PL EN


2017 | 2 (367) | 306-317
Article title

Atrakcyjność opakowania w sklepie internetowym w odniesieniu do wielkości, kształtu i koloru

Authors
Content
Title variants
EN
Attractiveness of Packaging in an Internet Shop Related to the Size, Shape and Colour
RU
Привлекательность упаковки в интернет-магазине с точки зрения ее размера, формы и цвета
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Na rozwój projektowania opakowań duży wpływ miało powstanie sieci handlu samoobsługowego. Badania prowadzone nad opakowaniami produktów dowodzą, że mają one ogromne znaczenie w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów. Obecnie obserwujemy szybki rozwój sprzedaży internetowej. Celem artykułu jest ocena oddziaływania opakowania na konsumenta poprzez wielkość, kształt i kolor w przestrzeni sklepu internetowego. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The development of packaging designing was greatly influenced by the emergence of self-service retail chains. The surveys carried out on product packaging prove that it is of an enormous importance in the process of making purchasing decisions by consumers. At present, we observe a quick growth of internet sales. An aim of the article is to assess the impact of packaging on the consumer by through the size, shape and colour in the space of online shop. The article is of the research nature.
RU
На развитие проектирования упаковки большое влияние оказало возникновение сети торговли по методу самообслуживания. Исследования, проводимые по упаковке продуктов, доказывают, что она имеет огромное значение в процессе принятия потребителями решений о покупке. В настоящее время наблюдается бурное развитие продаж онлайн. Цель статьи – оценить воздействие упаковки на потребителя посредством ее размера, формы и цвета в про- странстве интернет-магазина. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
306-317
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Butkeviciene V., Stravinskiene J., Rutelione A. (2008), Impact of Consumer Package Communication on Consumer Decision Making Process, “Engineering Economics”, No. 1(56).
 • Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (2015), The influence of effectiveness of packaging elements on the consumers’ preferences with the use of marketing eye-tracking technique, “Modern Management Review”, No. 22.
 • Dejnaka A. (2013), E-konsument i zakupy przez Internet w świetle raportów badawczych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, nr 23.
 • Dejnaka A. (2011), Opakowanie jako narzędzie wpływania na wybory konsumentów, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, nr 2(34).
 • E-commerce Polska. Izba Gospodarki Elektronicznej (2015), Efekt ROPO w segmentach polskiego e-commerce – 2015. Podsumowanie wyników badania panelowego dla efektu ROPO wśród konsumentów kupujących on/off-line, https://www.ecommercepolska.pl/files/1314/1268/4920/opiniac.com [dostęp: 22.11.2015].
 • Falkowski A., Tyszka T. (2009), Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk.
 • Gemius (2015), E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-Commerce Polska, https://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf [dostęp: 22.11.2015].
 • Garber L., Jr., Hyatt E.M., Boya U.O. (2009), The effect of package shape on apparent volume: an exploratory study with implications for package design, “Journal of Marketing Theory and Practice”, No. 17(3).
 • Lisińska-Kuśnierz M., Rozkrut A. (2005), Opakowanie w świadomości konsumenta, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 675.
 • Pikuła-Małachowska J. (2014), Zachowania konsumentów na rynku kosmetyków w świetle badania własnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 825, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 36.
 • Stewart B. (2009), Projektowanie opakowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Śmiechowska M., Dmowski P. (2014), Barwa jako element marketingu sensorycznego i ważny czynnik wyboru produktu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 825 „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 36.
 • Wardzała J. (2014), Internet czy centrum handlowe? Strategie zakupowe młodych mieszkańców wybranych miast, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 825, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 36.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46c838cc-d2e2-4983-8ee3-578acbfb6486
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.