PL EN


2015 | 6 | 1 | 84-112
Article title

Mediální obraz alternativních kultur v minulosti a dnes: underground vs. freetekno

Content
Title variants
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Předmětem této studie je analýza mediálního obrazu neoficiální, druhé kultury (českého kulturního undergroundu v 70. a 80. letech 20. století) například v oficiálním deníku Rudé právo a jeho srovnání s obrazem současné neoficiální subkultury (freetekna) v tištěných nebo internetových médiích. Příspěvek se zaměřuje na policejní zásahy proti festivalům organizovaným těmito dvěma sociálními skupinami a klade si otázku, zda v jejich mediální konstrukci lze nalézt společné prvky v rovině argumentační, výrazové aj. Vzhledem k tomu, že analýza zohledňuje zejména roli historického kontextu a vývoj mediálního obrazu, teoreticko-metodologicky vychází zejména z diskurzivně-historického přístupu vyvinutého Ruth Wodakovou.
EN
The objective of this study is to analyse the unofficial “second culture” media image (Czech cultural underground in the 70s and 80s of the 20th century) in the official periodicals (Rudé právo etc.) in comparison with the media image of the current unofficial subculture (freetekno) in the printed or online newspapers. The study focuses on police actions against the festivals organized by these two social groups. The key question is whether it is possible to find — in terms of conceptualization and representation of single subculture members — common features, argumentative procedures and means of expression. Considering the fundamental role of the historical context in both cases under scrutiny, the paper theoretically and methodologically draws from the Discourse-Historical Approach (DHA) developed by Ruth Wodak.
Contributors
  • Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46d28df0-c937-4f83-9d79-a4cd1a2b14ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.