PL EN


2011 | 8 | 257-280 (12)
Article title

BRONISŁAW PIŁSUDSKI (1866–1918) – SPOTKANIE Z WIELKĄ POLITYKĄ

Content
Title variants
EN
BRONISŁAW PIŁSUDSKI (1866–1918) – AN ENCOUNTER WITH BIG POLITICS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
8
Pages
257-280 (12)
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
References
  • Florkowska-Franćić H., 1997, Między Lozanną a Fryburgiem i Vevey. Z dziejów orga-nizacji polskich w Szwajcarii w latach 1914–1917, Kraków. Florkowska-Franćić H., 2003, Ostatnie lata Bronisława Piłsudskiego 1915–1918 (Szwajcaria – Paryż) [w:] Bronisław Piłsudski (1866–1918). Człowiek – uczony – patriota, Zakopane. Garlicki A., 2008, Józef Piłsudski 1867–1935, Kraków. Gładysz A., 1972, O działalności etnograficznej i muzealnej Juliusza Zborowskiego [w:] J. Zborowski, Pisma podhalańskie, t. 1 w oprac. i wyborze J. Berghauzena, Kraków. Kalendarium życia Bronisława Piłsudskiego (1866–1918), Internet. Koichi Inoue, Lew Szternberg i Bronisław Piłsudski. Spotkania naukowe i osobiste, 1999, „Literatura Ludowa”, nr 4–9, s. 147–159. Konarski S., 1959, Polski słownik biograficzny (dalej: PSB), t. VIII/1, z. 36, Wrocław – Kraków – Warszawa. Krzywicki L., 1959, Wspomnienia, t. III, Warszawa. Kuczyński A., Bronisław Piłsudski (1866–1918), zesłaniec i badacz kultury ludów Dalekiego Wschodu, Świat Polonii, s. 1–31, Internet. Leczyk M., 1990, Recenzja: Eugeniusz Romer, Pamiętnik paryski 1918–1919, Ossoli-neum, 1989, „Dzieje Najnowsze”, nr 3, s. 83–85. Listy prof. E. Romera, 1915, Biblioteka Jagiellońska (dalej: BJ), Rkps Przyb. 240/81, K. 59. Molenda J., 1990, Recenzja: Eugeniusz Romer, Pamiętnik paryski 1918–1919, Ossoli-neum, 1989, „Dzieje Najnowsze”, nr 3, s. 86–91. O niepodległą i granice. Komitet Narodowy Polski. 2007. Protokoły posiedzeń 1917–1919, wstęp, wybór, oprac. i przygotowanie do druku M. Jabłonowski, D. Cisko-wa-Hydzik, Warszawa – Pułtusk. Papiery M.B. Wysłouchów, 1915, Rkps 7195/II, t. XXI, Ossolineum. Papiery M.B. Wysłouchów, 1918, t. XXI, Rkps 7195/II, K. 13–14, Ossolineum. Papiery Rozwadowskich, 1915, t. IX, Rkps 8005, K. 21, Ossolineum. Papiery Rozwadowskich, 1917, t. IX, Rkps 8005/II, K. 21; K. 81, 85, Ossolineum. Papiery Rozwadowskich, 1917, t. XIII, Rkps 8009/II, K. 39, Ossolineum. Pasierb B., 1996, Jan Rozwadowski „Jordan” i jego polityczne „wskazania”, Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” z. 1–3. Pasierb B., 1996, Polskie prace przygotowawcze do traktatu pokojowego z Niemcami 1916–1948. Instytucje – ludzie – problemy, Wrocław. Pasierb B., 1998, Profesor Eugeniusz Romer jako konsultant na rokowania pokojowe w Rydze [w:] Traktat ryski 1921 roku po 75 latach. Studia pod red. W. Wojcie-chowskiego, Toruń. Pasierb B., 2008, Nieznane teksty Bronisława Piłsudskiego. Doświadczenia własne i innych w muzealnictwie, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 12, s. 233–272. Pasierb B., 2009, Syberia we wspomnieniach Bronisława Piłsudskiego (1866–1918) [w:] Historiae deditus. Profesorowi Adamowi Galosowi w 85. rocznicę urodzin, Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”, R. LXIV, nr 2–3. S. 463–474. Płygawko D., 1986, Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej, Poznań. Pobóg-Malinowski W., 1939–1946, Życiorys A. Dębskiego, PSB, t. V. Redakcja Wydawnictw Encyklopedycznych o Polsce. Stan prac na 5 II 1916 r. Papiery Rozwadowskich, t. IX, Rkps 8005/II, K. 81, Ossolineum. Romer E., 1915, La Pologne: le sol et l’etat, Lasusanne. Extrait de la Bibliotéque uni-verselle et „Révue Suisse”. Romer E., 1989, Pamiętnik paryski 1918–1919, Ossolineum. Sienkiewicz H., 1977, Listy, t. I, cz. 1, oprac. H. Bokszczanin, Warszawa. Sieroszewski W., 1914–1921, Bronisław Piłsudski, „Rocznik Podhalański”, nr 1, Zako-pane – Kraków. Sieroszewski W., 1949, Droga do wolności, Warszawa. Słownik biograficzny historii Polski, 2005, red. J. Chodera, F. Kiryk, Ossolineum. Staszel J., 2003, Z nieznanych listów Bronisława Piłsudskiego do Marii Żarnowskiej z 1907 roku, „Rocznik Biblioteki Narodowej PAU i PAN w Krakowie”, 48. Stempowski S., 1953, Pamiętnik 1870–1914, Ossolineum. Suleja W., 1995, Józef Piłsudski, Ossolineum. Szklarska-Lohmanowa A., 1972, Życiorys Macieja Loreta, PSB, t. XVII, s. 559. Wolsza T.,1996–1997, Życiorys Gustawa Simona, PSB, t. XXXVII, s. 522–524. Wójcik Z.J., 1999, Materiały do biografii Bronisława Piłsudskiego, „Literatura Ludo-wa”, nr 4–5, s. 162–163. Wójcik Z.J., 2003, Muzea i muzealnictwo w działalności Bronisława Piłsudskiego [w:] Bronisław Piłsudski (1866–1918). Człowiek – uczony – patriota, Zakopane. Zdrada J., 1989–1991, Życiorys J. Rozwadowskiego, PSB, t. XXXII, s. 409–412.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4696fa3f-09fe-4a8c-8e23-4f4c67be5308
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.