PL EN


2017 | 17 | 41 | 25-34
Article title

The Reverse Mortgage – Consumer Attitudes

Content
Title variants
PL
Odwrócony kredyt hipoteczny – postawy konsumentów
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main goal of this article is to describe the attitudes towards the reverse mortgage (RM) as one of the options for acquiring additional financial resources by those who have finished their professional activity and retired. The article reports the results of our own quantitative research. The study uses data obtained from representative quantitative research conducted in 443 households in the Wielkopolska region in 2015. The research used the interviewer-led paper-and-pen interview method. The tool was a standardized interview questionnaire with a random research sample. The results of the research show that the representatives of households present a very low level of awareness and knowledge of the reverse mortgage and therefore they do not accept this way of securing one's old age. The most important factors which could encourage consumers to use the RM include the need for additional funds to cover the costs related to unexpected health problems, the lack of funds for basic supplies or no relatives to receive one's property as a bequest.
PL
Głównym celem artykułu jest identyfikacja postaw konsumentów wobec odwróconego kredytu hipotecznego jako jednej z możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych po zakończonej aktywności zawodowej i przejściu na emeryturę. W artykule wykorzystano wyniki własnych badań ilościowych przeprowadzonych metodą wywiadów bezpośrednich PAPI. Reprezentatywne badania przeprowadzone zostały wśród 443 gospodarstw domowych w Wielkopolsce w 2015 roku. Narzędziem wykorzystanym w badaniach był standaryzowany kwestionariusz wywiadu, zaś dobór do próby miał charakter kwotowy. Wyniki badań wskazują, że przedstawiciele gospodarstw domowych cechują się bardzo niskim poziomem świadomości i wiedzy o odwróconym kredycie hipotecznym (OKH), a tym samym brakiem akceptacji tego rozwiązania jako ewentualnego sposobu zabezpieczenia własnej starości. Najważniejszymi czynnikami, które mógłby skłonić do skorzystania z OKH są potrzeba posiadania dodatkowych pieniędzy, które można byłoby przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z niespodziewanymi problemami zdrowotnymi, brak pieniędzy na artykuły pierwszej potrzeby oraz brak krewnych, którym można byłoby pozostawić nieruchomość w spadku.
Year
Volume
17
Issue
41
Pages
25-34
Physical description
Dates
published
2017-03-15
Contributors
author
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
redactor
 • University of Wroclaw, Poland
References
 • Chłoń-Domińczak, A.; Stachura, J. (2006). Długoterminowe perspektywy systemu emerytalnego. Available at: http://www.gap.uek.krakow.pl/images/dokumenty_sympozja/prognoza_se.pdf. Accessed 3 December 2016.
 • Kowalczyk-Rólczyńska, P. (2015). Rola odwróconego kredytu hipotecznego w zabezpieczeniu emerytalnym. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 8: 111-122.
 • Kubiszewska, K. (2013). Analiza czynników wpływających na rozwój rynku odwróconego kredytu hipotecznego. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: 280-296.
 • Olejnik, I. (2011). Odwrócona hipoteka jako finansowe zabezpieczenie przyszłości emerytalnej. Polityka społeczna 1: 56-58.
 • Olejnik, I. (2016). Zabezpieczenie emerytalne. Modele i determinanty zachowań polskich gospodarstw domowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Rutecka, J. (2014). Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne – charakterystyka i czynniki rozwoju. In: Ronka-Chmielowiec, W. (ed.). Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku: 262. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 342.
 • Styś A.; Łyszczak, P. (2013). Postrzeganie innowacji przez konsumentów usług finansowych (na przykładzie odwróconej hipoteki). Konsumpcja i Rozwój 1: 112-122.
 • Ustawa z 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym, Dz.U. z dn. 14 listopada 2014 r., poz. 1585.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (2016). Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych. Warszawa: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-8319
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46b999d3-005f-4372-99e8-e31408ee3fb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.