PL EN


2015 | 6(8) | 237-247
Article title

Problematyka zawartości i wartości profili użytkowników na portalach hobbystycznych

Authors
Content
Title variants
EN
The problem of content and value of users’ profiles on hobby web portals
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zostały przedstawione rozważania dotyczące wartości i zawartości profili użytkowników na portalach hobbystycznych. Badana problematyka jest częścią większego zagadnienia. Chodzi o zachowanie osobistych zbiorów cyfrowych. Szczegółowej analizie zawartości, analizie źródłoznawczej i ego-dokumentalnej została poddana witryna filmweb.pl.
EN
The article introduces deliberations concerning value and content of users’ profiles on hobby web portals. The studied issue is a part of a wider problem, touching preservation of personal digital materials. The portal filmweb.pl was specifically studied on the basis of content analysis, source analysis and ego-document analysis.
Year
Issue
Pages
237-247
Physical description
Contributors
author
  • Uniwerystet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
  • Chorążyczewski W., Rosa A., Egodokumenty – egodokumentalność – analiza egodokumentalna – spuścizna egodokumentalna, [w:] Egodokumenty, tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze, red. W. Chorążyczewski, A. Pacevicius, S. Roszak, Toruń 2015.
  • Chorążyczewski W., Rosa A., Metodologiniai lietuviškųjų egodokumentu paieškos aspektai lenkišku požiūriu (pol. Metodologiczne aspekty poszukiwań egodokumentow litewskich z perspektywy polskiej), [w:] Egodokumentai ir privati Lietuvoserdvė XVI–XX amžiuje, red. Arvydas Paceviciuss, Vilniaus Universiteto leidykla, 2013.
  • Roszak, S., Egodokumenty epoki nowożytnej w perspektywie europejskiej, [w:] Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa: przekroje i zbliżenia, pod. red. P. Borek, Kraków 2012.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46d5d886-941a-4dd9-a686-bc9b41a11456
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.