PL EN


2020 | 15 | 51-64
Article title

Koncepcja oficjum modularnego w badaniach nad monodią liturgiczną. Na podstawie oficjów o św. Katarzynie

Content
Title variants
EN
The concept of a modular office in research on the liturgical monody
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor analizuje oficja ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Niektóre z nich, zwłaszcza rozpoczynające się antyfonami: Virginis eximiae, Inclita sanctae virginis, Ave virginum gemma, Passionem gloriosae, Prudens virgo lampadae, zawierają te same utwory (antyfony i responsoria). Powoduje to trudności w precyzyjnym ustaleniu, które jest modelem, a które późniejszą wersją. Dla identyfikacji autor proponuje, by brać pod uwagę cztery bloki śpiewów jako główne elementy oficjum (moduły): antyfony nieszporne, antyfony matutinalne, responsoria matutinalne oraz antyfony laudesowe.
EN
The author analyzes offices of St. Catherine of Alexandria. Some of them, especially those beginning with antiphons Virginis eximiae, Inclita sanctae virginis, Ave virginum gemma, Passionem gloriosae, Prudens virgo lampadae, contain the same works (antiphons and responsories). This makes it difficult to determine precisely which office is the model and which – a later version. In order to identify the offices the author proposes to recognize four blocks of chants as the main elements of an office (modules): Vespers antiphons, Matins antiphons, Matins responsories, as well as Lauds antiphons.
Year
Issue
15
Pages
51-64
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46dcebe3-c205-481a-8282-f9e5d320dec9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.