PL EN


2018 | 6 | 61-72
Article title

Music Education as an Important Part of the Educational Process of Children Aged 7–11

Authors
Content
Title variants
Edukacja muzyczna jako istotny element procesu edukacyjnego dzieci w młodszym wieku szkolnym
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Education of children at 7–11 age is characterized as multifaceted. It covers both the intellectual development of the individual and the sphere of their personality, as well. The article discusses the subject of music education as a field that supports overall human development, shapes their sensitivity, stimulates the development of social competences, and prepares for active participation in culture. The objects of consideration were the aims of music education. Their detailed analysis allows to determine the importance of this marginalized field in the educational process. The text presents not only the benefits of stimulating the musical development of children but also the risks posed by omitting it in school situations. The specificity of didactic activities related to the musical activity of children at the first level of education is also presented.
PL
Edukacja dzieci w młodszym wieku szkolnym ma charakter wielopłaszczyznowy– obejmuje zarówno działania wspierające rozwój intelektualny jednostki, jak również oddziaływania na sferę jej osobowości. W artykule podjęto temat edukacji muzycznej jako dziedziny, która wspiera holistyczny rozwój człowieka, kształtuje jego wrażliwość, stymuluje rozwój kompetencji społecznych, a także przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Przedmiotem rozważań uczyniono cele edukacji muzycznej. Ich szczegółowa analiza pozwala określić znaczenie tej marginalizowanej dotąd dziedziny w procesie edukacyjnym. W tekście przedstawiono nie tylko korzyści wynikające ze stymulowania rozwoju muzycznego dzieci, ale także zagrożenia, jakie niesie ze sobą pomijanie tej sfery w edukacji formalnej. Przybliżono także specyfikę działań dydaktycznych odnoszących się do aktywności muzycznej dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym.
Year
Issue
6
Pages
61-72
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
author
 • Music Academy in Cracow, Poland
References
 • Bonna, B. (2009). Efektywność edukacji muzycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym – relacja z badań. In: M. Zalewska-Pawlak (ed.), Sztuka wobec zakresów człowieka liberalnego, (s. 217–227). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Bonna, B. (2015). Kompetencje w młodszym wieku szkolnym a płeć badanych uczniów. Studia Edukacyjne nr 36, Poznań.
 • Burowska, Z. (1980). Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Burowska, Z. (1976). Współczesne systemy wychowania muzycznego. Warszawa: Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne.
 • Januszewska-Warych, M. (2006). Uzdolnienia muzyczne, zdolności i muzykalność dzieci. Nauczyciel i Szkoła, 3/2006.
 • Kaczmarek, S. (2014), „Jedem Kind ein Instrument” jako przykład przezwyciężania trudności w kształceniu muzycznym w Niemczech. Czego polska edukacja muzyczna może nauczyć się od zachodnich sąsiadów. Konteksty kształcenia muzycznego, 1(1)2014, (105–130).
 • Kozłowska-Lewna, A. (2012) Znaczenie wczesnej edukacji muzycznej w świetle współczesnych badań. Aspekt Muzyki, 2012, tom 2, 25–38.
 • Lewandowska, K. (1978). Rozwój zdolności muzycznych u dzieci w wieku szkolnym. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Muszyński, H. (1971), Wstęp do metodologii pedagogiki. Warszawa: PWN
 • Przybylska, K. (1977). Wychowanie muzyczne w przedszkolu. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Przychodzińska-Kaciczak, M. (1979). Muzyka i wychowanie. Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia.
 • Przychodzińska-Kaciczak, M. (1987). Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje – współczesność. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Przychodzińska-Kaciczak, M. (1989). Wychowanie muzyczne: idee, treści, kierunki rozwoju. Warszawa: Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne.
 • Sacher, W. (2012). Pedagogika muzyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Sieńczewska, M., Sobierańska. D., Radwańska. M. (2015). Edukacja artystyczna w edukacji najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Warszawa: ORE.
 • Szkolak-Stępień, A. (2016). Mistrzostwo zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji. Istota, treść, uwarunkowania. Kraków: Wydawnictwo Attyka.
 • Wilk, A. (2003). Metody kształcenie słuchu muzycznego dzieci w wieku szkolnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Wilk, A. (2004). Problemat kompetencji muzyczno-pedagogicznych studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i nauczycieli klas początkowych szkoły podstawowej w świetle przeprowadzonych badań w latach 1992–1999. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP Kraków.
 • Wilk, A., Waligóra, M. (2015). Krakowska Koncepcja Wychowania Muzycznego w teorii i praktyce pedagogicznej. In: M. Sternal (ed.), Do kultury muzycznej droga najwłaściwsza. Zagadnienia twórczości, wykonawstwa i edukacji muzycznej — wokół postaci i idei Stanisława Wiechowicza. Kraków: Wydawnictwo Akademii Muzycznej.
 • Wilk, A., Waligóra, M., Cebulak, A, (2017). Środki ekspresji i percepcji muzycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. (9)/2017, 2000–2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46e26e9d-372e-4046-a285-7dfa97f3f897
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.