PL EN


2016 | 14 | 237-261
Article title

Spółdzielczość na terenie powiatu siedleckiego w latach 1907-1944

Content
Title variants
EN
Cooperative movement on the area of the Siedlce district in 1907-1944 years
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Cooperative movement on the area of the Siedlce district even though she nicknamed all sorts railways of fates in the period before the outbreak of the World War I, next in the II Republic of Poland and in years of the Nazi occupation, put her name down economic and social landscape of region. In 1934 in the Siedlce district it acted 47 KR, the 25 farmer's wives' associations, in which 436 gathered members were. Apart from Polish cooperatives, Jewish cooperatives which gathered c 1500 members functioned. For the cooperative movement an outbreak of the World War II was a test. The cooperative movement in the Siedlce district joined into the resistance movement which were a base for underground activity for all political groups and their armed forces from the right wing for the Left and communists. Moreover the cooperative movement took the fight for keeping biological strength of the nation, through the financial help, being aimed at supporting efforts retaining the national awareness of Poles in the field of the education and cultures.
Year
Volume
14
Pages
237-261
Physical description
Dates
published
2016-11-08
Contributors
References
 • Bechta Mariusz, Narodowo-Radykalni. Obrona tradycji i ofensywa narodowa na Podlasiu w latach 1918-1939, Biała Podlaska 2004
 • Boczar Kazimierz, Spółdzielczość, Warszawa 1973
 • Charczuk Wiesław, Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie (1916-2006), Siedlce
 • 2010
 • Charczuk Wiesław, Z dziejów Zbuczyna w XV-XXI wieku, „Rocznik Międzyrzecki”, t. XLII, 2012, s. 73-94
 • Charczuk Wiesław, Zugaj Leszek, Dzieje gminy i samorządu w Zbuczynie, Siedlce-Lublin 2014
 • Ciekot Szczepan, Wspomnienia 1885-1964, Warszawa 1969
 • Ćwik Władysław, Reder Jerzy, Lubelszczyzna, dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Lublin 1977
 • Gątarczyk Agnieszka, Seweryn Książę Czetwertyński. Biografia, Radzyń Podlaski 2007
 • Gmitruk Janusz, Konspiracyjny ruch ludowy w obwodzie siedleckim, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 1972, nr 14, s. 228-229
 • Izbebski Jerzy, Dzieje 9 Dywizji Piechoty 1918-1939, Warszawa 2000
 • Jaworski Wojciech, Legalne organizacje społeczne w powiecie siedleckim do 1914 roku, „Prace Archiwalno-Konserwatorskie” 2014, z. 19, s. 159-172
 • Kazimierowicz Tomasz, Moja droga życia. Wspomnienia, Warszawa 1976
 • Kopówka Edward, Żydzi w Siedlcach 1850-1945, Siedlce 2009
 • Korneć Grażyna, Tajna oświata na Południowym Podlasiu i Wschodnim Mazowszu 1939-1944, Siedlce 2006
 • Kuć-Staniszewska Anna, Wspomnienie z okupacji niemieckiej 1915-1918, Warszawa 1939
 • Lewandowska Stanisława, Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939-1945, Warszawa 1982
 • Lewandowska Stanisława, Ruch oporu na Podlasiu 1939-1944, Warszawa 1982
 • Matusowa-Kwiatkowska Barbara, Na partyzancki poszły bój – 1939-1945, Warszawa 1970
 • Mączka Dorota, Powiat siedlecki w latach 1918-1939, Siedlce 2008
 • Moniewski Tadeusz, Przewodnik po mieście i powiecie, Siedlce 1929
 • Pasiak Czesław, Kronika Krzeska-Królowa Niwa, Krzesk 1967
 • Pawlak Jerzy, Nie walczyli dla sławy i krzyży. Ośrodek I ZWZ-AK Siedlce „Sówka” 1939-1944, Warszawa 1996
 • Pomoc czy przeszkoda? Rola tradycji w obudowie polskiej spółdzielczości, pod red. Zofii Chyry-Rolicz, Siedlce 2004, s. 77-89
 • Powiat siedlecki, pod red. Czesława Górskiego, Siedlce 1935
 • Prasa podlaska w XIX-XX wieku. Szkice i materiały, t. 1, pod red. Dariusza Grzegorczuka i Arkadiusza Kołodziejczyka, Siedlce 2000, s. 53-68
 • Przemysł regionu siedleckiego w XIX-XX wieku, pod red. Dariusza Grzegorczuka, Józefa Piłatowicza, Arkadiusza Zawadzkiego, Siedlce 2010, s. 93-99
 • Siedlce 1448-1995, pod red. Edward Kospath-Pawłowskiego, Siedlce 1996, s. 112-159
 • Społeczeństwo siedleckie w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne, red. Józef Ryszard Szaflik, Warszawa 1991, s. 186-193
 • Szczechura Tomasz, Ruch ludowy w Siedleckiem, Warszawa 1984
 • Szczepańczyk Czesław, Polityka okupanta wobec spółdzielczości wiejskiej w Generalnej Guberni 1939-1944, Warszawa 1978
 • Szwalbe Stanisław, Świadectwo czasu. Wybór artykułów i przemówień z komentarzami Autora, Warszawa 1988
 • Trocka Halina, Spółdzielczość w programach i polityce polskich stronnictw ludowych do 1939, Warszawa 1969
 • V wieków dziejów Siedlec, pod red. nauk. Dariusza Grzegorczuka i Piotra Matusaka, Siedlce 2011, s. 193-206
 • Welik Grzegorz, Zestawienie spisów właścicieli majątków ziemskich guberni siedleckiej, „Prace Archiwalno-Konserwatorskie” 2012, z. 18, s. 217-248
 • Wiśniew 1419-1985, red. nauk. Bogusław Gierlach, Siedlce 1986, s. 72-79; 190-205
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46f5e355-a989-467c-bda6-8941b0840bf0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.