PL EN


2010 | 27 | 152-164
Article title

Kapłani diecezjalni Żuław Wielkich i Małych oraz Powiśla w latach 1525‒1945

Content
Title variants
EN
Diocesan priests of Great and Small Lowlands and the Powiśle area in the years 1525‒1945
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 1525 r. przestała istnieć diecezja pomezańska. Dalsze religijne dzieje terenu Żuław i Powiśla związane były z diecezją chełmińską, od 1821 r. z diecezją warmińską, a od 1925 r. także z diecezją gdańską. Artykuł prezentuje uwarunkowania polityczne, duszpasterskie, międzywyznaniowe, obyczajowe i ekonomiczne życia kleru katolickiego na omawianym terenie od XVI w. do zakończenia II wojny światowej.
In 1525 the Pomezanian diocese ceased to exist. Further religious history of the area of the Vistula Lowlands and Powiśle was associated with the diocese of Chelmno, since 1821 the diocese of Warmia and since 1925 also with the diocese of Gdansk. The article presents the political, pastoral, interreligious, moral and economic conditions of life of the Catholic clergy inhabiting the region from the sixteenth century to the end of World War II.
Year
Issue
27
Pages
152-164
Physical description
Contributors
 • Archiwum Diecezji Elbląskiej
References
 • Carstenn E., Geschichte der Hansestadt Elbing, Elbing 1937.
 • Eichhorn A., Der ermländische Bischof und Cardinal Stanislaus Hosius, Mainz 1854.
 • Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin – Dahlem, I HA, Rep. 76 IV, Kultusministerium, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 6, Bd. 1.
 • Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin – Dahlem, IV HA, Rep. 180, Nr. 19925.
 • Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin – Dahlem, Abt. 180, Nr. 13613.
 • Józefczyk M., Elbląg 1772‒1850. Kościoły chrześcijańskie na przełomie dwu epok, Pelplin 2000.
 • Kopiczko A., Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821‒1945, t. 1. Studium prozopograficzne, Olsztyn 2004.
 • Korybut‑Woroniecki A., Państwo pruskie wobec Kościoła katolickiego w latach 1837‒1842, Toruń 2006.
 • Liedtke A., Początkowe dzieje seminarium chełmińskiego, „Nasza Przeszłość” 1960, nr 11.
 • Szorc A., Historia Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” 1565‒1945, w: Wyższe Seminarium Duchowne „Hosianum”. Zarys dziejów, red. A. Szorc, A. Kopiczko, Olsztyn 1995.
 • Wiśniewski J., Kościoły i kaplice na terenie byłej diecezji pomezańskiej 1243‒1821, Elbląg 1999.
 • Wiśniewski J., Pomezańskie bractwa religijne (do 1821 r.), Olsztyn 2007.
 • Zawadzki W., Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525‒1821, Elbląg 2009, t. 1‒2.
 • Zawadzki W., Duchowieństwo katolickie z terenu obecnej diecezji elbląskiej w latach 1821‒1945, Olsztyn 2000.
 • Zawadzki W., Kapłani męczennicy z terenu Żuław Malborskich i Powiśla okresu II wojny światowej, w: Patroni diecezji elbląskiej w lokalnej świadomości i tożsamości regionu, red. J. Hochleitner, A. Kilanowski, Elbląg 2006.
 • Zawadzki W., Oficjalat pomezański w latach 1601‒1821, „Zapiski Historyczne” 2007, z. 1.
 • Zawadzki W., Parafia Kończewice w świetle XIX‑ i XX‑wiecznych protokołów wizytacyjnych, „Studia Elbląskie” 2009.
 • Zawadzki W., Parafia Mątowy Wielkie w świetle XIX‑ i XX‑wiecznych protokołów wizytacyjnych, „Studia Elbląskie” 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46f27a41-1c79-448d-96c3-9da2dc152219
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.