PL EN


2017 | 1(32) | 339-354
Article title

Korupcja – jak ją skuteczniej zwalczać

Authors
Content
Title variants
EN
Corruption – how to fight it more effectively
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Considering the fact that corruption crimes make a real threat for proper functioning of structures of each state, an analysis of the phenomenon is extremely important for arranging reasons of its occurrence and predictions of areas that may be overwhelmed by that form of crime. In order to present an analysis of the undertaken issue, the first part of the article presents a description of corruption crimes included in the Polish legal system. In the further part the state of the corruption in Poland has been presented on the basis of available statistic data and effectiveness of undertaken actions by the entitled services and bodies to fight that form of crime have been presented. The article includes the statistical data published by the Central Anti-corruption Bureau, the Police, the Agency of Internal Security, the Border Guard, Public Prosecutor’s Office, Military Police and the National Centre of Criminal Information. Basing on the information and specialist dissertations and experts’ opinions published by the services, an analysis of present state of corruption threat has been conducted and thesis concerning the reasons of its occurrence has been formulated. In the end, the assumptions of the concept of amending punishment of the corruption crimes in Poland have been worked out.
PL
Biorąc pod uwagę fakt, że przestępstwa korupcji stanowią realne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania struktur każdego państwa, analiza tego zjawiska jest niezwykle ważna pod kątem ustalania przyczyn jego występowania oraz przewidywania obszarów, które mogą zostać objęte tą formą przestępczości. Aby analiza podjętego tematu mogła zostać przedstawiona, w pierwszej części artykułu zawarto opis przestępstw korupcyjnych ujętych w polskim systemie prawnym. W dalszej części przedstawiono stan korupcji w Polsce na bazie dostępnych danych statystycznych oraz zaprezentowano skuteczność podejmowanych działań przez uprawnione służby i organy w zwalczaniu tej formy przestępczości. W artykule omó- wiono dane statystyczne publikowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczną, Prokuraturę, Żandarmerię Wojskową oraz Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych. Na bazie tych informacji oraz publikowanych przez służby specjalistycznych opracowań i opinii eksperckich przeprowadzono analizę obecnego stanu zagrożenia korupcją oraz sformułowano tezy dotyczące przyczyn występowania tego zjawiska. Na koniec opracowano założenia koncepcji zmiany karania sprawców przestępstw korupcyjnych w Polsce.
Year
Issue
Pages
339-354
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
  • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, pawelchodak@wp.pl
References
  • Ciesielczyk, M. (2005). Przeciw korupcji, Tarnów: Witek-Druk. ISBN 8387183334.
  • Gryz, J. (2010). Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa AON, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej. ISBN 9788375231281.
  • Kubiak, A. (2008). Łapownictwo w świadomości i doświadczeniu potocznym Polaków, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 8371716958.
  • Kurczewski, J., Łaciak, B. (red.) (2000). Korupcja w życiu społecznym, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. ISBN 8386917741.
  • Palka, P., Reut, M. (1999). Korupcja w nowym Kodeksie karnym, Kraków: Wydawnictwo Zakamycze. ISBN 8388114204.
  • Pokruszyński, W. (2010). Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. ISBN 9788393010233.
  • Pokruszyński, W. (2009). Współczesne bezpieczeństwo narodowe, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. ISBN 8392193687.
  • Wypych, M. (2003). Czym jest korupcja? Informator prawny, Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46900cbc-537a-44dc-ab32-442388837788
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.