PL EN


2012 | 5(88) | 23-35
Article title

Ocena efektywności systemów wynagrodzeń

Authors
Content
Title variants
EN
Pay System Effectiveness: Evaluation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyka trudnego i stosunkowo mało rozpoznanego zagadnienia pomiaru efektywności wynagrodzeń. Autorka ukazuje istotę problemu oraz wskazuje na główne czynniki determinujące skuteczność systemów wynagrodzeń. Na bazie literatury przedmiotu oraz badań autorka stara się pokazać, na ile popularne są skuteczność i efektywność działania w zakresie oceny efektywności systemów wynagrodzeń. Niestety, pomimo ewidentnej konieczności szacowania efektywności wynagrodzeń, niewielu pracodawców dotychczas świadomie i kompleksowo decyduje się na takie działania.
EN
This paper touches upon the difficult and relatively unexplored question of pay system effectiveness evaluation. The author indicates significant problems and points out the main factors determining the effectiveness of pay systems. The author also tries to show the popularity of actions in the area of evaluating pay systems on the basis of topical literature and research. Unfortunately, in spite of the obvious need to assess the effectiveness of pay systems, few employers have as of yet consciously and comprehensively decided to take up such efforts.
Year
Issue
Pages
23-35
Physical description
Document type
article
Dates
published
2012-10-15
Contributors
 • AGH University of Science and Technology Crakow, Poland
 • E. Beck-Krala, AGH University of Science and Technology Crakow, Poland
References
 • Armstrong M., Brown D., Reilly P. (2011), Increasing the effectiveness of reward management: an evidence-based approach, Employee Relations, vol. 33, nr 2, s. 106-120.
 • Armstrong M., Cummins A. (2010), The Reward Management Toolkit, Kogan Page, London.
 • Borkowska S. (2006), Wynagrodzenia efektywne: oczekiwania a rzeczywistość, [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, IPiSS, Warszawa, s. 121.
 • Borkowska S. (2012), Skuteczne strategie wynagrodzeń – tworzenie i zastosowanie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Brown D. (2008), Measuring the effectiveness of pay and rewards: the Achilles’ heel of contemporary reward professionals, „Compensation and Benefits Review”, wrzesień/październik, s. 23.
 • Corby S., White G., Stanworth C. (2005), No news in good news? Evaluating new pay systems, „Human Resources Management Journal”, vol. 15, nr 1, s. 4-24.
 • Juchnowicz M. (2011), Dylematy oceny efektywności wynagrodzeń w organizacji gospodarczej, [w:] P. Bohdziewicz (red.), Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 102.
 • Kopertyńska W. (2004), System ocen przedsiębiorstwa a jego powiązanie z wynagrodzeniem, [w:] A. Pocztowski, Wiśniewski (red.), ZZL w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Nieżurawska J. (2010), Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce, TNOiK, Toruń.
 • Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Yao Li, Weihuna Liu, Hao Li (2008), The theory of pay effectiveness, „International Journal of Business and Management”, czerwiec, s. 93.
 • Ritcher A. (2002), How does your compensation strategy measure up? „Journal of Strategic HR Review”, vol. 3, s. 40.
 • Scott D., McMullen T., Sperling R. (2006), Evaluating pay program effectiveness: a national survey of compensation professionals, „WolrldatWork Journal”, vol. 15, nr 3, s. 47-53.
 • Scott D., Sperling R., McMullen T., Wallace M. (2003), Linking compensation policies and programs to organizational effectiveness, „WorldatWork Journal”, nr 4, s. 35.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46cffd58-6266-4140-9939-3eb51d56668e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.