PL EN


2013 | 24 | 76-90
Article title

Zależność pomiędzy miejscem w międzynarodowych hierarchiach miast a poziomem usług turystycznych

Authors
Content
Title variants
EN
Relation Between the Place in International Hierarchies of Cities and the Level of Tourist Services
Languages of publication
PL
Abstracts
W niniejszym opracowaniu przedstawiono poziom rozwoju usług i infrastruktury turystycznej, która może wpływać na oddziaływanie międzynarodowe danego ośrodka. W badaniu wzięto pod uwagę liczbę noclegów udzielonych turystom zagranicznym, wyposażenie obiektów noclegowych w usługi konferencyjne oraz liczbę obiektów noclegowych średniej i wyższej kategorii. Utworzono ranking polskich miast wojewódzkich pod względem poziomu usług i infrastruktury, a następnie odniesiono go do hierarchii miast globalnych, europejskich. Otrzymany ranking zestawiono również z poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego polskich dużych miast. Stwierdzono, iż polskie ośrodki, które cechowały się najlepiej rozwiniętą bazą noclegową średniej i wyższej klasy oraz oferowały szeroki wachlarz usług związanych z organizacją spotkań biznesowych i konferencji, są także najwyżej sklasyfikowane w hierarchiach międzynarodowych. Ponadto nie stwierdzono bezpośredniego związku pomiędzy liczbą ludności danego ośrodka a liczbą turystów zagranicznych odwiedzających dane miasto, czy też poziomem rozwoju infrastruktury i usług turystycznych tych miast.
Contributors
References
 • Bartoszewicz, W., Borne-Januła, H., Buczak, T., Skalska, T., Socjała J. (2003). Metodologia badań i badania pilotażowe turystyki biznesowej. Warszawa: Instytut Turystyki.
 • Beaverstock, J.V, Smith, R.G., Taylor, P.J. (1999). A Rooster of World Cities. Cities, 6(6), 445–458.
 • Bogdański, M. (2012). Socio-economic Potential of Polish Cities – a Regional Dimension. Bulletin of Geography Socio-economic Series, 17, 13–20.
 • Burger, J.M., Knaap B. van der, Wall, R.S. (2012). Revealed Competition for Greenfield Investment in European Regions. Journal of Economic Geography, published September 2012 (online).
 • METREX – European Metropolitan Regions and Areas (2000). www.eurometrex.org/EN/index.asp
 • ESPON Atlas. (2006). Mapping the Structure of the European Territory. Federal Office for Building and Regional Planning.
 • GAWC Research Data, http://www.lboro.ac.uk/gawc.
 • Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.
 • Gorzelak, G., Jałowiecki, B., Smętkowski, M. (red.). (2009). Obszary Metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja. Raporty i analizy EUROREG 1/2009, Warszawa.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (2011). Łódź u progu XX wieku. Studia Miejskie, nr 4, Opole, 131–138.
 • Jałowiecki, B. (red.). (2006). Uwarunkowania i szanse rozwoju polskich metropolii. Warszawa: Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej MGPiPS.
 • Krätke, S. (2007). Metropolisation of the European Economic Territory as a Consequence of Increasing Specialisation of Urban Agglomerations in the Knowledge Economy. European Planning Studies, 15, 1–27.
 • Kulbaczewska, M., Kubicki, R. (2007). Analiza ruchu turystycznego w zakładach uzdrowiskowych na tle obiektów noclegowych ogółem w województwie zachodniopomorskim w latach 2001–2005. Zeszyty Naukowe, 466, Uniwersytet Szczeciński.
 • Kulesza, I. (red.). (2008). Turystyka biznesowa w Polsce. Warszawa: Instytut Turystyki.
 • Kurek, S. (2010). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej w świetle wybranych mierników. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 87–104.
 • Kłębek, K. (red.). (2009). Turystyka biznesowa w Polsce. Kraków: AWF.
 • Michalak, Z., Warzocha, J. (2007). Turystyka biznesowa jako produkt łagodzący skutki sezonowości w działalności hotelarskiej. Zeszyty Naukowe, 466, Uniwersytet Szczeciński.
 • Nowakowska, A. (2002). Turystyka, turysta, ruch turystyczny. W: G. Gołembski (red.). Kompedium wiedzy o turystyce. Warszawa–Poznań: PWN, 191–196.
 • Raźniak, P. (2012a). Procesy społeczno-ekonomiczne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Prace Geograficzne Uniwersytetu Jagiellońskiego, 129, 63–81.
 • Raźniak, P. (2012b). Global Connections of European Metropolises – an Attempt to Typology, Multikulturalis Muhely, 2, 102–108.
 • Raźniak, P. (2013). Globalne powiązania metropolii europejskich – próba typologii. Studia Miejskie, 9, 83–94.
 • Suliborski, A., Wójcik, M., Walkiewicz, D. (2010). Funkcje i struktura funkcjonalna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. W: A. Jewtuchowicz, M. Wójcik (red.). Łódzka Metropolia – Problemy integracji gospodarczej, Łódź, 21–40.
 • Szymańska, A.I. (2012a). User-driven Innovation – a Consumer as a Source of Innovation in the Enterproise. W: K. Zawadzki (red.). Challenges for the SME Sector in the Twenty-first Century, Gdańsk, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, 58–67.
 • Szymańska, A.I. (2012b). User-driven Innovation (UDI) – nowe podejście do innowacji a preferencje konsumentów. W: R. Pukała (red.). Zarządzanie podmiotami gospodarczymi i instytucja¬mi. Wybrane zagadnienia. Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno- -Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 9–31.
 • Szymańska, A.I. (2012c). Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw. W: A. Stabryła, T. Małkus (red.). Strategie rozwoju organizacji, seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania, Kraków, Mfiles.pl, 183–197.
 • Taylor, P.J., Hoyler, M., Sánchez-Moral, S. (2012). European Cities in Globalization: A Comparative Analysis Based on the Location Strategies of Advanced Producer Services. GAWC Research Bulletin, 416, http://www.lboro.ac.uk/gawc.
 • Taylor, P.J. (2012). The Challenge Fading World City Network Analysis. GaWC Research Bulletin, 409, http://www.lboro.ac.uk/gawc.
 • Taylor, P.J., Ni, P., Derudder, B., Hoyler, M., Huang, J., Lu, F., Pain, K., Witlox, F., Yang, X., Basens, D., Shen, W. (2010). Measuring the World City Network: New Results and Developments. GaWC Research Bulletin, 300, http://www.lboro.ac.uk/gawc.
 • Vijver, E. Van De, Derudder, B., Bassens, D., Witlox, F. (2012). Filling Some Black Holes: Modeling the Connection between Urbanization, Infrastructure, and Global Service Intensity. GAWC Research Bulletin, 396, http://www.lboro.ac.uk/gawc.
 • Winiarczyk-Raźniak, A., Raźniak, P. (2012). Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
 • Zdon-Korzeniowska, M., Rachwał, T. (2011). Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 116–128.
 • Zuzańska-Żyśko, E. (2012). Funkcje metropolitalne Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 2(48), 39–61.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46c1d897-c8c7-4e99-8525-2ebcd04332ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.