Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(13) | 55-67

Article title

Definicje terminów rzemieślniczych w internetowych słownikach haseł krzyżówkowych. Część 1. Nazwy wykonawców czynności

Content

Title variants

EN
Definitions of craft terms in the internet glossaries of crossword entries. Part 1. Names of activity performers

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article attempts to analyse the definitions of crossword entries belonging to the craft terminology, which have been registered in two internet lexicons. 7 names of craft in wood activity performers have been recorded, for which 75 crossword definitions have been allocated. The analysis of crossword terms allows to formulate conclusions concerning both the structure of the given definitions and the way craftsmen are perceived by language users. The definitions are formulated in several ways and the building material of most of them is the vocabulary belonging to the general Polish language. Technical terms, colloquial vocabulary and figurative word meanings are also used. The terms from crossword entries create the image of handicraftsmen in wood as esteemed professionals, skilled craftsmen, who know how to make unique custom made products.

Year

Issue

Pages

55-67

Physical description

Dates

published
2016-05-23

Contributors

 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

References

 • Bajerowa I., Język ogólnopolski XX wieku, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2010.
 • Bartmiński J., Styl potoczny, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2010.
 • Bień J. S., Kilka przykładów digitalizacji słowników, „Poradnik Językowy” 2006, nr 8.
 • Collodi C., Pinokio, Kraków 2006.
 • Doroszewski W., Uwagi i wyjaśnienia wstępne, [w:] Słownik języka polskiego, t. I, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958.
 • Dubisz S., Słownik i słownictwo, [w:] Uniwersalny słownik języka polskiego, t. I, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.
 • Grabias S., Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2010.
 • Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2013.
 • Janicka-Szyszko R., Nazwy żeńskie w terminologii rzemieślniczej na przykładzie rzemiosł w drewnie (na materiale „Słownika warszawskiego”), [w:] W kręgu języka tożsamości, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2012.
 • Kalin A., Czy literatura w Internecie jest możliwa? Historia i perspektywy polskiego (i nie tylko) „liternetu”, [w:] Literatura w mediach. Media w literaturze, red. K. Taborska, W. Kuska, Gorzów Wielkopolski 2010.
 • Kania S., Tokarski J., Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Warszawa 1984.
 • Markowski A., Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2008.
 • Piotrowski T., Z zagadnień leksykografii, Warszawa 1994.
 • Secomska K., Malarstwo francuskie XVII w., Warszawa 1985.
 • Skorupska-Raczyńska E., Dykcjonarz Michała Amszejewicza na tle nowopolskich słowników wyrazów obcych, Gorzów Wielkopolski 2004.
 • Strzelczyk J., Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań 1998.
 • Zuffi S., Nowy Testament. Postacie i epizody, Warszawa 2007.
 • Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Kraków 1997.
 • Słownik języka polskiego, t. I-VIII, red. J. Karłowicz, A. A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Warszawa 1900-1927.
 • Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. B. Tylicka i G. Leszczyński, Wrocław 2002.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1-4, red. S. Dubisz, Warszawa 2006.
 • Wielki Leksykon Krzyżówkowy LEXIC.PL http://www.lexic.pl/.
 • Internetowy Leksykon Krzyżówkowicza http://www.krzyzowki.info/.
 • http://eswil.ijp-pan.krakow.pl/?str=linki.
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC%C3%B3wka_(zagadka).
 • http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/10,114927,17145104,Kim_sa__menel__i__nygus___Prof__Bralczyk__Oba_te_slowa.html.
 • http://www.pwsz.pl/index.php/aktualnosci-apj.
 • http://www.rozrywka.waw.pl/i-miedzyklubowy-turniej-w-dyscyplinie-krzyzowekslupsk-1967.
 • http://www.rozrywka.waw.pl/krzyzowki-jolki-zadania-diagramowe.
 • http://www.rozrywka.waw.pl/turnieje.
 • https://www.youtube.com/watch?v=rg3fprD9Dhw.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-46ba9b7d-afc6-4966-87f9-6fdd574ef100
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.