PL EN


2013 | 3 | 2 | 323-338
Article title

The call and the response. Martin Heidegger and Martin Buber on responsibility

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Filozofia subiektywności dotarła w XX wieku do granic swoich możliwości. Jako odpowiedź na jej ograniczenia rozmaici filozofowie podjęli próby nowego rodzaju myślenia. Takie próby to m.in. myśl dialogiczna, która pierwszy wyraz znalazła w pismach takich filozofów, jak Franz Rosenzweig, Martin Buber czy Eberhard Grisebach. Innym przykładem jest postulat powrotu do pytania o bycie Martina Heideggera. W niniejszym artykule staram się pokazać, że obie próby mają ze sobą wiele wspólnego, choć ich przedstawiciele odnosili się do siebie nawzajem raczej krytycznie, o ile w ogóle to czynili. Okazuje się jednak, że myśl Martina Bubera oraz Martina Heideggera ujmują człowieka jako byt dynamiczny, który staje w obliczu nachodzącego go wezwana. Dlatego też analizuję najpierw koncepcję Martina Heideggera z okresu Bycia i czasu, następnie przedstawiam myślenie Martina Bubera, głównie w oparciu o jego traktat Ja i Ty. Na koniec dokonuję zestawienia i porównania wątków wspólnych obu filozofom, jak również zaznaczam różnice, które dzielą obie próby przekroczenia filozofii podmiotowości.
EN
At the beginning of the twentieth century, the philosophy of subjectivity reached its limits. Various attempts at new thinking appeared as a reaction to these limits. Such attempts involve, among others, the philosophy of dialogue, which was represented in the works of Franz Rosen- zweig, Martin Buber and Eberhard Grisebach. Another approach includes Martin Heidegger’s demand for returning to the question of Being. In this article, I intend to present that both attempts are similar in many ways, although their representatives tended to be critical of one another. However, the approaches of Martin Buber as well as Martin Heidegger prove to understand a man as a dynamic being who faces the calling. Firstly, I would like to analyse the thought of Martin Heidegger as presented in Being and time , then I will describe the thought of Martin Buber mainly based on his treaty I and Thou . Finally, I compare the similarities and differences in the thinking of both philosophers
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
323-338
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46e54a50-d978-4848-8f30-66aa018cb33d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.