PL EN


2018 | 7 (20) nr 1 | 127-137
Article title

Egzorcysta i jego posługa w prawie kodeksowym i pozakodeksowym

Authors
Content
Title variants
EN
Exorcist and His Service in the Code and in the Non-Code Law
FR
L’exorciste et son ministère dans la loi codifiée et non-codifiée
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wobec narastającego zjawiska pentakostalizacji chrześcijaństwa oraz zwiększonego zainteresowania obrzędami egzorcyzmów należy przypominać przepisy prawne dotyczące posługi egzorcysty w Kościele. Niniejszy artykuł stanowi próbę ich usystematyzowania oraz wyznaczenia ogólnych kryteriów zgodnego z prawem sprawowania obrzędu egzorcyzmu. W tym celu szczegółowej analizie zostały poddane następujące dokumenty Kościoła: Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., Rytuał Rzymski De exorcismis et supplicationibus quibusdam, Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dla kapłanów pełniących posługę egzorcysty, list Kongregacji Nauki Wiary Inde ab aliquot annis oraz instrukcja Kongregacji Ardens felicitatis.
EN
In regard to a growth of a phenomenon of the pentecostalization of Christian religion and an increase of interest connected with rites of exorcism, it is worth reminding the legal norms concerning a ministry of an exorcist at the Church. Following article constitutes an attempt to systematize those norms as well as to set general criteria according to the power of exercise the rite of exorcism. For this purpose, the following Church documents: the 1983 Code of Canon Law, Roman Ritual De exorcismis et supplicationibus quibusdam, Indications of Polish Bishop’s Conference for priests who fulfill the ministry of exorcist, the Letter of Congregation for the Doctrine of the Faith Inde ab aliquot annis and the instruction of that Congregation Ardens felicitatis, have been subjected to detailed analysis.
Contributors
author
  • adiunkt, Katedra Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego; adres do korespondencji: ul. Łużycka 1, 44-100 Gliwice, Polska
References
  • Cenalmor, Daniel. 2011. „Komentarz do kan. 1166-1253 KPK.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 873-927. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
  • Kobyliński, Andrzej. 2015. “Le dimensioni etiche dell’odierna pentecostalizzazione del cristianesimo.” Rivista Teologica di Lugano 20, no. 2:207-28.
  • Kobyliński, Andrzej. 2017. “Il ritorno del diavolo e la pentacostalizzazione del cristianesimo.” Rivista Teologica di Lugano 22, no. 1:181-92.
  • Majer, Piotr. 2007. „Pozostałe akty kultu Bożego.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte, red. Józef Krukowski, 369-427. Poznań: Pallottinum.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46985824-d565-4ba8-8d9b-4d142e148336
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.