PL EN


2019 | 168 | 373-380
Article title

Postmoderní obraz Smrti v románu Martina Komárka Dřevĕná panenka

Authors
Title variants
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
Postmodern image of Death in the novel Dřevĕná panenka by Martin Komárek The presented analytic-interpretative study deals with the image of Death in the work of fiction Dřevěná panenka (Wooden Doll, 1990) by Czech writer Martin Komárek. This book opens the series of four novels (published during the last decade of the 20th century) in which this author repeatedly returns to the theme of death and dying. This article focuses primarily on the theme of the fight with death and the possibilities of overcoming mortality. The essay pays special attention to the specific modality of Komárek’s work of fiction that is based on intertextual relations (mostly on the level of motifs) with Gothic novels. The study also registers the grotesque dimension in the personification of death in the form of a terrible doll-puppet, and attempts to interpret the theme of death in Komárek’s novel in the context of postmodern poetics.
PL
Postmodernistyczny obraz Śmierci w powieści Martina Komárka Dřevĕná panenka Prezentowany analityczno-interpretacyjny artykuł dotyczy obrazu Śmierci w powieści Dřevěná panenka (Drewniana lalka, 1990) czeskiego pisarza Martina Komárka. Książka ta otwiera serię czterech powieści (wydanych w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku), w których autor wielokrotnie powraca do tematu śmierci i umierania. W niniejszym tekście badania koncentrują się przede wszystkim na motywie walki ze śmiercią, na jej przezwyciężaniu, dostrzegając jednocześnie cechy wspólne analizowanego dzieła (szczególnie na poziomie motywów) między innymi z gatunkiem powieści gotyckiej. W artykule zwrócono uwagę na groteskowy wymiar uosobienia śmierci w postaci budzącej lęk lalki-kukiełki. W analizie utworu wzięto również pod uwagę wcześniejszą interpretację tematu śmierci w prozie Komárka w kontekście poetyki postmodernistycznej.
Year
Volume
168
Pages
373-380
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet w Ostrawie, Czechy
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46ba85d2-fa2c-4599-9d02-0485a14d723e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.