PL EN


2013 (R. XII) | 1(47) | 67 – 84
Article title

Edukacyjna i animacyjna rola badań (mikro) historycznych

Authors
Title variants
EN
Educational and activating role of microhistorical studies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecny w pedagogice społecznej paradygmat badań jakościowych ma charakter antropologiczno – kulturowy. Stawia na pierwszym planie człowieka i jego świat. Jednostka rozwija się pod wpływem przeszłości i kultury tworząc zarazem własną „teraźniejszość” społeczno – kulturową. Bez poznania dziedzictwa „czasu minionego” nie można w pełni określić swego miejsca w świecie współczesnym. Zastosowanie metody badania w działaniu oraz perspektywy mikrohistorycznej umożliwia poznanie środowiska lokalnego, jego zasobów oraz problemów. Pozwala jednocześnie zaplanować działania edukacyjne i animacyjne zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjające dalszemu rozwojowi.
EN
The qualitative research paradigm present in social pedagogy has an anthropological-cultural character. It emphasizes the human being and their environment. An individual develops under the influence of the past and culture, creating at the same time his or her own social and cultural “now”. Without knowing the heritage of the past times, one cannot fully define their role and place in the contemporary world. Doing action research and conducting studies with microhistorical perspective allow one to learn about the local habitat, its assets and problems. It also goes along with the chance to plan and assign educational and activating tasks which prevent social exclusion and promote further development.
Issue
Pages
67 – 84
Physical description
Dates
published
2013-04
Contributors
author
References
 • Braudel F. (1999), Historia i trwanie, Czytelnik, Warszawa.
 • Bugajska B. (2008), Podróże biograficzne w starości, [w:] D. Lalak (red.), Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Domańska E. (2011), Historia antropologiczna. Mikrohistoria, [w:] N.Z. Davis, Powrót Martina Guerre’a, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Frąckowiak T. (2007), O pedagogice nadziei. Fascynacje i asocjacje aksjologiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Giddens A. (2009), Życie w społeczeństwie posttradycyjnym, [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna, PWN, Warszawa.
 • Guzy-Steinke H. (2010), Tradycja kulturowa jako płaszczyzna inkluzji społecznej, [w:] J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak-Zając (red.), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Historia życia społecznego we wspomnieniach. Tradycje i obrzędy kultywowane w Gminie Świekatowo (2011), Świekatowo.
 • Izdebska J. (2008), Dom rodzinny – dom ojczyzna. Bogactwo znaczeń, [w:] D. Lalak (red.), Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Iwicki Z. (2007), Lubiewo wczoraj i dziś, Wydawnictwo Bernardinum, Gdańsk–Pelplin.
 • Jasiński Z., Bryzek M. (2007), Rola edukacji regionalnej w podtrzymywaniu tożsamości narodowej, [w:] Z. Jasiński, T. Lewowicki (red.), Miejsce kultur etnicznych i regionalnych w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Lalak D. (2010), Życia jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Niedźwiecka A. (2000), Pamięć autobiograficzna, [w:] A. Gałdowa (red.), Tożsamość człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Nikotorowicz J. (1995), Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”, Białystok.
 • Nikitorowicz J. (2009), Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Ossowski S. (1967), Z zagadnień psychologii społecznej, PWN, Warszawa.
 • Ossowski S. (2001), O osobliwościach nauk społecznych, PWN, Warszawa.
 • Palka S. (2006), Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, GWP, Gdańsk.
 • Pełczyński Z. (2008), Moje dwie ojczyzny, [w:] D. Lalak (red.), Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Pilch T., Bauman T. (2001), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Pruszcz w starej fotografii (2012), Tuchola–Gostycyn.
 • Śliwiński M. (2008), Żyj – na przekór życiu, Mąkowarsko.
 • Theiss W. (1997), Radlińska, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Theiss W. (2004), Mała ojczyzna: perspektywa społeczno-edukacyjna. (Tezy), [w:] S. Zieliński (red.), Wieś radomska, t. 7, Radom.
 • Theiss W. (2006), O metodzie historycznej w pedagogice społecznej, [w:] W. Theiss, M. Winiarski (red.), Pedagogika społeczna. Tradycja i współczesne konteksty, „Pedagogika Społeczna”, nr 4.
 • Traba R. (2006), Historia – przestrzeń dialogu, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • Winiarski M. (2006), Współpraca jako wymiar edukacji środowiskowej, [w:] W. Theiss, B. Skrzypczak, Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46dc6005-0217-4b49-82fc-c770ed29590a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.