PL EN


2011 | 859 | 29-45
Article title

Produktywność pracy w Polsce na tle wybranych krajów OECD

Title variants
EN
Work Productivity in Poland and Chosen OECD Countries
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses work productivity indicator Q defined as a multiplier of real GDP in agreement with the equation GDP = W ∙ Q. On the other hand, Q is a factor defined by the introduced function of production and as such synthesises the interaction of six variables. Theoretical analyses, calculations, and comparisons of the size of this indicator have shown its usefulness in macroeconomic analyses, particularly in evaluating the average value of the exchange rate. Other areas where this indicator may be used include international comparisons of labour productivity and at the level of management.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rachunkowości, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • American Bureau of Labour Statistic, http:// www.bls.gov/oes/current/oes_nat.htm.
 • Baier Scott L., Gerald P. Dwyer Jr., Tamura R. [2008], How Important Are Capital and Total Factor Productivity for Economic Growth?, http://www.vanderbilt.edu/Econ/ faculty/Crucini/tamura.pdf.
 • Barburski J., Dobija M. [2007], Produktywność pracy w aspekcie makro- i mikroekonomicznym [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Cieślak I., Dobija M., [2007], Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 735, Kraków.
 • Dobija M. [2003], Wage, Money and Accounting Theoretical Relationships, „Argumenta Economica Cracoviensia”, nr 2, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M. [2004a], Analityczna funkcja produkcji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 9 (656).
 • Dobija M. [2004b], Natura pieniądza i kapitału a samoregulacja w gospodarce towarowo-pieniężnej [w:] Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, red. A. Noga, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.
 • Dobija M. [2005], Financing Labour in the Public Sector without Tax Funds, „Argu-menta Oeconomica Cracoviensia”, nr 4, 2005 Available at SSRN: http://ssrn.com/ abstract=956553.
 • Dobija M. [2007], Abstract Nature of Capital and Money [w:] New Developments in Banking and Finance, ed. L.M. Cornwall, Chapter 4, Nova Science Publishers, Inc., New York.
 • Dobija M. [2008], Labour Productivity Ratio as a Core of International Comparison of Economic Performance [w:] General Accounting Theory, Evolution and Design for Efficiency, ed. I. Górowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Duwendag D., Ketterer K.H., Kosters W., Pohl R., Simmert D. [1993], Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltex, Warszawa.
 • EconStat, http://66.221.89.50/weo/V020.htm.
 • Galbraith J.K. [1982], Pieniądz pochodzenie i losy, PWE, Warszawa.
 • Knight F.H. [1921], Risk, Uncertainty, and Profit, Library of Economics and Liberty. Retrieved December 10, 2007, http://www.econlib.org/library/Knight/knRUP7.html.
 • Kozioł W. [2005], Analìtična funkcìâ virobnictva u formuvannì premìal´nih oplat pracì [w:] Koncepcìâ rozvitku buhgalters´kogo oblìku, analìzu i auditu v umovah mìžnarodnoï ìntegracìï, tezi dopovìdì, red. A.D. Butko, Kiïvs´kij Nacional´nij Torgovel´no-Ekonomìčnij Universitet, 20-22 kwìtnâ 2005.
 • Kozioł W. [2007], Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 752, Kraków.
 • Kurek B. [2007], Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Malawski A. [2006], W poszukiwaniu prawdy w teorii ekonomii [w:] Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, red. W. Adamczyk, AE w Krakowie, Kraków.
 • McConnell C., Brue S. [1986], Contemporary Labour Economics, McGraw-Hill, New York.
 • McDonalds [1999], Big MacCurrencies, „Economist”, vol. 351, nr 8113.
 • Pilbeam K. [1998], International Finance, Macmillan, Houndmills.
 • Romer D. [2000], Makroekonomia dla zaawansowanych, Warszawa.
 • Solow R. [1957], Technical Change and the Aggregate Production Function, „Review of Economics and Statistics”, August, nr 39.
 • Total Economy Database, January, 2007, Groningen Growth and Development Centre and the Conference Board, www.ggdc.net/dseries/
 • Wicksteed P.H. [1984], An Essay on the Contribution of the Laws of Distribution, 1932 ed., Reprint No. 12, London, London School of Economics, „1999 electronic edition”.
 • Woźniak M.G. [2004], Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Żółkiewski Z., Kolasa M. [2003], The Total Factor Productivity and the Potential Product in Poland 1992-2002, NBP conference, Zalesie Górne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46d95dfd-5b50-41b9-9b63-500c54a641d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.