PL EN


2013 | 139 | 83-92
Article title

Globalizacja a współczesny handel międzynarodowy

Authors
Content
Title variants
EN
Globalization and Contemporary International Trade
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Globalization is a process that strongly influences the functioning of modern economies. One of the spheres, which has been undergone significant transformation as a result of globalization, is international trade. Since the eighties of last century, there has been a dynamic growth, which is reflected in growing of the relation of exports to GDP. There was also a radical change in the commodity and geographical structure. The new trade flows are created primarily by industrial and processed goods. Therefore, the importance of intra-industry trade is increased, a new geographical structure is created. Moreover, importance of the countries of Southeast Asia, particularly China and India, and Brazil, Mexico and Russia, which joined the group leaders, is growing.
Year
Volume
139
Pages
83-92
Physical description
Contributors
author
References
 • Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012, s. 18.
 • M. Rewizorski, WTO i gospodarka światowa w dobie globalizacji, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011, s. 38.
 • E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2004, s. 15-25.
 • J. Danielewski, Powojenny handel międzynarodowy, IKCHZ, Warszawa 1996, s. 39
 • B. Mucha-Leszko, Rozwój powiązań w gospodarce światowej - etapy globalizacji i regionalizacji procesów gospodarczych, w: Współczesna gospodarka światowa - główne centra gospodarcze, red. B. Mucha-Leszko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, s. 51-81.
 • J. Danielewski, Powojenny handel międzynarodowy, IKCHZ, Warszawa 1996, s. 39.
 • M. Fuquin, H. Guimbard, C. Herzog, D. Unal, World Economic Overview, CEPII, December 2010, s. 10-11, International Trade Statistics 2011, WTO, Geneva 2011, s. 20.
 • R. Ciborowski, Wpływ zmian w polityce ekonomicznej i globalizacji na postęp techniczny i konkurencyjność Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004, s. 66-68.
 • N. Crafts, G. Toniolo, Economic Growth in Europe since 1945, Cambridge University Press, Cambridge1996, s. 81-82.
 • J. Żyżyński, Neoliberalizm - ślepa uliczka globalizacji, w: G. Kołodko, Globalizacja, kryzys i co dalej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010, s. 17-24.
 • T. Kowalik, Kryzys systemu w perspektywie alterglobalizmu, w: G. Kołodko, Globalizacja, kryzys i co dalej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010,s. 57-68.
 • J. Misala, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 62-66.
 • M. Brulhart, An Account of Global Intra-industry Trade, 1962-2006, "The World Economy" 2009, s. 402.
 • E. Czarny, K. Śledziewska, Polska w handlu światowym, PWE, Warszawa 2009, s. 214, 237-239.
 • J. Zhang, A. van Witteloostuijn, Ch. Zhou, Chinese Bilateral Intra-Industry Trade: A Panel Data Study for 50 Countries in the 1992-2001 Period, "Review of World Economics" 2005, Vol. 141, No. 3, s. 524.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-469fbeb1-d21a-467d-a391-e26adebd0f3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.