PL EN


Journal
2018 | 2(54) | 113–138
Article title

Regulacje z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego a wdrożenie działań BEPS

Content
Title variants
EN
International tax law in light of Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article looks at the international regulations on income taxation and profit generated by entities conducting cross-border activity. Particular attention is given to current trends in international tax law and domestic legislation, which are related to BEPS schemes (Base Erosion and Profit Shifting). BEPS refers to corporate tax strategies used by transnational companies in order to shift profits from higher-tax locations to lower-tax ones. The author focuses on the Model Tax Convention on Income and on Capital, adopted by OECD in order to shape legal framework with a view to combat tax evasion. Proposals developed in this act are also discussed.
Journal
Year
Issue
Pages
113–138
Physical description
Contributors
 • Doktor hab. nauk prawnych, prof. SGH, Centrum Analiz i Studiów Podatkowych, Instytut Prawa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
References
 • Baez Moreno A., GAARs and Treaties: from the Guiding Principle to the Principal Purpose Test. What have we gained from BEPS Action 6?, „Intertax” 2017, No. 6–7.
 • Dourado A., Aggressive tax planning in EU law and in the light of BEPS: The EC Recommendation on Aggressive Tax Planning and BEPS Actions 2 and 6, „Intertax” 2015, No. 1.
 • Dudzic M., Przegląd prac OECD związanych z BEPS w kontekście suwerenności państwa, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2014, nr 3.
 • Eberhartinger E., Petutschnig M., Practicing Experts’ Views on BEPS: A Critical Analysis, WU International Taxation Research Paper Series, 2015, No. 27.
 • Engelem F., Some Observations on the Legal Status of the Commentaries on the OECD Model, „Bulletin for International Taxation” 2006, No 3.
 • Glumińska-Pawlic J., Golecki M., Werner A., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, Warszawa 2018.
 • Gil K., Komentarz do art. 22c [w:] Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, red. K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter, 2016, Legalis.
 • Krempa S., Woźniakiewicz P., Niedostateczna kapitalizacja – zasady odliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r. Metoda podstawowa (1), „Przegląd Podatkowy” 2014, nr 12.
 • Krempa S., Woźniakiewicz P., Niedostateczna kapitalizacja – zasady odliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r. Metoda alternatywna oraz przepisy międzyczasowe (2), „Przegląd Podatkowy” 2015, nr 1.
 • Kukulski Z., Konwencja Modelowa OECD i Konwencja Modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej, Warszawa 2015.
 • Kuźniacki B., Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Wybrane aspekty wystąpienia ryzyka niezgodności CFC rules z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania (1), „Przegląd Podatkowy” 2015, nr 1.
 • Kuźniacki B., Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Zagraniczna i polska praktyka legislacyjna w zakresie relacji pomiędzy CFC rules a umowami UPO, „Przegląd Podatkowy” 2015, nr 3.
 • Lang M., BEPS Action 6: introducing an antiabuse rule in tax treaties, Tax Notes International, 2014, No 74, doi.org/10.2139/ssrn.2500827.
 • Leconte M., Raińczuk M., Konwencja Wielostronna (BEPS działanie nr 15) – omówienie najistotniejszych zagadnień, „Monitor Podatkowy” 2017, nr 5.
 • Majdowski F., Implementacja klauzuli antyhybrydowej oraz tzw. małej klauzuli antyabuzywnej do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na skutek „uszczelnienia” dyrektywy o spółkach matkach i spółkach córkach, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 2.
 • Majdowski F., Principle Purpose Test – nowa klauzula antyabuzywna do zwalczania nadużycia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niewygodne (i zapomniane) pytania, „Monitor Podatkowy” 2017, nr 11.
 • Majdowski F., Wielgórski R., Nowy ład światowy w zakresie wymiany informacji podatkowych?, „Przegląd Podatkowy” 2014, nr 8, 2014.
 • Malicka M., Zalasiński A., Rola oficjalnego komentarza do Modelu Konwencji OECD w interpretacji umów dotyczących unikania podwójnego opodatkowania opartych na tym Modelu, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2005, nr 1.
 • Mączyński D., Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa 2015.
 • Missala W., Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) – co czeka polskich przedsiębiorców?, „Przegląd Podatkowy” 2014, nr 11.
 • OECD, About Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), http://www.oecd.org/ctp/beps-about.htm.
 • OECD, Addessing the Tax Challenges of the Digital Economy. Action 1: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241046-en.
 • OECD, Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation. Action 8–10: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241244-en.
 • OECD, Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance. Action 5: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241190-en.
 • OECD, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules. Action 3: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241152-en.
 • OECD, Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties. Action 15: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241688-en.
 • OECD, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments. Action 4: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241 176-en.
 • OECD, Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective. Action 14: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241633-en.
 • OECD, Mandatory Disclosure Rules. Action 12: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241442-en.
 • OECD, Measuring and Monitoring BEPS. Action 11: 2015 Final Report, Paryż 2015. https://doi.org/10.1787/9789264241343-en.
 • OECD, Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements. Action 2: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241138-en.
 • OECD, Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status. Action 7: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241220-en.
 • OECD, Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances. Action 6: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241695-en.
 • OECD, Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting. Action 13: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241480-en.
 • Olesińska A., Klauzula ogólna zapobiegająca unikaniu opodatkowania, Toruń 2016.
 • Sekita J., Spółki osobowe a przepisy o cenach transferowych. Stan prawny przed i po 1 stycznia 2015 r., „Przegląd Podatkowy” 2015, nr 2.
 • Taboada C., OECD Base Erosion and Profit Shifting Action 6: The General Anti-Abuse Rule, „Bulletin for International Taxation” 2015, No. 1.
 • Uss M., Cele umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2008, nr 3–4.
 • The Interpretation of Income Tax Treaties with Particular Reference to the Commentaries on the OECD Model, red. D.A. Ward, BFD 2005.
 • Weber D., The reasonableness test of the Principal Purpose Test rule in OECD BEPS Action 6 (tax treaty abuse) versus the EU principle of legal certainty and the EU abuse of law case law, „Erasmus Law Review” 2017, No. 1, https://doi.org/10.5553/elr.000081.
 • Wieśniak-Wiśniewska A., Czerwiński M., Świat podatków po projekcie BEPS i jego wpływ na polskich podatników, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 6.
 • Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) po zmianach w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku z 2014 r., „Przegląd Podatkowy” 2015, nr 9.
 • Vogel K., The Influence of the OECD Commentaries on Treaty Intepretation, „Bulletin for International Taxation” 2000, No. 12.
 • Zasiewska M., Oktawiec A., Chorązka J., Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komentarz, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46f99f9c-f1cc-4d16-ba66-540a08e042a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.