PL EN


2016 | 7 | 4 | 21-28
Article title

Metodologiczne trudności badań z pogranicza edukacji, techniki i informatyki

Content
Title variants
EN
Methodological difficulties studies border issues of education, technology and computer science
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W opracowaniu wskazałem na ogólne kierunki myślenia w zakresie metodologii badań złożonej problematyki pogranicza i wzajemnych relacji techniki, edukacji i informatyki. Dookreślenie obiektu badań wymaga poza tym zajęcia stanowiska co do założeń epistemologicznych. To jednak wymaga oddzielnego opracowania.
EN
The study pointed to the broad lines of thinking in the field of research methodology the complex issues of border and interaction techniques, education and science. Specification of the research object requires besides taking a position as to the epistemological assumptions. This, however, requires a separate study.
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
21-28
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • https://pl.wiktionary.org/wiki/interdyscyplinarny.
  • Kloch Z., Interdyscyplinarność w naukach humanistycznych, http://www.al.uw.edu.pl/pl-61
  • Marynowicz-Hetka E. (2009), Pedagogika społeczna, t. 1, Warszawa.
  • Wagner A. (2001), Praca socjalna jako dyscyplina nauk społecznych – kila uwag metodologicznych [w:] Profesje społeczne w Europie, red. E. Marynowicz-Hetka, J. Wagner, J. Piekarska, Katowice.
  • Żłobicki W. (2011), Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki – wymiary teoretyczny i praktyczny, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46e28fa9-a350-47ee-9e76-c4ff7f21389e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.