PL EN


2017 | 466 | 157-166
Article title

Polityka spójności UE jako źródło finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki są innowacje i zaawansowane technologie. Przedsiębiorstwa innowacyjne są konkurencyjne wobec pozostałych jednostek, co pozwala im na zwiększenie udziału w rynku, a także daje możliwość osiągnięcia wymiernych korzyści ekonomicznych. Fundusze unijne stanowią obecnie w Polsce najważniejsze, poza środkami własnymi, źródło finansowania projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Co czwarte aktywne innowacyjnie przedsiębiorstwo przemysłowe oraz co piąte usługowe otrzymało w latach 2012-2014 publiczne wsparcie finansowe z Unii Europejskiej. Fundusze te mogą zatem, efektywnie wykorzystane, pomóc w podniesieniu poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. Celem artykułu jest pokazanie roli polityki spójności w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46b88c2e-fd7f-4f6b-979f-0baa2a16f149
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.