PL EN


2015 | 1/2015 (51), t.2 | 114-134
Article title

Rada nadzorcza w firmach rodzinnych w Polsce – balast czy wartość dodana? Przegląd doświadczeń oraz oczekiwań

Content
Title variants
EN
The Supervisory Board in The Family Businesses in Poland – Ballast or Added Value? Review of Experiences and Expectations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena doświadczeń w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych w badanych firmach rodzinnych, w tym określenie czynników decydujących o powołaniu rady, oceny jej przydatności i aktywności oraz oczekiwań związanych z jej działaniem. Przeprowadzone badania miały charakter jakościowy, a wykorzystaną techniką gromadzenia danych była technika wywiadu. Otrzymane wyniki badań wskazują na stosunkową małą przydatność rady dla zarządzających firmą rodzinną właścicieli. W dużej mierze wynika to z braku rozdziału własności od zarządzania, mało skomplikowanej struktury własności, jak również skali działania badanych firm rodzinnych.
EN
The aim of the paper is an analysis and assessment of experience in the realm of supervisory board activity in the researched family firms, including the identification of factors behind board appointment, evaluation of its usefulness and activities, and expectations connected with its operations. The character of the conducted research was qualitative. The technique used to gather data involved interviews. The research results received indicate relatively little usefulness of such boards for owners managing family firms.
Year
Pages
114-134
Physical description
Dates
published
2015-02-02
Contributors
 • Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Przedsiębiorczości
References
 • Blumentritt, T.P. (2006). The Relationship Between Boards and Planning in Family Business. Family Business Review, 19 (1), 65–72.
 • Blumentritt, T.P., Keyt, A.D. i Astrachan, J.H (2007). Creating an Environment for Successful Nonfamily CEOs: An Exploratory Studies of Good Principal. Family Business Review, 20 (4), 321–335.
 • Corbetta, G. i Salvato, C.A. (2004). The Board of Directors in Family Firms: One Size Fits All? Family Business Review, 17 (2), 119–134.
 • Donaldson, L. (1990). The Ethereal Hand: Organizational Economics and Management Theory. Academy of Management Review, 15 (3), 369–381.
 • Eisenhardt, K.M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. Academy Management Review, 14 (1), 57–74.
 • Fama, E.F. (1980). Agency Problems and Theory of the Firm. Journal of Political Economy, 88 (2), 288–307.
 • Fama, E.F. i Jensen, M.C. (1983). Separation of Ownership and Control. Journal of Law and Economics, 26, 301–325. FBN International. (2007). Helping Family Businesses Succeed for Generations. By Families, for Family. FBN International.
 • IFC. (2008). IFC Family Business Governance. Handbook. Washington: International Finance Corporation.
 • Jeżak, J., Popczyk, W. i Winnicka-Popczyk, A. (2004). Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój. Warszawa: Difin.
 • Gersick, K., Davis, J.A., Hampton, M.M. i Lansberg, I. (1997). Generation to Generation: Life Cycles of the Family Business. Boston: Harvard Business School Press.
 • Hillman, A.J. i Dalziel, T. (2003). Boards of Directors and firm Performance: Integrating Agency and Resource Dependence Perspectives. Academy of Management Review, 28 (3), 383–396.
 • Koładkiewicz, I. (2007). Firmy rodzinne w Polsce. Perspektywy badawcze. Organizacja i Kierowanie, 3 (129), 39–57.
 • Koładkiewicz, I. (2013). Rady nadzorcze – dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia polskie i zagraniczne. Warszawa: Poltext.
 • Koładkiewicz, I. (2014). The Family Meeting as a Mechanism of Family Governance: Review of the Experiences of Polish Family Companies. Management and Business Administration. Central Europe, 22 (3), 37–55.
 • Kowalewska, A. (red.). (2009). Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Kowalewski, O., Talavera, O. i Stetsyuk, I. (2010). Influence of Family Involvement in Management and Ownership on Firm Performance: Evidence from Poland. Family Business Review, 23 (1), 45–59.
 • Lansberg, I. (1999). Succeeding Generations. Boston: Harvard Business Scholl Press.
 • Lipiec, J. (2006). Polski przedsiębiorca rodzinny – wyniki badań. Pozyskano z: http://www.biznesrodzinny.pl/02–luty2006/03.html (11.04.2007).
 • Morck, R.K. (red.). (2005). A History of Corporate Governance around the World. Family Business Groups to Professional Managers. Chicago–London: The University of Chicago Press.
 • Neubauer, F. i Lank, A.G. (1998). The Family Business – Its Governance for Sustainability. Macmillan Press.
 • Oplustil, K. (2010). Instrumenty nadzoru korporacyjnego (Corporate Governance) w spółce akcyjnej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Pfeffer, J. i Salancik, G. (1978). The External Control of Organizations: A Resource-Dependence Perspective. New York: Harper & Row.
 • Sonnenfeld, J.A. (2004). Tajemnica znakomitej rady nadzorczej. Harvard Business Review Poland, (Wrzesień), 98–106.
 • Sułkowski, L. (red.). (2005). Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Toruń: TNOiK, Dom Organizatora.
 • Ward, J.L. (2004). Perpetuating the Family Business. New York: Palgrave Macmillan.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46a1fb97-d647-4abb-8d29-8c65d1de3f0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.