PL EN


2011 | 8 | 257-280 (12)
Article title

BRONISŁAW PIŁSUDSKI (1866–1918) – SPOTKANIE Z WIELKĄ POLITYKĄ

Content
Title variants
EN
BRONISŁAW PIŁSUDSKI (1866–1918) – AN ENCOUNTER WITH BIG POLITICS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
8
Pages
257-280 (12)
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
References
  • Florkowska-Franćić H., 1997, Między Lozanną a Fryburgiem i Vevey. Z dziejów orga-nizacji polskich w Szwajcarii w latach 1914–1917, Kraków.Florkowska-Franćić H., 2003, Ostatnie lata Bronisława Piłsudskiego 1915–1918 (Szwajcaria – Paryż) [w:] Bronisław Piłsudski (1866–1918). Człowiek – uczony – patriota, Zakopane.Garlicki A., 2008, Józef Piłsudski 1867–1935, Kraków.Gładysz A., 1972, O działalności etnograficznej i muzealnej Juliusza Zborowskiego [w:] J. Zborowski, Pisma podhalańskie, t. 1 w oprac. i wyborze J. Berghauzena, Kraków.Kalendarium życia Bronisława Piłsudskiego (1866–1918), Internet.Koichi Inoue, Lew Szternberg i Bronisław Piłsudski. Spotkania naukowe i osobiste, 1999, „Literatura Ludowa”, nr 4–9, s. 147–159.Konarski S., 1959, Polski słownik biograficzny (dalej: PSB), t. VIII/1, z. 36, Wrocław – Kraków – Warszawa.Krzywicki L., 1959, Wspomnienia, t. III, Warszawa.Kuczyński A., Bronisław Piłsudski (1866–1918), zesłaniec i badacz kultury ludów Dalekiego Wschodu, Świat Polonii, s. 1–31, Internet.Leczyk M., 1990, Recenzja: Eugeniusz Romer, Pamiętnik paryski 1918–1919, Ossoli-neum, 1989, „Dzieje Najnowsze”, nr 3, s. 83–85.Listy prof. E. Romera, 1915, Biblioteka Jagiellońska (dalej: BJ), Rkps Przyb. 240/81, K. 59.Molenda J., 1990, Recenzja: Eugeniusz Romer, Pamiętnik paryski 1918–1919, Ossoli-neum, 1989, „Dzieje Najnowsze”, nr 3, s. 86–91.O niepodległą i granice. Komitet Narodowy Polski. 2007. Protokoły posiedzeń 1917–1919, wstęp, wybór, oprac. i przygotowanie do druku M. Jabłonowski, D. Cisko-wa-Hydzik, Warszawa – Pułtusk.Papiery M.B. Wysłouchów, 1915, Rkps 7195/II, t. XXI, Ossolineum.Papiery M.B. Wysłouchów, 1918, t. XXI, Rkps 7195/II, K. 13–14, Ossolineum.Papiery Rozwadowskich, 1915, t. IX, Rkps 8005, K. 21, Ossolineum.Papiery Rozwadowskich, 1917, t. IX, Rkps 8005/II, K. 21; K. 81, 85, Ossolineum.Papiery Rozwadowskich, 1917, t. XIII, Rkps 8009/II, K. 39, Ossolineum.Pasierb B., 1996, Jan Rozwadowski „Jordan” i jego polityczne „wskazania”, Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” z. 1–3.Pasierb B., 1996, Polskie prace przygotowawcze do traktatu pokojowego z Niemcami 1916–1948. Instytucje – ludzie – problemy, Wrocław.Pasierb B., 1998, Profesor Eugeniusz Romer jako konsultant na rokowania pokojowe w Rydze [w:] Traktat ryski 1921 roku po 75 latach. Studia pod red. W. Wojcie-chowskiego, Toruń.Pasierb B., 2008, Nieznane teksty Bronisława Piłsudskiego. Doświadczenia własne i innych w muzealnictwie, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 12, s. 233–272.Pasierb B., 2009, Syberia we wspomnieniach Bronisława Piłsudskiego (1866–1918) [w:] Historiae deditus. Profesorowi Adamowi Galosowi w 85. rocznicę urodzin, Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”, R. LXIV, nr 2–3. S. 463–474.Płygawko D., 1986, Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej, Poznań.Pobóg-Malinowski W., 1939–1946, Życiorys A. Dębskiego, PSB, t. V.Redakcja Wydawnictw Encyklopedycznych o Polsce. Stan prac na 5 II 1916 r. Papiery Rozwadowskich, t. IX, Rkps 8005/II, K. 81, Ossolineum.Romer E., 1915, La Pologne: le sol et l’etat, Lasusanne. Extrait de la Bibliotéque uni-verselle et „Révue Suisse”.Romer E., 1989, Pamiętnik paryski 1918–1919, Ossolineum.Sienkiewicz H., 1977, Listy, t. I, cz. 1, oprac. H. Bokszczanin, Warszawa.Sieroszewski W., 1914–1921, Bronisław Piłsudski, „Rocznik Podhalański”, nr 1, Zako-pane – Kraków.Sieroszewski W., 1949, Droga do wolności, Warszawa.Słownik biograficzny historii Polski, 2005, red. J. Chodera, F. Kiryk, Ossolineum.Staszel J., 2003, Z nieznanych listów Bronisława Piłsudskiego do Marii Żarnowskiej z 1907 roku, „Rocznik Biblioteki Narodowej PAU i PAN w Krakowie”, 48.Stempowski S., 1953, Pamiętnik 1870–1914, Ossolineum.Suleja W., 1995, Józef Piłsudski, Ossolineum.Szklarska-Lohmanowa A., 1972, Życiorys Macieja Loreta, PSB, t. XVII, s. 559.Wolsza T.,1996–1997, Życiorys Gustawa Simona, PSB, t. XXXVII, s. 522–524.Wójcik Z.J., 1999, Materiały do biografii Bronisława Piłsudskiego, „Literatura Ludo-wa”, nr 4–5, s. 162–163.Wójcik Z.J., 2003, Muzea i muzealnictwo w działalności Bronisława Piłsudskiego [w:] Bronisław Piłsudski (1866–1918). Człowiek – uczony – patriota, Zakopane.Zdrada J., 1989–1991, Życiorys J. Rozwadowskiego, PSB, t. XXXII, s. 409–412.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4696fa3f-09fe-4a8c-8e23-4f4c67be5308
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.