PL EN


2017 | 8 | 2 | 111-117
Article title

Wybrane statystyki nieparametryczne

Content
Title variants
EN
Selected Nonparametric Statistics
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wybrane testy nieparametryczne dla prób zależnych i dla prób niezależnych. Testy te stosowane są w przypadku, gdy nie można zastosować testów parametrycznych. Ich użycie determinuje rozkład analizowanych zmiennych (danych) inny niż rozkład nor-malny. Metody nieparametryczne opierają się najczęściej na rangach, czyli odpowiednim uporządkowaniu badanej cechy (lub badanych cech). Obliczenia wykonano w programie Statistica.
EN
This article presents selected nonparametric tests for dependent and independent trials. These tests are used when parametric tests can not be used. Their application determines the distribution of the analyzed variables (data) other than the normal distribution. Nonparametric methods are most often based on ranks, the orderly arrangement of the studied features (or characteristics). Calculations were made in STATISTICA program.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
111-117
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Energoelektroniki, Elektroenergetyki i Systemów Złożonych, Polska
References
  • Dobosz, M. (2004). Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Warszawa: Exit.
  • Greń, J. (1984). Statystyka matematyczna. Modele i zadania. Warszawa: PWN.
  • http:// www.statsoft.pl (10.02. 2017).
  • Jóźwiak, J., Podgórski, J. (2009). Statystyka od podstaw. Warszawa: PWE.
  • Kot, S., Jakubowski, J., Sokołowski, A. (2011). Statystyka. Warszawa: Difin.
  • Luszniewicz, A., Słaby, T. (2001). Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA. Warszawa: C.H. Beck.
  • Rabiej, M. (2012). Statystyka z programem STATISTICA. Gliwice: Helion.
  • Sobczyk, M. (2007). Statystyka. Warszawa: PWN.
  • Wagner, W. (2015). Zasady statystyki jedno- i dwuwymiarowej, metodyka, teoria i zastosowania. Rzeszów: Wyd. WSIiZ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46b13749-c72d-4e3a-b53c-ae2f77fc4e44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.