PL EN


2016 | 23 | 355-375
Article title

Ludobójstwo w Ponarach – obraz zbrodni w świetle relacji Kazimierza Sakowicza i Heleny Pasierbskiej cz. 1

Authors
Content
Title variants
EN
Genocide in Ponary – the picture of the crime from the account of Kazimierz Sakowicz and Helena Pasierbska / part 1
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł porusza problem niemal nieistniejącej w społecznej świadomości prawdy o zbrodni ludobójstwa, jakiej dopuścili się Niemcy i Litwini w latach 1941–1944 w Ponarach. Pierwsza część opracowania przedstawia genezę polsko-litewskiego konfliktu w przededniu II wojny światowej oraz sytuację Polaków na Wileńszczyźnie w kolejnych miesiącach okupacji. Opierając się na „Dzienniku” Kazimierza Sakowicza oraz na opracowaniu Heleny Pasierbskiej, autorka przedstawia ogrom zbrodni, której ofiarami stało się ok. 70 tys. Żydów i ponad 20 tys. Polaków, zamordowanych rękami litewskich szaulisów
EN
This article addresses the truth, almost non-existent in the social awareness, about the genocide committed by the Germans and Lithuanians in 1941–1944 in Ponary. The first part of the publication describes the genesis of the Polish-Lithuanian conflict on the eve of World War II, as well as the situation of Poles in the Vilnius region in the months following occupation. On the basis of Diary by Kazimierz Sakowicz and a study by Helena Pasierbska, the author presents an enormous crime, whose victims included approximately 70 thousand Jews and over 20 thousand Poles killed by Lithuanian shaulists.
Contributors
 • Mgr, V Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku
References
 • „Ponary”. Dostęp 20.10.2015. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ponary_(dzielnica_Wilna).
 • „Upamiętniono zamordowanych w Ponarach członków ZWP”. Dostęp 20.10.2015. http://wspolnotapolska.home.pl/swp3/wydarzenia/upamietniono-zamordowanychw-ponarach-czlonkow-zwp/.
 • Bergman, Stefan. „Jerozolima Północy”. W: Barbara Hołub, Przy wileńskim stole. Warszawa: Książka i Wiedza, 1992.
 • Dylewski, Adam. Wilno po polsku. Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media, 2007.
 • Górski, Artur. „Ponary – miejsce kaźni Polaków i Żydów pod Wilnem”. Dostęp 20.10.2015. http://www.kresy.pl/historia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/ponary---miejsce-kazni-polakow-i-zydow-pod-wilnem.
 • Mackiewicz, Józef. „Ponary – Baza”. Orzeł Biały 35 (1945).
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS 1939. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1939.
 • Michalski, Czesław. „Ponary – Golgota Wileńszczyzny”. Dostęp 20.10.2015. http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/konspekt5/ponary.html.
 • Mickiewicz, Adam. Dziady cz. III, Scena I. Warszawa, 1975.
 • Niwiński, Piotr. Ponary miejsce „ludzkiej rzeźni”. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2015.
 • Pasierbska, Helena. Wileńskie Ponary. Gdańsk: nakładem autora, 1999.
 • Pasierbska, Helena. „Rodzina Ponarska”. Dostęp 20.10.2015. http://archiwum99.tripod.com/437/ponary.html.
 • Sakowicz, Kazimierz. Dziennik 1941–1943. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2014.
 • Szubarczyk, Piotr. „Zmarła Helena Pasierbska”. Dostęp 20.10.2015. http://www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/zmarla-helena-pasierbska#.
 • Tomkiewicz, Monika. Zbrodnia w Ponarach 1941–1944. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008.
 • Wardzyńska, Maria. „Przedmowa do wydania „Dziennika” Kazimierza Sakowicza przez Instytut Pamięci Narodowej”. W: Kazimierz Sakowicz, Dziennik 1941–1943. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2014.
 • Wieloch, Maria. „O Stowarzyszeniu «Rodzina Ponarska»”. Dostęp 20.10.2015. https://forumemjot.wordpress.com/2012/05/11/o-stowarzyszeniu-rodzina-ponarska/.
 • Wołłejko, Michał. „AK kontra Litwini”. Historia Do Rzeczy 6(16) czerwiec (2014).
 • Zychowicz, Piotr. „Ludzka rzeźnia”. Historia Do Rzeczy 6(16) czerwiec (2014).
 • Źródło fotografii archiwalnych 1–7 oraz 9–10: Archiwum Stowarzyszenia Rodzina Ponarska.Dostęp 16.10.2015. https://www.google.pl/search?q=ponary+zbrodnia&biw=1600&bi h=872 & s ou r c e =l n m s & t b m = i s ch& s a=X& ve d = 0 a hU K Ew jYwe z D yZ _JAhWBhBoKHYnJAqcQ_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=gPzxNgnSnbLkqM%3A.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46b546f4-0ba1-46f8-9d67-24335279d20d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.