PL EN


2016 | 7 | 4 | 170-176
Article title

Dysharmonia kształcenia ogólnego przedmiotów ścisłych na studiach technicznych

Authors
Content
Title variants
EN
Disharmony general education science studies of engineering
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Praca przedstawia stan korelacji programów nauczania przedmiotów ścisłych i technicznych na studiach inżynierskich. W oparciu o szczegółową analizę treści kształcenia matematyki i fizyki wskazano obszary rażącej dysharmonii w nauczaniu przedmiotów stanowiących bazę do kształcenia inżynierów.
EN
The paper presents the state of the programmes correlation of science and engineering sub-jects on engineering studies. Based on a detailed analysis of the content of education in mathematics and physics indicated areas glaring disharmony in the teaching of main objects of engineering education.
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
170-176
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Mechaniczny, Katedra Fizyki, Polska
References
  • Kaczor T. (2015), Harmony and Disharmony of General Education in Natural and Technical Sciences, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 1(11).
  • Ustawa (1991), ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty, Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.
  • Ustawa (2011), ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r., nr 205, poz. 1206.
  • UTH (2015), Karty przedmiotów matematyki i fizyki obowiązujące w r.ak. 2015/16 na kierunkach technicznych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46e4defe-69b2-406c-88c2-3099b6e4ced9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.