PL EN


2016 | 15 | 67-84
Article title

Aplikacje mobilne jako nowa forma komunikacji społecznej i religijnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W XX w. głównym zadaniem Kościoła – w zakresie komunikacji społecznej i mediów – była konieczność przełożenia treści religijnych na takie środki przekazu jak telewizja, radio, Internet. W kontekście Internetu oraz urządzeń mobilnych, codziennie używanych, pojawiają się nowe wyzwania związane z popularnością aplikacji mobilnych w komunikacji społecznej. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania: Jaka jest zawartość wybranych mobilnych aplikacji katolickich? W jaki sposób treści religijne są w nich prezentowane? Jakie można określić funkcje mobilnych aplikacji religijnych? Jaką można zaproponować definicję mobilnej aplikacji religijnej? Jakie jest jej znaczenie dla współczesnej komunikacji społecznej i komunikacji religijnej? Jakie sugestie i wytyczne można zaproponować twórcom religijnych aplikacji mobilnych? W realizacji przedstawionych wyżej założeń dokonano analizy literatury przedmiotu i dostępnych raportów statystycznych, a także wybranych aplikacji religijnych (wykorzystując metodę obserwacji uczestniczącej, pobierając te aplikacje i używając ich). Po dokonanej syntezie zweryfikowano postawione hipotezy, zaproponowano wnioski oraz postulaty do dyskusji i dalszych badań naukowych.
Year
Issue
15
Pages
67-84
Physical description
Dates
issued
2016
Contributors
References
 • Adamski A. (2012), Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej. Warszawa: Elipsa.
 • Best Android apps of 2016: 28 apps you must try, https://www.androidpit.com/best-android-apps [dostęp: 14.07.2016].
 • Campbell A.H. (2004), Challenges Created by Online Religious Networks. „Journal of Media and Religion” 3/2: 81-99.
 • Campbell A.H. (2013), Religion and the Internet: A microcosm for studying Internet trends and implications. „New Media Society” 5: 680-694.
 • Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, tł. M. Marody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Castells M. (2013), Władza komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dillon A. (2002), Information Architecture in JASIST. Just Where Did We Come From? „The Journal of the Society for Information Science and Technology” 10: 821-823.
 • Dobek-Ostrowska B. (2002), Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: Astrum.
 • Draguła A. (2005), Ewangelizacja w erze komputerów. „Ethos” 69-70: 397-405.
 • Draguła A. (2009), Eucharystia zmediatyzowna. Teologiczno-pastoralna interpretacja transmisji Mszy Świętej w radiu i telewizji. Zielona Góra: Vers Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
 • Drożdż M. (2008), Troska o przekaz wiary w mediach. „Polonia Sacra” 22: 53-78.
 • Dwornik B. (2013), Mobilny tort już pokrojony. Ale czy na długo? [w:] R. Ocetkiewicz (red.), Aplikacje mobilne. Raport Interaktywnie.com, http://interaktywnie.com/download/68 [dostęp: 22.07.2016].
 • Eadicicco L. (2016), People Spent an Insane Amount of Money on Apps This Year, http://time.com/4169153/ apple-app-store-stats-2015/ [dostęp: 18.07.2016].
 • Eilers F.J. (red.) (2002), Church and Social Communication in Asia. Documents, Analysis, Experiences, Logos. Manila: Logos Divine Word Publications.
 • Fazlagić J.A. (2010), Zjawisko „nadmiaru informacji” a współczesna edukacja. „E-mentor” 4, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/773 [dostęp 13.07.2016].
 • Filipiak M. (2004), Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Fiske J. (1999), Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław: Astrum.
 • Fiut I. (2011), Konwergencja mediów a komunikowanie. [w:] K. Pokorna-Ignatowicz, J. Bierówka (red.), „Stare” media w obliczu „nowych”, „nowe” w obliczu „starych”. Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 13-26.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Gary R., Why 95% of Mobile Apps are Abandoned – and Tips to Keep Your Apps from Becoming Part of that Statistic, http://www.nuance.com/ucmprod/groups/enterprise/@webenus/documents/collateral/nc_020218. pdf [dostęp 19.07.2016].
 • Giddens A. (2002), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce ponowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Giemza B. (2005), Internet w Kościele – Kościół w Internecie. Refleksje teologiczno-pastoralne. „Ethos” 69-70: 406-425.
 • Goban-Klas T. (2006), Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Griffin E. (2003), Podstawy komunikacji społecznej. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Idzikowski M. (2012), Internet jako nowa forma komunikacji. [w:] B. Bylicka (red.), Wychowanie do wartości w świecie cyberkultury. Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 113-148.
 • Jenkins H. (2007), Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: WAiP.
 • Jepson P., Ladle R.J. (2015), Nature apps: Waiting for the revolution. Nature apps: Waiting for the revolution, https://www.researchgate.net/publication/282876912_Nature_apps_Waiting_for_the_revolution [dostęp: 14.07.2016].
 • Jolyon M., Marriage S. (red.) (2003), Mediating Religion. Conversations in Media, Religion and Culture, London: T&T Clark.
 • Karch M. (2016), Apps, http://google.about.com/od/a/g/apps_def.html [dostęp 16.07.2016].
 • Katz B., Create apps that focus on end-user needs first, http://searchmobilecomputing.techtarget.com/feature/ Create-apps-that-focus-on-end-user-needs-first [dostęp 19.07.2016].
 • Kofski J. (2002), The Asian Research Center for Religion and Social Communication (ARC). [w:] F.J. Eilers (red.), Church and Social Communication in Asia. Documents, Analysis, Experiences, Logos. Manila: Logos Divine Word Publications, s. 129-134.
 • Kopecka-Piech K. (2013), Aplikacje mobilne: innowacyjność, sytuacyjność i personalizacja komunikacji marketingowej i wizerunkowej. „Nowe Media” 4: 11-20.
 • Krzysztofek K. (2013), Nowe media totalne – intruz w naszych domach. [w:] K. Pokorna-Ignatowicz, S. Jędrzejewski, J. Bierówka (red.), Nowe media a praktyki komunikacyjne. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 15-33.
 • Kuczwał D. (2010), Internet w duszpasterstwie Kościoła katolickiego. „Perspectiva” 1: 70-95.
 • Kuruvilla C., Religious mobile apps changing the faith-based landscape in America, http://www.nydailynews. com/news/national/gutenberg-moment-mobile-apps-changing-america-religious-landscape-article-1.152700 [dostęp: 14.07.2016].
 • Lamb P. (2010), Church in a Pocket: Mobile Apps for Religious Engagement, http://www.huffingtonpost.com/ paul-lamb/church-in-a-pocket-mobile_b_654247.html [dostęp: 14.07.2016].
 • Lessl T.M. (1993), Toward a Definition of Religious Communication: Scientific and Religious Uses of Evolution. „Journal of Communication & Religion” 16/2: 127-138.
 • Lisowska-Magdziarz M. (2004), Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Maigret E. (2012), Socjologia komunikacji i mediów. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Mapa geograficzna aplikacji Catholic Mass Time Church Directory, http://www.thecatholicdirectory.com/ index.cfm?worldmap=true [dostęp: 20.07.2016].
 • Marcyński K. (2011), Od informacyjnego zawału do skarbca mądrości – surfowanie po Internecie. [w:] A. Adamski, M. Laskowska (red.), Nowe media – możliwości i pułapki. Poznań-Opole: Scritporium, s. 67-79.
 • Marcyński K. (2013), Media – Applied Science dla wiary. Media – Applied Science for the faith. [w:] A. Gralczyk, K. Marcyński, M. Przybysz (red.), Media w transformacji. Warszawa: Elipsa, s. 13-22.
 • Marcyński K. (2016), Komunikacja religijna i media. Kraków: Petrus.
 • McLain J. (2011), Praying with My iPhone, http://americamagazine.org/issue/765/new-media/praying-my-iphone [dostęp: 20.07.2016].
 • McQuail D. (2007), Teoria komunikowania masowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Miczka T. (2008), Kultura w stylu KISS. Pierwsze, czyli proste – Keep it simple, stupid? „Anthropos?” 10-11: 204-212.
 • Mistewicz E. (2013), Witamy w Nowych Mediach, http://erykmistewicz.pl/media/nowe-media/witamy-w-nowych-mediach/ [dostęp: 20.07.2016].
 • Nielsen (2015), Tops of 2015: digital, http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/tops-of-2015-digital. html [dostęp: 20.07.2016].
 • Ornelas M. (2013), Evolution of Religious Communication: A Sociological Study of the Tridentine Mass. Sonora: Hermosillo, s. 1517-1570.
 • Panek J. (2016), Język w przestrzeni Internetu. „Przestrzeń Społeczna” 1: 1-25.
 • Park Y. (2011), A Pedagogical Framework for Mobile Learning: Categorizing Educational Applications of Mobile Technologies into Four Types. „The International Review of Research in Open and Distributed Learning” 2: 12, http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/791/1699?utm_source=twitterfeed&utm_me¬dium=twitter [dostęp: 16.07.2016].
 • Płukarska P. (2011), Religijny Internet w Polsce – hierarchiczny i interaktywny? „Znak” 9: 66-69.
 • Ravasi G. (2011), Nowy „dziedziniec pogan” w sieci. „L’Osservatore Romano” 10-11: 57-59.
 • Robak M. (2012), Tablet jako medium. [w:] A. Adamski, A. Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowska (red.), Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa. Warszawa: Elipsa, s. 214-227.
 • Rosenfeld L., Morville P. (1998), Information Architecture for the World Wide Web. Beijing: O’Reilly Media.
 • Siuda P. (2010), Religia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • SJP PWN, Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/slowniki/aplikacja.html [dostęp: 16.07.2016].
 • Skórka S. (2012), Architektura informacji, czyli stare wino w nowej butelce. „Konspekt” 19, http://www.wsp. krakow.pl/konspekt/19/skorka.html [dostęp 19.07.2016].
 • Slevin J. (2005), Internet i formy związków ludzkich. [w:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.) Socjologia codzienności. Kraków: Znak, s. 593-627.
 • Statista (1), Cumulative number of apps downloaded from the Apple App Store from July 2008 to September 2016, http://www.statista.com/statistics/263794/number-of-downloads-from-the-apple-app-store/ [dostęp 13.07.2016].
 • Statista (2), Most popular Apple App Store categories in June 2016, by share of available apps, http://www.statista. com/statistics/270291/popular-categories-in-the-app-store/ [dostęp: 16.07.2016].
 • Statista (3), Number of apps available in leading app stores as of June 2016, https://www.statista.com/statistics/276623/number-of-apps-available-in-leading-app-stores/ [dostęp: 16.07.2016].
 • Šmid W. (2001), Encyklopedia promocji i reklamy. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Sztumski J. (2010), Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
 • Tarasewicz-Gryt O. (2013), Stare czy nowe? Retoryka nowych mediów. [w:] K. Pokorna-Ignatowicz, S. Jędrzejewski, J. Bierówka (red.), Nowe media a praktyki komunikacyjne. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 89-108.
 • The 100 Best iPhone Apps of 2016, http://www.pcmag.com/slideshow_viewer/0,3253,l=286654&a=286659 &po=1,00.asp [dostęp: 14.07.2016].
 • Twohig G. (2015), Mobile Software Statistics 2015, https://mobiforge.com/research-analysis/mobile-software -statistics-2015 [dostęp: 14.07.2016].
 • Wadowski J. (2010), Globalizacja cyfrowa, czyli człowiek w cybercywilizacji. „Świdnickie Studia Teologiczne” 7: 349-365.
 • Widder B. (2016), Music junkie? Here are 22 of our favorite apps for consuming and creating tunes, http://www. digitaltrends.com/mobile/best-music-apps/ [dostęp: 16.07.2016].
 • Wimmer R.D., Dominick J.R. (2008), Mass media. Metody badań. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Woyke E. (2014), The Smartphone: Anatomy of an Industry. New York: The New Press.
Notes
PL
Artykuł 6. z numeru 15.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2367
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46c5a8d3-d314-4dc9-9d2b-44983f3867ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.