PL EN


2017 | 496 | 9-19
Article title

Praca emocjonalna w organizacji – ujęcie psychodynamiczne

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zagadnienie emocji i pracy emocjonalnej przyciąga coraz większą uwagę badaczy oraz praktyków. Obecnie od pracowników oczekuje się, że będą prezentowali swoje reakcje emocjonalne zgodnie ze standardami przyjętymi w danej kulturze i obowiązującymi w danej organizacji, gdyż są przypisane do określonej roli zawodowej. Pracownicy w trakcie kontaktów z klientami powinni wykonywać wysiłek polegający na kontrolowaniu i dostosowywaniu reakcji emocjonalnych do potrzeb sytuacji. W artykule przedstawiono ogólnie znaczenie emocji w organizacji oraz rolę mechanizmów obronnych. Omówiono pojęcie pracy emocjonalnej w klasycznym rozumieniu zaproponowanym przez Arlie R. Hochschild oraz znaczenie mechanizmów obronnych w kontekście funkcjonowania organizacji. Artykuł kończą uwagi dotyczące kierunków badań, jakie warto podjąć dla lepszego zrozumienia emocjonalnych aspektów funkcjonowania organizacji, z uwzględnieniem krótko- i długoterminowych skutków pracy emocjonalnej w perspektywie jednostkowej i dla całej organizacji.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46b15d2f-d540-4a9d-89b8-2df40481aaa8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.