PL EN


2013 | 1 | 2 | 463-475
Article title

Determinanty rozwoju wymiany opartej na idei współkonsumowania

Content
Title variants
EN
Determinants of Collaborative Consumption Development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pierwszej części artykułu autorka wyjaśnia pojęcie współkonsumowania oraz dokonuje analizy różnych rodzajów współkonsumpcji. Zasadniczą część pracy stanowi próba zdiagnozowania w oparciu o studia literaturowe i obserwację rzeczywistości rynkowej kluczowych determinant rozwoju modelu wymiany opartego na analizowanej idei. Uzupełnieniem rozważań są wyniki badań wskazujące postawę młodych, należących do generacji Y uczestników rynku wobec aktywnego współkonsumowania.
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
463-475
Physical description
Contributors
References
 • Botsman R., Rogers R.(2010), What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Business, New York
 • Botsman R., Rogers R. (2010), Współkonsumpcja: Zipcar był tylko początkiem, „Harvard Business Review Polska”, nr 93
 • Felson M., SpaethJ. L., (1978), Community Structure and Collaborative Consumption: A Routine Activity Approach. „American Behavioral Scientist”, nr 21
 • Gansky L.(2010), The Mesh. Why the Future of Business is Sharing, Portfolio/Penguin, London
 • Głowacki R., (1982), Przedsiębiorstwo na rynku, PWE, Warszawa
 • Kieżel E., (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa
 • Lamberton C., Rose R. (2012), When Is Ours Better Than Mine? A Framework for Understanding and Altering Participation in Commercial Sharing Systems. „Journal of Marketing”, vol. 76
 • Reisenwitz T., Iyer. R. (2009), Differences In Generation X and GenerationY: Implications for the Organization and Marketers. „Marketing Management Journal”, vol. 19, issue 2
 • Sago B. (2010), The Influence of Social Media Message Sources on Millennial Generation Consumers. „Journal of Integrated Marketing Communications”, Fall 2010
 • Venters J., Green M., Lopez D. (2012), Social Media: a Leadership Challenge. „Business Studies Journal”, vol.4, nr 1
 • Wilczak A. (2012), Współkonsumpcja jako wyzwanie dla współczesnego marketingu, w: Aktualne problemy zarządzania –teoria i praktyka, Wiatrak A. (red.), Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46a46f79-8839-48b3-801f-d11ae23329c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.