PL EN


2015 | 15/1 | 241-250
Article title

Z problematyki umów prorogacyjnych w sprawach z zakresu prawa pracy

Authors
Content
Title variants
EN
Issues prorogation agreements in matters of labor law
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Tematem artykułu jest zagadnienie dotyczące ustalania właściwości sądu pierwszej instancji w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy. Rozważana jest ponadto możliwość zawierania umów prorogacyjnych w sprawach pracowniczych. Problematyka obejmuje syntetycznie zebrane na ten temat poglądy doktryny i orzecznictwa. Analizie poddane zostały zarówno przepisy ogólne postępowania cywilnego, jak i postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczące ustalania właściwości sądu. Artykuł zawiera nowatorskie spojrzenie autorki na tematykę ustalania właściwości miejscowej sądu pierwszej instancji oraz zawierania umów prorogacyjnych w sprawach z zakresu prawa pracy.
EN
The theme of the article is the question of the determination of the competent court of first instance in separate proceedings in cases involving labor law. It is also considered the possibility of concluding prorogation agreements in employment matters. ]e issue includes synthetically collected views of the doctrine and jurisprudence regarding this topic. The analysis covered both the general rules of civil procedure, as well as separate proceedings in matters of employment law concerning the determination of jurisdiction. ]e article includes innovative view of the author on the subject of determining the jurisdiction of the court of first instance and prorogation contracting in matters of labor law.
Year
Volume
Pages
241-250
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński
References
  • Antonów K., Jabłoński A., Komentarz do art. 461 Kodeksu postępowania cywilnego, Lex 13/2015.
  • Baran K.W., Procesowe prawo pracy, Kraków 2003.
  • Jaśkowski K., Maniewska E., Komentarz do Kodeksu pracy, art. 231 ,teza 3, Lex 2015.
  • Księżak P., Komentarz do Kodeksu cywilnego, art. 25 teza 3, Lex 2014.
  • Mędrala M., Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy, Kraków 2011.
  • Wiśniewski T., Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, Lex 2013.
  • Wiśniewski T., Przebieg procesu cywilnego, Lex 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46a5ae0d-e7a5-401d-8c19-4703d1996ada
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.