Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 21 | 4 | 6-11

Article title

Evaluation of health-related behaviours of physiotherapy students as amateur combat sports and martial arts practitioners

Content

Title variants

PL
Ocena zachowań zdrowotnych studentów fizjoterapii amatorsko uprawiających sporty i sztuki walki

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction. Lifestyle is one of the main factors in maintaining health and psychophysical fitness. Objective. The aim of this study was to assess the health behaviour of physiotherapy students practising sports and martial arts in comparison with other students. Material & methods. The study included 763 first-year physiotherapy students (48 combat sports and martial practitioners) from Warsaw Medical University. Research tools were: the Juczynski Health Behaviours Inventory, the International Physical Activity Questionnaire and the author’s own survey. Results. The students were characterized by an average level of health behaviour (80.23 on average). Women’s results were significantly higher than men’s (p<0.01). The total result of health behaviours achieved by amateur athletes and martial arts practitioners was higher than that of the other groups. Conclusion. Physically active people were more concerned about a healthy lifestyle than inactive people. However, the highest level of health behaviour was characteristic of sports and martial arts adepts.
PL
Wprowadzenie. Styl życia jest głównym czynnikiem determinującym utrzymanie zdrowia i sprawności psychofizycznej. Cel. Głównym celem badan była ocena zachowań zdrowotnych studentów kierunku fizjoterapia uprawiających sporty i sztuki walki. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 763 studentów pierwszego roku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (48 uprawiało sporty i sztuki walki). Wyniki. Studenci charakteryzowali się średnim poziomem zachowań zdrowotnych (80,23). Kobiety uzyskały istotnie wyższe wyniki niż mężczyźni (p<0,01). Ogólny wynik zachowań zdrowotnych osiągnięty przez osoby uprawiające sporty i sztuki walki był wyższy niż wyniki pozostałych grup. Wniosek. Osoby aktywne fizycznie wyróżniały się większą dbałością o zdrowy styl życia niż nieaktywne. Jednak najwyższym poziomem zachowań zdrowotnych charakteryzowali sie adepci sportów i sztuk walki.

Year

Volume

21

Issue

4

Pages

6-11

Physical description

Contributors

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
author
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-46cc77fa-6801-4eb7-b428-c08ea63bfeb6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.