PL EN


2017 | 2(33) | 205-225
Article title

Sektor informatyczny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jako działalność innowacyjna finansowana emisją papierów wartościowych na rynku publicznym

Content
Title variants
EN
The IT sector on Warsaw Stock Exchange as innovative activity financed by the emission of securities on public market
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main aim of this article is to present the IT sector on WSE, as a part of innovative economy. The primary thesis is the statement, that systematic development of IT sector in years 2009–2016 on stock market in Poland, is (to a certain degree) a reflection of the progress made in computerization of Poland during this period. The article uses data from reports and yearbooks of GUS (Central Statistical Office of Poland), competitiveness reports, fact books from WSE, information from companies from index WIG-info, and scientific literature. This article is empirical, contains a short analysis of companies in terms of area business, profitability and investment risk, as well as some comments about prospects for the development and diversification of the sector
PL
Celem artykułu jest przedstawienie sektora informatycznego na GPW jako elementu innowacyjnej gospodarki. Główną tezę stanowi stwierdzenie, że systematyczny rozwój sektora informatycznego w latach 2009–2016 na rynku giełdowym w Polsce stanowi (do pewnego stopnia) odzwierciedlenie postępu osiągniętego w informatyzacji Polski w tym okresie. W artykule wykorzystano między innymi dane z raportów i roczników GUS, raportów konkurencyjności, roczników giełdowych, informacje ze spółek z indeksu WIG-informatyka, a także literaturę naukową. Praca ma charakter empiryczny, zawiera krótką analizę spółek pod względem obszaru działalności, rentowności i ryzyka inwestycyjnego, jak też uwagi na temat perspektyw rozwoju i dywersyfikacji sektora.
Year
Issue
Pages
205-225
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska , atomczak@ans.pw.edu.pl
References
  • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013–2015 (2016). Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie.
  • Gierszewska, G. (2011). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 9788372079312.
  • Mazzucato, M. (2013). The entrepreneurial state. Debunking public vs. private sector myths, London: Anthem Press. ISBN 9780857282521.
  • Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, raport NBP, Warszawa, maj 2016.
  • Rocznik Giełdowy 2014.
  • Rocznik Giełdowy 2015.
  • Rocznik Giełdowy 2016.
  • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012–2016 (2016). Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie.
  • Tomczak, A. (2004). Sektor informatyczny na rynku giełdowym w Polsce, [w:] Biznes i informatyka – aspekty ekonomiczne i prawne, „Zeszyty Naukowe Kolegium Nauk Społecznych i Administracji”, zeszyt 22, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46d6c97c-35a1-4846-9b78-124a57d3e322
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.