PL EN


2015 | 18 | 151-164
Article title

Typologia demograficzna krajów Europy wg Webba w latach 2005–2025

Content
Title variants
EN
Demographic types of European countries by Webb in 2005–2025
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zróżnicowanie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych jest głównym czynnikiem przemian demograficznych zwłaszcza w zakresie dynamiki zaludnienia państw. Zmienność tej dynamiki szczególnie uwidocznia się w krajach Europy. Celem niniejszego opracowania jest próba typologii zaludnienia krajów Europy na tle zmienności poziomu parametrów ruchu naturalnego i salda migracji oraz odpowiedź na pytanie: „Na ile zmiany te korelują z przynależnością do grupy państw Unii Europejskiej (UE)?”. Z przeprowadzonej typologii metodą Webba oraz analizy składowych ruchu naturalnego i salda migracji wynika, że procesy zmian w zaludnieniu i ruchu ludności w krajach europejskich mają charakter regionalny oraz wiążą się z uwarunkowaniami społeczno-politycznymi i ekonomiczno- gospodarczymi poszczególnych regionów. Zarówno w grupie państw przynależnych do UE, jak i będących poza jej strukturami można doszukać się wielu podobieństw i różnic wyrażających się w zmianach wskaźników ruchu ludności oraz w dynamice procesów demograficznych.
EN
The diversity of socio-economic conditions is a major factor causing demographic changes especially in the field of population of countries. The variability of these changes is evident in particular regions of Europe. The aim of the study is to determine the demographic types of European countries in 2005–2025 against the levels of natural increase and net migration rate. Webb’s method is employed to distinguish types of demographic changes. The following question were posed: “Does membership in UE determine demographic development in Europe?” Similarities as well as differences between EU and non-EU countries has been found. Changes in population are rather determined by social, economic and political conditions and have regional character.
Year
Issue
18
Pages
151-164
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Pedagogiczny
  • Uniwersytet Pedagogiczny
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46f496ab-305a-4d86-8fa3-e2c62124c75b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.