PL EN


2013-2014 | 55-56 | 193-210
Article title

Inicjatywy Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS na Facebooku

Authors
Content
Title variants
EN
The initiatives of Institute of Library and Information Science UMCS on Facebook
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is an attempt to explain, how to build a brand of scientific institution on Facebook – the most popular community portal. This communication platform favours development of relationships between academics, students and librarians also. This article shows how to make a good fan page, which actions will help reach more people, engage the fans as much as possible and what’s mean the power of likes, comments and shares. It describes all initiatives on Facebook taken by academics in Institute of Library and Information Science in Maria Curie-Sklodowska University.
Year
Volume
Pages
193-210
Physical description
Dates
published
2015-05-21
Contributors
References
 • Buchnowska D., Wykorzystanie mediów społecznościowych przez uczelnie wyższe i studentów w świetle badań własnych, „Nauki o zarządzaniu” 2013, nr 2, s. 36–50.
 • Facebook, Twitter i nowe kierunki na Wydziale Ekonomicznym, rozm. E. Kawałko-Marczuk z Z. Pastuszakiem, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2013, nr 10/200, s. 52.
 • Grzenia J., hasło: Fan page, [w:] Poradnia językowa PWN [online] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=12525 [dostęp: 20.11.2013].
 • Jarska, L.M., Tafiłowski P., UMCS czyta!, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2013, nr 5/195, s. 30.
 • Jaskowska B., Bądźmy tam gdzie oni! Social media marketing w bibliotece, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bibliotekarze bez bibliotek, bibliotekarstwo uczestniczące”, Białystok 19–20 maja 2011 [online] http://www.slideshare.net/bjasko/bdmy-tam-gdzie-oni-social-media-marketing-w-bibliotece [dostęp: 29.11.2013].
 • Jopkiewicz T., Bóg w klapkach, „Nowe Książki” 2011, nr 3, s. 33 (recenzja).
 • Kaczmarek-Śliwińska M., Zarządzanie komunikacją organizacji w obszarze „social media”, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2011, nr 18, s. 63–74.
 • Kapuścińska A., „Lubię to!” Neosemantyzacja leksemu „lubić” w kontekście Facebooka, „Linguistica Copernicana” 2013, nr 1, s. 256–261.
 • Kołodziejczyk W., Osiem cech pokolenia sieci, „Edukacja przyszłości. Blog dedykowany liderom edukacji przyszłości” 29.12.2010 [online] http://edukacjaprzyszlosci.blogspot.com/2010/12/osiem-cech-pokolenia-sieci.html [dostęp:24.11.2013].
 • Kreft P., Wszyscy użytkownicy Facebooka na jednej stronie! Znajdziesz siebie?, „Komputer Świat” 1.10.2013 [online] http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2013/40/wszyscy-uzytkownicy-facebooka-na-jednej-stronie!-znajdziesz-siebie.aspx [dostęp: 24.11.2013].
 • Mezrich B., Miliarderzy z przypadku. Początki Facebooka. Opowieść o seksie, pieniądzach,geniuszu i zdradzie, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2010.
 • Mędrala-Młyńska E., „Lubię to” czyli akceptacja według Facebooka, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” 2010, T. 10, s. 16-21.
 • Nacher A., Web 2.0: między wikinomią a kontrkulturą – przypadek Facebooka, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 2010, nr 1, s. 7-19.
 • Rozkochaj swoich odbiorców – pisz świadomie! [wideo], ngo.pl, 13.02.2014 [online] http://technologie.ngo.pl/x/869140?docId=960868 [dostęp: 15.02.2014].
 • Skrolowanie dziedzictwa. Rozmowa z Mikołajem Baliszewskim i Łukaszem Kozakiem (rozm. J. Chmielecka), „Dwutygodnik” [online] http://www.dwutygodnik.com/artykul/4819--skrolowanie-dziedzictwa.html [dostęp: 1.02.2014].
 • Sobolewska J., Literaci w wirtualnym świecie, „Polityka” 2013, nr 43, s. 82–84.
 • Społeczny zasięg książki w Polsce w 2012 r., Biblioteka Narodowa, 8.03.2013 [online] http://www.bn.org.pl/download/document/1362741578.pdf [dostęp: 15.02.2014].
 • Szymański G., Marketing społecznościowy czynnikiem przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, nr 55, s. 589–597.
 • Tapscott D., Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.
 • Tarasewicz-Gryt O., Facebook jako przykład retoryki uczestnictwa, „Forum Artis Rhetoricae”, 2010, nr 1/2, s. 46-58.
 • Wilkowski M., Dotrzeć do najlepszych treści: Facebook, Twitter i friendsourcing, „Historia i Media” 18.08.2009 [online] http://historiaimedia.org/2009/08/18/dotrzec-do-najlepszych-tresci-facebook-twitter-i-friendsourcing/ [dostęp: 22.02.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46a45461-5c3f-49fa-8ba6-f02f6623dc7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.