PL EN


2012 | 2 | 239-251
Article title

WPBiO na Wschodzie - dotychczasowy bilans misji EUMM Gruzja i EUBAM Mołdowa/Ukraina

Authors
Content
Title variants
EN
CSDP in the East - EUMM Georgia and EUBAM Ukraine/Moldova Missions Results So Far
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł porusza problematykę działalności Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa na obszarze postradzieckim, a konkretnie dwóch, działających tam obecnie misji WPBiO – EUMM Gruzja i EUBAM Mołdowa/Ukraina. Autor, po krótkim scharakteryzowaniu obydwu operacji, przeprowadza analizę ich dotychczasowych rezultatów, sukcesów i porażek, w kontekście celów przed nimi postawionych. Dzieli on zarazem efekty misji, z jego zdaniem, istotnego punktu widzenia, tj. „poziomu polityczności”, na rezultaty techniczne i polityczne, gdyż jak wynika z dokonanych przez niego ustaleń, istnieje jakościowa różnica między obydwoma poziomami w efektach unijnych operacji.
EN
This article brings up the issue of the European Union activity in the field of security in the post-soviet area, namely: two currently running the CSDP missions – EUMM Georgia and EUBAM Moldova/Ukraine. The author, after a brief description of both operations, analyzes hitherto outcomes, successes and failures in the context of their objectives. He also separates mission’s results, from the so called “politicity level” perspective, into technical and political outcomes, which in his view are significant. As author suggest in his findings, such a division can be considered legitimate, because there is a qualitative difference between both levels of the EU’s operations results.
Keywords
PL
EUMM   EUBAM   UE   Gruzja   Ukraina   Mołdowa  
Year
Issue
2
Pages
239-251
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa, 00-927, ul. Krakowskie Przedmieście 3
References
 • Boonstra J., Melvin N., Challenging the South Caucasus security deficit, Fride Working Paper, no 108, Madrid, April 2011.
 • COUNCIL JOINT ACTION 2005/776/CFSP of 7 November 2005 amending the mandate of the European Union Special Representative for Moldova, Dz. U. UE L 292/13, 7 September 2005.
 • COUNCIL JOINT ACTION 2008/736/CFSP of 15 September 2008 on the European Union Monitoring Mission in Georgia, EUMM Georgia, Dz. U. UE L 248/26, 17 September 2008.
 • Council of Europe, Handbook for the European Union Monitoring Mission in Georgia, Strasbourg Cedex 2009.
 • Dura G., EUBAM Moldova-Ukraine, w: Grevi G. , Helly D. , Keohane D. (red.), European Security and Defence, Paris 2009.
 • ESDP newsletter, Interview with the Hansjörg Haber, Head of the EU Monitoring Mission in Georgia EUMM Georgia, 2009.
 • EUBAM, Activity Report of the Head of EUBAM, Mr Udo Burkholder, to the OSCE Permanent Council, 1 December 2011.
 • EUBAM, Progress report 2005-2010 Main achievements in border management by partner services in five years of EUBAM activity, 13 April 2011.
 • Fischer S., EUMM Georgia, w: Grevi G. , Helly D. , Keohane D. (red.), European Security and Defence, Paris 2009.
 • Gołdysiak M., „Działalność Misji Unii Europejskiej o pomocy granicznej dla Ukrainy i Mołdowy (EUBAM) na tle naddniestrzańskiego konfliktu” w: Dialogi Polityczne, nr 8/2007.
 • Hamilton D., Mangott G. [red.], International Crisis Group, „Moldova’s uncertain future”, w: The New Eastern Europe: Ukraine, Belarus, Moldova, Center for Transatlantic Relations, Washington 2007.
 • Huff A., The role of EU defence policy in the Eastern Neighborhood, EUISS, Paris 2011.
 • Kurowska X., EUJUST THEMIS (Georgia), w: Grevi G. , Helly D., Keohane D. (red.), European Security and Defence Policy; The first 10 year (1999-2009), EUISS, Paryż 2009.
 • Tydzień na Wschodzie, Unia Europejska przedłuża mandat swojej misji obserwacyjnej w Gruzji 2009, nr 26 (101).
 • http://www.eumm.eu/, dostęp 28.02.2012.
 • http://www.eumm.eu/en/about_eumm, 08.03.2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46aad8cc-61ab-4514-b99c-e6459c92602e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.