PL EN


2010 | 4(11) | 120-134
Article title

Historia i polityka – światy przeciwstawne? Na marginesie myśli Juliusza Mieroszewskiego

Authors
Content
Title variants
EN
History and politics - contrary worlds? In passing Juliusz Mieroszewski’s political thought
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article descried Juliusz Mieroszewski 's reflections about relations between history and politics, research the past events, understand the present situation and predictthe futurę, especially in international relations. The most influential political commentator of polish magazine ‘Culture’ (edited by Jerzy Giedroyć in Paris) claimed that history is the politics which had been stopped but politics can’tbe the 'unmoveable’ and unchangeable history. The Polish had been studying a history, but polish po­litical science didn’t have the opportunity to born. If we change a half of time which we focus on the past into studying the present, polish political though will be recover and have a great futurę. However ‘Londonman’ (a pen name of Mieroszewski, who lived and wrote in London after the Second World War) was aware that without historical knowledge the political science have a little chance to understand the present and shape the futurę on purpose. According to writer the political science and inter­national relations are a very young sons of old father - the history. They must using their father’s experience. However they won’t find in the past a simple and direct So­lutions of present dilemmas. History offer only a wide perspective and knowledge about variety of social and political live. Mieroszewski had known thatlive and poli­tics are not logical but our tasks is to make it more logical. We don’t have better options.
Year
Issue
Pages
120-134
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • A Companion to Contemporary Britain 1939-2000, ed. P. Addison and H. Jones, Oxford 2007, s. 2.
 • Bauman Z., Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman oraz J. Tokarczuk-Bakir, Warszawa 1996, s. 303-304.
 • Bieliński J., Żywot ks. Adama Jerzego Czartoryskiego, Warszawa 1905, t. 2, s. 123.
 • Bocheński A., Historia i polityka. Wybór publicystyki, wybrał, opracował i wstępem opatrzył Marcin Król, Warszawa 1989, s. 31-36.
 • Borejsza J.W., Polscy historycy - uczeni, sędziowie i inni, Przegląd Polityczny 2006, nr 66, s. 16-22.
 • Ceran T., Thatcheryzm jako doktryna społeczno-polityczna, Toruń 2008.
 • Doktryna ULB - koncepcja Giedrojcia i Mieroszewskiego w XXI wieku, „Komentarz międzynarodowy Pułaskiego”, Maj 2010, s. 1-26.
 • Friszke A., Między Niemcami, Rosją a ULB. Program geopolityczny paryskiej „Kultury" [w:] A. Fiszke, Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL, Warszawa 2007, s. 346-358.
 • From Napoleon to the Second International. Essays on nineteenth century Europe, edited by Ch. Wrigley, London 1995, s. XXI, 21
 • Gałganek A., Historia teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 2009, s. 92-95.
 • Giedroyc J., Mieroszewski J., Listy 1949-1956. Część druga, Warszawa 1999, s. 182, 289, 192, 225.
 • Goldman L., Nauki humanistyczne a filozofia, Warszawa 1961.
 • Grajewski P., Polityka wschodnia Unii Europejskiej a interesy Polski, [w:] Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi, red. nauk. J. Czaputowicz, Warszawa 2008, s. 29-46.
 • Grochowska M., Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu, Warszawa 2009, s. 9.
 • Habielski R., Patriotyzm na emigracji, [w:] Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei, Kraków 2006, s. 228-231.
 • Herczyński R., Spętana nauka. Opozycja intelektualna w Polsce 1945-1970, Warszawa 2008, s. 10-12.
 • Hitler A., Rozmowy przy stole 1941-1944. Rozmowy w Kwaterze Głównej zapisane na polecenie Martina Bormanna przez jego adiunkta Heinricha Heima, Warszawa 1996, s. 60.
 • Hume D., Essays. Moral, political and literary, ed. Eugene F. Miller, Indianopolis 1987, s. 563-565.
 • Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 2002, s. 101.
 • Kołakowski L., Intelektualiści, [1979], przedruk w: L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Londyn 1984, s. 123.
 • Kornat M., Realizm środków, idealizm wizji. O geopolitycznej wizji Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego, [w:] Przeklęte miejsce w Europie? Dylematy polskiej geopolityki, red. J. Kłoczowskiego, Kraków 2008, s. 225-243.
 • Kula M., O co chodzi w historii?, Warszawa 2008.
 • Kuźniar R., Polityka wschodnia III RP - sukces pragmatyzmu, porażki prometeizmu, [w:] Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania, koncepcje, realizacja, red. A. Gil i T. Kapuśniak, Lublin-Warszawa 2009, s. 179-186.
 • Londyńczyk (J. Mieroszewski), Kronika angielska. O pobrzeżnych kasztelaniach, Kultura 1970, nr 3, s. 3.
 • Mieroszewski J., Amerykańska „Ostpolitik" i wnioski, Kultura 1972, nr 7-8, s. 126.
 • Mieroszewski J., Ewolucjonizm, Paryż 1964.
 • Mieroszewski J., Finał klasycznej Europy, Kultura 1950, nr 2-3, s. 9.
 • Mieroszewski J., Finał klasycznej Europy, wybrał, opracował i wstępem opatrzył R. Habielski, Lublin 1997.
 • Mieroszewski J., List z Wyspy, Kultura 1951, nr 4, s. 157.
 • Mieroszewski J., List z Wyspy, Kultura, 1951, nr 12, s. 45.
 • Mieroszewski J., Materiały do refleksji i zadumy, Paryż 1976.
 • Mieroszewski J., Kordian i cham, Kultura 1973, nr 1-2, s. 84-85.
 • Mieroszewski J., Modele i praktyka, Paryż 1981, s. 15.
 • Mieroszewski J., Może zdarzyć się i tak, Kultura 1970, nr 4, s. 49.
 • Mieroszewski J., Na ruinach „przedmurza", Kultura 1962, nr 5, s. 100.
 • Mieroszewski J., Niemcy., Kultura 1954, nr 4, s. 8-9.
 • Mieroszewski J., O reformę „zakonu polskości", Kultura 1952, nr 4, s. 8, 9.
 • Mieroszewski J., Pochlebcy znużenia, Kultura, 1949, nr 7, s. 133.
 • Mieroszewski J., Polityczne neurozy, Paryż 1967, s. 66.
 • Mieroszewski J., Polska Ostpolitik, Kultura 1973, nr 6, s. 68-79.
 • Mieroszewski J., Realiści i romantycy, Kultura 1969, nr 6, s. 91.
 • Mieroszewski J., Rosyjski kompleks polski obszar ULB, Kultura 1974, nr 9 (324), s. 3-14.
 • Mieroszewski J., Stare wino w nowych beczkach, Kultura 1969, nr 9, s. 39-42.
 • Mieroszewski J., Tysiąc lat i co dalej?, Kultura 1966, nr 7-8, s. 5-6.
 • Mieroszewski J., Utracone sprawy - Utopie - Wizje- Gigantomachia - Dewolucja, Kultura, 1975, nr 4, s. 3, 6.
 • Mieroszewski J.,, Filozofia małych ludzi, Kultura, 1953, nr 2, s. 69-70.
 • Mieroszewski J.,, Futurologia Polski, Kultura 1970, nr 6, s. 29.
 • Pilikowski J., Podróż w świat politologii, Kraków 2009, s. 13.
 • Pomian K., Historia - nauka wobec pamięci, Lublin 2006, s. 231 i n.
 • Snyder T., Jerzy Giedroyc a polska polityka wschodnia, [w:] Nie jesteśmy ukrainofilami. Polska myśl polityczna wobec Ukraińców i Ukrainy. Antologia tekstów, red. P. Kowal, J. Ołdakowski, M. Zuchniak, Wrocław 2008, s. 327-331.
 • Szacki J., Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, Warszawa 1991, s. 18-19.
 • Teschke B., The Myth of1648. Class, Geopolitics and the making of modern International Relations, London 2003, s. 319-320.
 • Tischner J., Myślenie o etosie społecznym, Znak, 1980, nr 3, s. 294.
 • Tischner J., Spotkanie. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Anna Karoń-Ostrowska, Kraków 2008, s. 108.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-469f7488-5942-4f2e-8478-764387aed7f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.