PL EN


2004-2005 | 46-47 | 39-59
Article title

Problematyka pisma w arengach dokumentowych władców Polski średniowecznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
Pages
39-59
Physical description
Contributors
 • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie
References
 • Adamska A., Arengi w dokumentach Władysława Łokietka. Formy i funkcje, Kraków: Towarzystwo Naukowe „SocietasVistulana", 1999.
 • Adamska A., Dieu, le Christ, la Vierge et 1 ’Eglise dans lespreambules polonais du Moyen Age, „Bibliothèque de l'École des Chartes” 1997, A. 155, s. 543-573.
 • Adamska A.,Treści religijne w arengach polskich dokumentów średniowiecznych, „Studia Źródłoznawcze” 2000, R. 38, s. 1-33.
 • Bielińska M., Kancelaria Władysława Łokietka w latach 1296-1299. Ze studiów nad kancelarią wielkopolską, „Studia Źródłoznawcze” 1961, R. 6, s. 21-80.
 • Bobowski K., Tendencje polityczne papiestwa w arengach XII-wiecznych buli uroczystych (z lat 1143-1154), [w:] Studia z dziejów kultury i ideologii: ofiarowane Ewie Maleczyńskiej w 50 rocznicę pracy dydaktycznej i naukowej, [komitet red. Roman Heck, Wacław Korta, Józef Leszczyński], Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968, s. 119-124.
 • Bresslau H., Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland u. Italien; Band, I, 1 -2, Leipzig: Weit, 1889.
 • Document Nr 561, [w:] Pommerellisches urkundenbuch, bearb. von M. Perlbach, Danzig: Westpreussischen Geschichtsverein, 1882.
 • Document Nr 573, [w:] Pommerellisches urkundenbuch, bearb. von M. Perlbach, Danzig: Westpreussischen Geschichtsverein, 1882.
 • Document Nr 660, [w:] Pommerellisches urkundenbuch, bearb. von M. Perlbach, Danzig: Westpreussischen Geschichtsverein, 1882.
 • Dokument nr 1, [w:] Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, 1370-1444, Warszawa; Łódź: Państ. Wydaw. Naukowe, 1977, s. 178-179.
 • Dokument nr 10, [w:] Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, 1370-1444, Warszawa; Łódź: Państ. Wydaw. Naukowe, 1977, s. 177.
 • Dokument Nr 101, [w:] Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza. Cz. II, Dokumenty z lat 1248-1355, wyd. I. Sułkowska-Kurasiowa, S. Kuraś, Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.
 • Dokument Nr 1010, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 102, [w:] Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza. Cz. II, Dokumenty z lat 1248-1355, wyd. I. Sułkowska-Kurasiowa, S. Kuraś, Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.
 • Dokument Nr 103, [w:] Codex diplomaticus Poloniae quo continentur privilegia regum Poloniae, magnorum ducum Litvaniae, bullae pontificum nec non jura a privatis data, illustrandis domesticis rebus gestis inservituraadhuc nusquam typis exarata, ab antiquissimis inde temporibus usque ad annum 1506 editus. T. 2, ps 1, oprac. L. Rzyszczewski , A. Muczkowski, Varsaviae: Typis Stanislai Strąbski, 1848, s. 89-90.
 • Dokument Nr 103, [w:] Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza. Cz. II, Dokumenty z lat 1248-1355, wyd. I. Sułkowska-Kurasiowa, S. Kuraś, Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.
 • Dokument Nr 104, [w:] Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza. Cz. II, Dokumenty z lat 1248-1355, wyd. I. Sułkowska-Kurasiowa, S. Kuraś, Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.
 • Dokument Nr 1068, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 1083, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 1086, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 1098, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 1102, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 1119, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 1142, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 1165, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 1197, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 1198, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 1203, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 1204, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 1249, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 131, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 6, Zawiera dokumenty nr 1-400 z lat 1174-1400, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Poznań; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
 • Dokument Nr 132, [w:] Kodeks dyplomatyczny Śląska. T. 2, Obejmujący lata 1205-1220, wyd. Karol Maleczyński i Anna Skowrońska, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1959, s. 56-60.
 • Dokument Nr 133, [w:] Kodeks dyplomatyczny Śląska. T. 2, Obejmujący lata 1205-1220, wyd. Karol Maleczyński i Anna Skowrońska, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1959, s.60-62.
 • Dokument Nr 1372, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 3, Zawiera numera 1293-2053 lata 1350-1399, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1879.
 • Dokument Nr 139, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 6, Zawiera dokumenty nr 1-400 z lat 1174-1400, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Poznań; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
 • Dokument Nr 140, [w:] Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, wyd. F. Piekosiński. Cz. 1: obejmująca rzeczy od roku 1166 do roku 1366, Kraków: Akad. Umiejętności, 1874.
 • Dokument Nr 1409, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 3, Zawiera numera 1293-2053 lata 1350-1399, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1879.
 • Dokument Nr 1412, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 3, Zawiera numera 1293-2053 lata 1350-1399, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1879.
 • Dokument Nr 1419, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 3, Zawiera numera 1293-2053 lata 1350-1399, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1879.
 • Dokument Nr 1420, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 3, Zawiera numera 1293-2053 lata 1350-1399, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1879.
 • Dokument Nr 1453, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 3, Zawiera numera 1293-2053 lata 1350-1399, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1879.
 • Dokument Nr 1466, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 3, Zawiera numera 1293-2053 lata 1350-1399, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1879.
 • Dokument Nr 1467, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 3, Zawiera numera 1293-2053 lata 1350-1399, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1879.
 • Dokument Nr 1484, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 3, Zawiera numera 1293-2053 lata 1350-1399, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1879.
 • Dokument Nr 150, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1], 1178-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1876.
 • Dokument Nr 1507, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 3, Zawiera numera 1293-2053 lata 1350-1399, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1879.
 • Dokument Nr 151, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1], 1178-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1876.
 • Dokument Nr 1512, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 3, Zawiera numera 1293-2053 lata 1350-1399, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1879.
 • Dokument Nr 152, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1], 1178-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1876.
 • Dokument Nr 1534, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 3, Zawiera numera 1293-2053 lata 1350-1399, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1879.
 • Dokument Nr 1575, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 3, Zawiera numera 1293-2053 lata 1350-1399, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1879.
 • Dokument Nr 1577, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 3, Zawiera numera 1293-2053 lata 1350-1399, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1879.
 • Dokument Nr 1580, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 3, Zawiera numera 1293-2053 lata 1350-1399, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1879.
 • Dokument Nr 1588, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 3, Zawiera numera 1293-2053 lata 1350-1399, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1879.
 • Dokument Nr 17, [w:] Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 1, Dokumenty z lat 1257-1420, wyd. Stanisław Kuraś; [red. nauk. Karol Buczek], Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1962.
 • Dokument Nr 171, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1], 1178-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1876.
 • Dokument Nr 180, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1], 1178-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1876.
 • Dokument Nr 181, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1], 1178-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1876.
 • Dokument Nr 182, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 6, Zawiera dokumenty nr 1-400 z lat 1174-1400, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Poznań; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
 • Dokument Nr 185, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1], 1178-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1876.
 • Dokument Nr 186, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1], 1178-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1876.
 • Dokument Nr 198a, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 6, Zawiera dokumenty nr 1-400 z lat 1174-1400, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Poznań; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
 • Dokument nr 1a, [w:] Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, 1370-1444, Warszawa; Łódź: Państ. Wydaw. Naukowe, 1977, s. 191.
 • Dokument Nr 201, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1], 1178-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1876.
 • Dokument Nr 213, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1], 1178-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1876.
 • Dokument Nr 214, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1], 1178-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1876.
 • Dokument Nr 215, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1], 1178-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1876.
 • Dokument Nr 219, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1], 1178-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1876.
 • Dokument Nr 220, [w:] Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, wyd. F. Piekosiński. Cz. 1: obejmująca rzeczy od roku 1166 do roku 1366, Kraków: Akad. Umiejętności, 1874.
 • Dokument Nr 224, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1], 1178-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1876.
 • Dokument Nr 232, [w:] Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, wyd. F. Piekosiński. Cz. 1: obejmująca rzeczy od roku 1166 do roku 1366, Kraków: Akad. Umiejętności, 1874.
 • Dokument Nr 235, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1], 1178-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1876.
 • Dokument Nr 239, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1], 1178-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1876.
 • Dokument Nr 240, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1], 1178-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1876.
 • Dokument Nr 2529, [w:] Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 8, Dokumenty z lat 1435-1450, uzupełnienie: dokumenty z lat 1286-1442, wyd. I. Sułkowska-Kuraś i S. Kuraś, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1975.
 • Dokument Nr 259, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1], 1178-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1876.
 • Dokument nr 4, [w:] Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, 1370-1444, Warszawa; Łódź: Państ. Wydaw. Naukowe, 1977, s. 191.
 • Dokument Nr 41, [w:] Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 1, Dokumenty z lat 1257-1420, wyd. Stanisław Kuraś; [red. nauk. Karol Buczek], Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1962.
 • Dokument nr 48, [w:] Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, 1370-1444, Warszawa; Łódź: Państ. Wydaw. Naukowe, 1977, s. 187.
 • Dokument nr 51, [w:] Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, 1370-1444, Warszawa; Łódź: Państ. Wydaw. Naukowe, 1977, s. 187.
 • Dokument Nr 51, [w:] Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 1, Dokumenty z lat 1257-1420, wyd. Stanisław Kuraś; [red. nauk. Karol Buczek], Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1962.
 • Dokument Nr 569, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 2, 1153-1333, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1886.
 • Dokument nr 57, [w:] Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, 1370-1444, Warszawa; Łódź: Państ. Wydaw. Naukowe, 1977, s. 188.
 • Dokument nr 59, [w:] Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, 1370-1444, Warszawa; Łódź: Państ. Wydaw. Naukowe, 1977, s. 188.
 • Dokument Nr 59, [w:] Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 1, Dokumenty z lat 1257-1420, wyd. Stanisław Kuraś; [red. nauk. Karol Buczek], Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1962.
 • Dokument Nr 597, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 2, 1153-1333, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1886.
 • Dokument nr 60, [w:] Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, 1370-1444, Warszawa; Łódź: Państ. Wydaw. Naukowe, 1977, s. 188.
 • Dokument Nr 60, [w:] Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 1, Dokumenty z lat 1257-1420, wyd. Stanisław Kuraś; [red. nauk. Karol Buczek], Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1962.
 • Dokument Nr 600, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 2, 1153-1333, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1886.
 • Dokument Nr 63, [w:] Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 1, Dokumenty z lat 1257-1420, wyd. Stanisław Kuraś; [red. nauk. Karol Buczek], Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1962.
 • Dokument Nr 635, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3, 1333-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: nakładem Akademii Umiejętności Krakowskiej, 1887.
 • Dokument Nr 651, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3, 1333-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: nakładem Akademii Umiejętności Krakowskiej, 1887.
 • Dokument Nr 66, [w:] Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 1, Dokumenty z lat 1257-1420, wyd. Stanisław Kuraś; [red. nauk. Karol Buczek], Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1962.
 • Dokument Nr 660, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3, 1333-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: nakładem Akademii Umiejętności Krakowskiej, 1887.
 • Dokument Nr 669, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3, 1333-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: nakładem Akademii Umiejętności Krakowskiej, 1887.
 • Dokument Nr 681, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3, 1333-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: nakładem Akademii Umiejętności Krakowskiej, 1887.
 • Dokument Nr 696, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3, 1333-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: nakładem Akademii Umiejętności Krakowskiej, 1887.
 • Dokument Nr 7, [w:] Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza. Cz. II, Dokumenty z lat 1248-1355, wyd. I. Sułkowska-Kurasiowa, S. Kuraś, Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.
 • Dokument nr 7 [Dokumenty królowej Elżbiety], [w:] Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, 1370-1444, Warszawa; Łódź: Państ. Wydaw. Naukowe, 1977, s. 178.
 • Dokument nr 7 [Dokumenty króla Ludwika], [w:] Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, 1370-1444, Warszawa; Łódź: Państ. Wydaw. Naukowe, 1977, s. 176-177.
 • Dokument nr 7 [Dokumenty króla Władysława Warneńczyka], [w:] Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, 1370-1444, Warszawa; Łódź: Państ. Wydaw. Naukowe, 1977, s. 192.
 • Dokument Nr 70, [w:] Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 1, Dokumenty z lat 1257-1420, wyd. Stanisław Kuraś; [red. nauk. Karol Buczek], Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1962.
 • Dokument Nr 703, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3, 1333-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: nakładem Akademii Umiejętności Krakowskiej, 1887.
 • Dokument Nr 704, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3, 1333-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: nakładem Akademii Umiejętności Krakowskiej, 1887.
 • Dokument Nr 707, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3, 1333-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: nakładem Akademii Umiejętności Krakowskiej, 1887.
 • Dokument nr 71, [w:] Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, 1370-1444, Warszawa; Łódź: Państ. Wydaw. Naukowe, 1977, s. 189.
 • Dokument Nr 71, [w:] Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 1, Dokumenty z lat 1257-1420, wyd. Stanisław Kuraś; [red. nauk. Karol Buczek], Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1962.
 • Dokument Nr 710, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3, 1333-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: nakładem Akademii Umiejętności Krakowskiej, 1887.
 • Dokument Nr 72, [w:] Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 1, Dokumenty z lat 1257-1420, wyd. Stanisław Kuraś; [red. nauk. Karol Buczek], Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1962.
 • Dokument Nr 73, [w:] Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 1, Dokumenty z lat 1257-1420, wyd. Stanisław Kuraś; [red. nauk. Karol Buczek], Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1962.
 • Dokument Nr 731, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3, 1333-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: nakładem Akademii Umiejętności Krakowskiej, 1887.
 • Dokument Nr 732, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3, 1333-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: nakładem Akademii Umiejętności Krakowskiej, 1887.
 • Dokument Nr 733, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3, 1333-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: nakładem Akademii Umiejętności Krakowskiej, 1887.
 • Dokument Nr 735, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3, 1333-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: nakładem Akademii Umiejętności Krakowskiej, 1887.
 • Dokument Nr 74, [w:] Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 1, Dokumenty z lat 1257-1420, wyd. Stanisław Kuraś; [red. nauk. Karol Buczek], Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1962.
 • Dokument Nr 748, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3, 1333-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: nakładem Akademii Umiejętności Krakowskiej, 1887.
 • Dokument Nr 759, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3, 1333-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: nakładem Akademii Umiejętności Krakowskiej, 1887.
 • Dokument Nr 77, [w:] Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 1, Dokumenty z lat 1257-1420, wyd. Stanisław Kuraś; [red. nauk. Karol Buczek], Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1962.
 • Dokument Nr 779, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3, 1333-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: nakładem Akademii Umiejętności Krakowskiej, 1887.
 • Dokument nr 8, [w:] Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, 1370-1444, Warszawa; Łódź: Państ. Wydaw. Naukowe, 1977, s. 178.
 • Dokument Nr 809, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3, 1333-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: nakładem Akademii Umiejętności Krakowskiej, 1887.
 • Dokument Nr 817, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3, 1333-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: nakładem Akademii Umiejętności Krakowskiej, 1887.
 • Dokument Nr 824, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3, 1333-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: nakładem Akademii Umiejętności Krakowskiej, 1887.
 • Dokument Nr 83, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 6, Zawiera dokumenty nr 1-400 z lat 1174-1400, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Poznań; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
 • Dokument Nr 836, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3, 1333-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: nakładem Akademii Umiejętności Krakowskiej, 1887.
 • Dokument Nr 97, [w:] Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 1, Dokumenty z lat 1257-1420, wyd. Stanisław Kuraś; [red. nauk. Karol Buczek], Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1962.
 • Dokument Nr 1, [w:] Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza. Cz. II, Dokumenty z lat 1248-1355, wyd. I. Sułkowska-Kurasiowa, S. Kuraś, Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.
 • Dokument Nr 1, [w:] Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 1, Dokumenty z lat 1257-1420, wyd. Stanisław Kuraś; [red. nauk. Karol Buczek], Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1962.
 • Dokument Nr 152, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 17, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 6, Zawiera dokumenty nr 1-400 z lat 1174-1400, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Poznań; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
 • Dokument Nr 177, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 179, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 18, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 6, Zawiera dokumenty nr 1-400 z lat 1174-1400, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Poznań; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
 • Dokument Nr 184, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 189, [w:] Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, wyd. F. Piekosiński. Cz. 1: obejmująca rzeczy od roku 1166 do roku 1366, Kraków: Akad. Umiejętności, 1874.
 • Dokument Nr 19, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 6, Zawiera dokumenty nr 1-400 z lat 1174-1400, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Poznań; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
 • Dokument Nr 195, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 199, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 200, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 217, [w:] Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, wyd. F. Piekosiński. Cz. 1: obejmująca rzeczy od roku 1166 do roku 1366, Kraków: Akad. Umiejętności, 1874.
 • Dokument Nr 218, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 223, [w:] Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, wyd. F. Piekosiński. Cz. 1: obejmująca rzeczy od roku 1166 do roku 1366, Kraków: Akad. Umiejętności, 1874.
 • Dokument Nr 224, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 23, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 6, Zawiera dokumenty nr 1-400 z lat 1174-1400, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Poznań; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
 • Dokument Nr 232, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 235, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 240, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 253, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 256, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 260, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 28, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 6, Zawiera dokumenty nr 1-400 z lat 1174-1400, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Poznań; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
 • Dokument Nr 288, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 30, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 6, Zawiera dokumenty nr 1-400 z lat 1174-1400, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Poznań; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
 • Dokument Nr 31, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 6, Zawiera dokumenty nr 1-400 z lat 1174-1400, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Poznań; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
 • Dokument Nr 32, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 6, Zawiera dokumenty nr 1-400 z lat 1174-1400, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Poznań; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
 • Dokument Nr 360, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 366, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 379, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 38, [w:] Kodex dyplomatyczny Polski obejmujący przywileje królów polskich, wielkich książąt litewskich, bulle papiezkie, jako téż wszelkie nadania prywatne mogące posłużyć do wyjaśnienia dziejów wewnętrznych krajowych, dotąd nigdzie nie drukowane, od najdawniejszych czasów aż do roku 1506 wydawany. T. 3, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, J. Bartoszewicz, Warszawa: [s.n.], 1858 (Warszawa: Druk. Gazety Codziennéj).
 • Dokument Nr 389, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 40, [w:] Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, wyd. F. Piekosiński. Cz. 1: obejmująca rzeczy od roku 1166 do roku 1366, Kraków: Akad. Umiejętności, 1874.
 • Dokument Nr 404, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 419, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 430, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 432, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 436, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 439, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 2, 1153-1333, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1886.
 • Dokument Nr 443, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 449, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 2, 1153-1333, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1886.
 • Dokument Nr 45, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 6, Zawiera dokumenty nr 1-400 z lat 1174-1400, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Poznań; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
 • Dokument Nr 460, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 469, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 47, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 6, Zawiera dokumenty nr 1-400 z lat 1174-1400, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Poznań; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
 • Dokument Nr 473, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 2, 1153-1333, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1886.
 • Dokument Nr 474, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 475, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 477, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 2, 1153-1333,wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1886.
 • Dokument Nr 478, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 479, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 48, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 6, Zawiera dokumenty nr 1-400 z lat 1174-1400, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Poznań; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
 • Dokument Nr 483, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 2, 1153-1333,wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1886.
 • Dokument Nr 486, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 49, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 6, Zawiera dokumenty nr 1-400 z lat 1174-1400, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Poznań; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
 • Dokument Nr 491, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 492, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 494, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 497, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 498, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 503, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 509, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 511, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 512, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 514, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 519, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 52, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 6, Zawiera dokumenty nr 1-400 z lat 1174-1400, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Poznań; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
 • Dokument Nr 520, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 521, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 530, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 535, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 536, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 537, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 538, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 539, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 540, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 545, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 546, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 547, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 549, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 553, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 557, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 561, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 565, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 566, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 568, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 569, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 571, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 575, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 577, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 578, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 582, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 585, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 62, [w:] Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, wyd. F. Piekosiński. Cz. 1: obejmująca rzeczy od roku 1166 do roku 1366, Kraków: Akad. Umiejętności, 1874.
 • Dokument Nr 624, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 63, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1], 1178-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1876.
 • Dokument Nr 64, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 65, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Dokument Nr 67, [w:] Kodex dyplomatyczny Polski obejmujący przywileje królów polskich, wielkich książąt litewskich, bulle papiezkie, jako téż wszelkie nadania prywatne mogące posłużyć do wyjaśnienia dziejów wewnętrznych krajowych, dotąd nigdzie nie drukowane, od najdawniejszych czasów aż do roku 1506 wydawany. T. 3, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, J. Bartoszewicz, Warszawa: [s.n.], 1858 (Warszawa: Druk. Gazety Codziennéj).
 • Dokument Nr 749, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 763, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 775, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 794, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 80, [w:] Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1], 1178-1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akad. Umiejętności, 1876.
 • Dokument Nr 801, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 802, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 804, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 807, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 808, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 812, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 814, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 819, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokument Nr 825, [w:] Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 2, Zawiera numera 617-1292 lata 1288-1349, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1878.
 • Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku zebrał i wydał Bolesław Ulanowski, „ Archiwum Komisji Historycznej” 1888, T. 4, s. 111-531.
 • Dowiat J., Krąg uczony i jego instytucje, [w:] Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w., pod red. J. Dowiata, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985, s. 252-300.
 • Fichtenau H., Arenga. Spätantike und Mittelalterim Spiegel von Urkundenformeln, Graz; Koeln: H. Boehlaus Nachf., 1957.
 • Formularz Jerzego, pisarza grodzkiego krakowskiego, ok. 1399-1415, wyd. Karol Górski, Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1950 [druk 1951].
 • Gębrowicz M., Psałterz floriański i jego geneza, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965.
 • Gieysztor A., Zarys nauk pomocniczych historii. T. 1, wyd. 3 rozsz., Warszawa: Akademicka Spółdzielnia Wydawnicza, 1948.
 • Gieysztor A., Zarys nauk pomocniczych historii. T. 2, wyd. 3 rozsz., Warszawa: Akademicka Spółdzielnia Wydawnicza, 1948.
 • Giry A., Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes. - Chronologie technique. - Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. - Les chancelleries. - Les actesprivés, Paris: Hachette, 1894.
 • Hasło: Arenga, [w:] Semkowicz W., Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków: [TAiWPN Universitas], 1999, s. 59-60.
 • Kętrzyński S., Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich. T. 1, Warszawa: skł. gł. Kasa im. Mianowskiego, 1934.
 • Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1, Zawiera numera 1-616 lata 984-1287, wyd. I. Zakrzewski, Poznań: nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877.
 • Kuraś S., Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV i XV wieku, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydaw. PAN, 1971.
 • Kürbis B., (rec.) Fichtenau H., Arenga. Spätantikeund Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln, „Studia Zródłoznawcze”1978, R. 23, s. 207.
 • Kürbis B., O życiu religijnym w Polsce X -X II wieku, [w:] Pogranicza i konteksty polskiego średniowiecza: praca zbiorowa, pod. red. T. Michałowskiej, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1989, s. 7-55.
 • Maleczyński K., Bielińska M., Gąsiorowski A., Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1971.
 • Maleczyński K., O formularzach w Polsce w XIII w., [w:] Studia nad dokumentem polskim, Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, 1971, s. 189-221.
 • Maleczyński K., Rozwój dokumentu polskiego od X I do X V w., [w:] Studia nad dokumentem polskim, Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, 1971, s. 242-276.
 • Maleczyński K., Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich. Cz. 1, Wrocław: nakł. WTN, 1951.
 • Marsina R., Die Arengen in ungarischen Urkunden bis zum Jahre 1235, „Folia Diplomatica” 1971, R. 1, s. 215-225.
 • Mieszkowski K., Najnowsze badania nad dyplomatyką wielkopolską XIII wieku, „Przegląd Historyczny” 1970, R. 61, s. 684-695.
 • Mitkowski J., Początki klasztoru cystersów w Sulejowie. Studia nad dokumentami, fundacją i rozwojem uposażenia do końca XIII wieku, Poznań: PTPN, 1949, seria: Prace Komisji Historycznej- Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych; t. 15.
 • Mosbach A., Wiadomości do dziejów polskich z archiwum prowincji szląskiéj, Wrocław: nakł. autora, 1860 (Wrocław: C.H. Storch i Spółka).
 • Nowakowski T., Idee areng dokumentów książąt polskich do połowy XIII wieku, Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1999.
 • Nowakowski T., Uwagi o arendze dokumentu Kazimierza Wielkiego z 19 kwietnia 1346 roku, [w:] Bydgoszcz. 650 lat praw miejskich. Zbiór artykułów, pod red. M. Grzegorza i Z. Biegańskiego, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996, s. 45-50.
 • Nowakowski T., Wpływy kultury monastycznej w polskiej dyplomatyce książęcej XII-XIII wieku, [w:] Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Dąbrowie Niemodlińskiej w dniach 4-6 XI 1993 przez Instytut Historii WSP w Opolu i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, pod red. A. Pobóg-Lenartowicz i M. Derwicha, Opole: Wydawnictwo Św. Krzyża, 1995, s. 215-224.
 • Perzanowski Z., Ze studiów nad arengą dokumentów Kazimierza Wielkiego, [w:] Historia i archiwistyka. Księga pamiątkowa ku czci profesora Andrzeja Tomczaka, red. nauk. Jerzy Dygdała, Bolesław Woszczyński, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów, 1992, s. 135-145.
 • Rutkowska G., Niezachowane dokumenty królowej Jadwigi, „Roczniki Historyczne” 1992, R. 58, s. 79-86.
 • Suchodolska E., Kancelarie na Mazowszu w latach 1248-1345. Ośrodki zarządzania i kultury, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977.
 • Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, 1370-1444, Warszawa; Łódź: Państ. Wydaw. Naukowe, 1977.
 • Szymański J., Nauki pomocnicze historii, wyd. 4, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
 • Wójcik M.L., Początki skryptorium dokumentowego klasztoru cystersów w Rudach, [w:] Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Dąbrowie Niemodlińskiej w dniach 4-6 XI 1993 przez Instytut Historii WSP w Opolu i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, pod red. A. Pobóg-Lenartowicz i M. Derwicha, Opole: Wydawnictwo Św. Krzyża, 1995, s. 263-277.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46e73811-2d1d-436a-a37f-33c68d70a63f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.