468b7dee-547b-4928-8c26-0ceef785e253
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.