PL EN


2013 | 56/112 z. 2 | 147-164
Article title

Formy pismo/obraz na stronach WWW. Przegląd

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
At the present stage of technological development of websites, critical difference between the word and the image breaks down. It means we are not able to distinguish them from one another at the operational level (at the program level). Furthermore, in view of the presentation of the website, building process of the visual composition of the website is carried out neither according to the function of words (narrative), nor according to analog image (representation), but by the surface distribution of the data. Website becomes infographics, which abstract a fundamental system of lines and shapes from reality and transforms them into a basic form of rectangles (diagrams, graphs, tables, forms).
Keywords
EN
image   word   websites  
Year
Volume
Pages
147-164
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, asmaga@neostrada.pl
References
 • Arnheim R. (2011), Myślenie wzrokowe, przeł. M. Chojnacki, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 • Baines P., Haslam A. (2010), Pismo i typografia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Baudrillard J. (1994), Świat wideo i podmiot fraktalny, przeł. A. Gwóźdź, [w:] Po kinie?...: audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, wybór, wprow. i oprac. A. Gwóźdź, Universitas, Kraków.
 • Belting H. (2007), Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przekł. M. Bryl, Universitas, Kraków.
 • Bolter J. D. (1990), Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera, przeł. i wstępem opatrzył T. Goban-Klas, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Bowie M. (1978), Mallarme and the Art of Being Difficult, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Cairo A. (2009), Infographics and cognition, Visualopolis.
 • Giaccardi E., Metadesigne as an Emergent Design Culture, „Leonardo” 2005, nr 4.
 • Ghiaccardi E., Fishera G., Creativity and Evolution: A Metadesign Perspective, http:// l3d.cs.colorado.edu/~gerhard/papers/ead06.pdf [dostęp: 23 listopada 2011].
 • Heidegger M. (1977), Czas światoobrazu, przeł. K. Wolicki, [w:] Budować. Mieszkać. Myśleć. Eseje wybrane, wybór oprac. i wstęp K. Michalski, Czytelnik, Warszawa.
 • Flusser V. (1993), Lob der Oberflachlichkeit. Fur eine Phanomenologie der Medien, Berstein und Dusseldorf.
 • Hopfinger M. (2003), Doświadczenie audiowizualne: o mediach w kulturze wspołczesnej, „Sic!”, Warszawa.
 • Łukaszyk E., Ergonomika kultury. O zasięgu idei metadesignu, „Zeszyty Artystyczne” 2012, nr 22.
 • Mallarmé S. (1945), Villiers de l’Isle-Adam, [w:] Tenże, Oeuvers completes, Gallimard, Paris.
 • Paradowski M. B. (2011), Wizualizacja danych — dużo więcej niż prezentacja, [w:] Wizualizacja wiedzy. Od Biblia Pauperum do hipertekstu, red. M. Kluza, http:// wiedzaiedukacja.eu/wp-content/uploads/2012/03/wizualizacjawiedzy.pdf [dostęp:10 listopada 2013].
 • Porębski M. (2009), Semiotyka a ikonika, [w:] Literatura a malarstwo — malarstwo a literatura, red. G. Królikiewicz i inni, Kraków.
 • Poulin. R. (2011), Język projektowania graficznego, przeł. A. Cichowicz, TMC, Warszawa
 • Ranciere J. (2007), Estetyka jako polityka, przeł. J. Kuryła i P. Mościcki, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Stiegler B. (1996), L’image discrete, [w:] Echographies de la television, red. J. Derrida, B. Stiegler, Éditions Galilée, Paris.
 • Welsch W. (1998), Estetyka poza estetyką. O znaczeniu estetyki w czasach współczesnych i nowej formie dyscypliny, przeł. K. Zamiara, [w:] Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokoł koncepcji Wolfganga Welscha, red. A. Zeidler-Janiszewska, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 • Welsch W. (2005), Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, przeł. K. Guczalska, Universitas, Kraków.
 • Widzieć/wiedzieć (2011), red. P. Dębowski J. Mrowczyk, przeł. J. Jedliński i In.,Wydawnictwo Karakter, Kraków.
 • Wilkins B., Type and Image, „Octavo” 1990, nr 7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0084-4446
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46e4f222-969c-4f87-ba6f-bb4861c3b57b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.