PL EN


2014 | 1 | 34-39
Article title

Potoczne wyobrażenia Polaków o światowym pokoju i trzeciej wojnie

Content
Title variants
EN
The Colloquial Imagination of Poles about World Peace and the Third World War
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Issue
1
Pages
34-39
Physical description
Dates
published
2015-03-09
Contributors
 • Instytucie Filozofii i Socjologii APS
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym
References
 • Dunin K., Umrzeć – ale po co?, „Gazeta Wyborcza”, 11 marca 2014, <http:// wyborcza.pl//politykaekstra/1,136827,15607660,Umrzec_ale_po_co_. html>; Jaka jest prawda o  polskim patriotyzmie?, 11 marca 2014, <http://www.polskieradio.pl/9/302/Artykul//1073118,Jaka-jest-prawdao-polskim-patriotyzmie>.
 • Obraz świata w roku 2000. Raport wstępny na podstawie badania z roku 1967, praca zbiorowa, Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych, Warszawa 1969.
 • Ostałowska L., Cudza krew, „Gazeta Wyborcza” – „Duży Format”, 20 marca 2014, <http://wyborcza.pl/duzyformat/1,136811,15646897,Cudza_krew. html>.
 • Polacy o konflikcie w Bośni, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 1995.
 • Sondaż: Nie wszyscy gotowi do poświęceń dla kraju, 7 marca 2014, <http:// www.tvn24.pl//wiadomosci-z-kraju,3/sondaz-nie-wszyscy-gotowi-do-poswiecen-dlakraju,405326.html>.
 • Strzeszewski M., Czy Polsce zagraża terroryzm?, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2001.
 • Strzeszewski M., Polacy o sytuacji w Kosowie po zaprzestaniu bombardowań, Centrum Badania Opinii Społecznej ,Warszawa 1999.
 • Strzeszewski M., Polacy wobec wojny w Czeczenii, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2001.
 • Zachód uzna niepodległość Krymu?, 3 Program Polskiego Radia, 12 marca 2014, <http://www.polskieradio.pl/9/713/Artykul/1073358,Zachod-uznaniepodleglosc-Krymu-Stosujemy-moralnosc-Kalego>.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46deee1f-20ed-4989-8ea2-175c1052abdf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.